Te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwBleek een paar weken geleden al uit een WOB dat het Waarborgfonds Eindberging veel te weinig groeit, zozeer zelfs dat de Covra, die dat aan moet vullen, in financiële problemen lijkt te komen, nu blijkt ook dat er veel te weinig geld is voor de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. De ministers van Financiën en Economische Zaken publiceerden een brief inzake de Financiële zekerheidstelling kerncentrale Dodewaard.
De eigenaar van de kerncentrale Dodewaard GKN (Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) heeft vanaf de sluiting van de centrale in 1997 een fonds dat o.a. door een jaarlijks rendement moet groeien tot het bedrag dat noodzakelijk is voor de ontmanteling van de kerncentrale, nu voorzien in het jaar 2045.
Maar zo stellen de ministers in de brief: “GKN heeft tot op heden niet voldaan aan de verplichting uit de Kernenergiewet om financiële zekerheid te stellen aan de Staat voor de kosten van ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. Het niet kunnen stellen van deze financiële zekerheid betekent dat GKN op dit moment niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard, die is voorzien vanaf 2045, te kunnen betalen.”

Stoer wordt in de Kamerbrief gesteld dat de vervuiler betaalt, maar tegelijkertijd de constatering dat het onwaarschijnlijk is “dat GKN op eigen kracht de ontmanteling van de kerncentrale kan betalen”. De ministers gaan nu kijken “welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat GKN en haar achterliggende aandeelhouders de kosten voor ontmanteling gaan betalen.
Daar zit wel de kneep, want de aandelen zijn via een administratiekantoor in handen van vier energiebedrijven: GDF Suez, EPZ, E.On en Nuon. Alle vier bedrijven (of hun moederonderneming) zitten zelf in kernenergie: GDF Suez bezit o.a. alle kerncentrales in België, EPZ bezit Borssele, E.On een tiental kerncentrales in Duitsland en Nuon’s eigenaar Vattenfall bezit kerncentrales in Duitsland en vooral Zweden.

Het mag niet zijn dat de vervuiler op het kerkhof ligt. Die vier bedrijven moeten zorgen dat er voldoende geld is voor de ontmanteling van de kerncentrale en eindberging van het radioactief afval. Het is dus zaak de ministers aan hun belofte te houden dat de vervuiler betaald. Linksom of rechtsom.

Dat er problemen waren met de hoogte van de reserveringen voor ontmanteling is al langer bekend. In 2010 kwam de Volkskrant naar aanleiding van een door Laka ingediende WOB al met een onthullende artikel over de ruzie tussen het ministerie en de GKN over te weinig gereserveerde fondsen. Argos maakte in 2007 al een reportage over de ruzie tussen Covra en GKN over de geschatte kosten van ontmanteling.

Al in 1997, toen de kerncentrale in Dodewaard gesloten werd, berekende Laka dat het gereserveerde bedrag te weinig zou zijn voor ontmanteling.

De conclusie is wel gerechtvaardigd dat, wat al minstens 40 jaar wordt beweerd door de anti-kernenergiebeweging, er niet of onvoldoende gespaard werd, wordt en is voor de afvalopslag van radioactief afval.

Laka is 1 mei een petitie gestart tegen subsidie voor kernafval. Teken de petitie!