Vergunning ontmanteling LFR

De heel kleine lage-flux-reactor in Petten is al door NRG stilgelegd in december 2010 en de minister heeft nu de vergunning voor buitengebruikstelling en ontmanteling verleend. Het ontmantelingsplan is al in 2011 goedgekeurd en in de loop van 2012 is er een inspraakronde geweest.
Eenieder kan (tot 24 september) een zienswijze indienen tegen de nu door de minister afgegeven vergunning.