Categorie archief: Overijssel

Provincie Overijssel: “Urenco? Hebben we niets mee te maken”

Op 10 november stelde Groen Links in de Provinciale Staten van Overijssel een serie vragen over het door Laka gepubliceerde bericht dat Urenco verrijkt uranium naar Frankrijk vervoerde in een verkeerde container. Gedeputeerde Staten heeft die vragen nu beantwoord door te zeggen, dat “dat de provincie niet het bevoegde gezag is voor dit type transporten maar dat die bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook provincie Overijssel tegen ondergrondse opslag kernafval

Met het bericht afgelopen week dat de Covra de kleilagen onder (delen van) Overijssel geschikt vindt voor de opslag van radioactief afval is de publicatie van de Omgevingsverordening van de provincie interessant. Daar staat namelijk in dat ze niet mee zullen werken aan de opslag van radioactief afval in de bodem. Dat hebben ondertussen ook meer provincies vastgelegd.
Lees verder

Toezicht Stable isotopes toch bij Provincie

Urenco_stable_isotopesDe provincie Overijssel had wel degelijk het wettelijk toezicht op Urenco dochter Stable Isotopes in Almelo. Dat blijkt ook uit antwoorden op vragen in Tweede Kamer. De provincie ontkende dat na vragen van GroenLinks in de Provinciale Staten naar aanleiding van en ongeluk bij het bedrijf in juni, waarbij vijf brandweermannen en twee medewerkers van de beveiligingsdienst naar het ziekenhuis moesten nadat ze een kleine hoeveelheid van het giftige zuur waterstoffluoride ingeademd hadden. De PvdA-fractie vraagt zich nu af of ze dan wel voldoende zicht op de risico’s hadden. Lees verder

GroenLinks: start onderhandelingen over sluiting KCB

GroenLinks in Overijssel en Zeeland bepleiten onderhandelingen tussen eigenaren en oud-eigenaren van de kerncentrale in Borssele, met als doel de uiteindelijk onvermijdelijke voortijdige sluiting ervan. RWE/Essent en Delta zijn eigenaar van de kerncentrale. Beide bedrijven geven aan grote financiële problemen te hebben. De Statenleden Robert Jansen en Leen Harpe van GroenLinks Overijssel en Zeeland: ‘Een snelle sluiting van de kerncentrale is het beste voor mens, milieu en de financiën.’
Als gevolg van de financiële problemen bij Delta NV is er afgelopen week een nieuwe directeur aangesteld. Die heeft de opdracht gekregen een nieuwe bedrijfsstrategie te ontwikkelen. RWE staat er financieel ook niet goed voor. Recent maakte het bedrijf bekend warmtekrachtcentrales en warmtenetten te verkopen, om haar schuldenlast te verlagen.
In 2012 heeft RWE/Essent 30% van de aandelen in Borssele in handen gekregen, als gevolg van de verkoop van Essent door provincies (waaronder Overijssel) en gemeenten.