Russische brandstof voor HFR. En de sancties?

PutinNRG heeft een contract afgesloten met een dochter van het Russische staatsbedrijf Rosatom voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof van de hogeflux reactor in Petten. Het bedrijf Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (NCCP) gaat die brandstofelementen voortaan leveren. Tot nu toe leverde de VS brandstof voor de HFR. Het is onduidelijk waarom NRG overstapt naar een Russische leverancier. Misschien vindt NRG dat de Amerikanen bijvoorbeeld te veel zeurden over proliferatie-gevaren van de hoogverrijkt uraniumtargets, die NRG nog steeds gebruikt voor de productie van de grondstof voor medische isotopen (maar die wel in de VS gekocht worden – zie de nieuwe vergunning hiervoor).
Maar wat dan met economische sancties tegen Rusland, die zelfs speciaal gaan over de energiesector?! En dan een contract tekenen met staatsbedrijf Rosatom? Het is dan ook een klap in het gezicht van de VS, die immers zeer uit zijn op economische sancties met Rusland en nu dus niet alleen een contract verliezen, maar juist ook nog aan datzelfde Rusland. Overigens is het contract voor Rosatom heel belangrijk (nog afgezien van de situatie dat op dit moment met de Russische economie in de kreukels –elk contract belangrijk is): het is namelijk het eerste contract voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof voor een niet-Russische onderzoeksreactor. Dus belangrijk om door te dringen op de Europese markt.

Dit bericht werd geplaatst in HFR, Splijtstof, Vergunningen op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 1 december 2017: Opnieuw vergunning hoogverrijkt uranium; afspraken blijken weinig waard

  Er is een opnieuw een vergunning afgegeven voor het transport van hoogverrijkt uranium naar Petten voor gebruik in targets de reactor daar. Dat is vreemd, want keer op keer wordt het einde van het gebruik van het hoogverrijkt uranium in de reactor aangekondigd. Nadat al eerder een einde was gekomen aan het gebruik van hoogverrijkt […]


 • 7 april 2017: Vergunning NRG voor gebruik laag verrijkt uranium

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerpvergunning gepubliceerd voor onder meer de laatste fase van de omschakeling van de HFR van hoog verrijkt naar laag verrijkt uranium. Hoog verrijkt uranium in de brandstof was al enige tijd beëindigd, nu moet het hoog verrijkt uranium in de ‘targets’ voor de productie van de grondstof […]


 • 6 februari 2017: Nog steeds niet geregeld: juiste containers voor HFR splijtstof

  Elf jaar nadat de reactor in Petten helemaal omgeschakeld is op brandstof met laagverrijkt uranium is er nog steeds geen gecertificeerde transportcontainer die het afval naar de Covra kan vervoeren. Dat blijkt uit het feit dat er opnieuw een vergunning is verleend aan de Covra “op grond van een speciale regeling omdat de enige beschikbare […]