“Borssele ná 2033? Onduidelijk waarom, hoe en wat”

De Commissie Mer heeft haar advies gepubliceerd naar aanleiding van de plannen voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Nu nog staat in de Kernenergiewet dat de kerncentrale Borssele uiterlijk op 31-12-2033 uit bedrijf moet. De technische ontwerplevensduur van de centrale eindigde in 2013. Onder voorwaarden is deze tot 2033 verlengd onder meer via het convenant Borssele. Het coalitieakkoord noemt een tweede levensduurverlenging van KCB tot na 2033. Voor die levensduurverlenging moet wetgeving aangepast worden en moeten de milieugevolgen van langer in bedrijf zijn onderzocht worden in een milieueffectrapport (MER). De Commissie heeft in haar advies redelijk fundamentele vragen over het hoe, wat en waarom: het is onduidelijk hoe dat kan (is het veilig?) het is onduidelijk hoe lang dan (welke periode?) en het is onduidelijk hoe het past in breder beleid.

De Commissie Mer heeft in haar vandaag gepubliceerde advies 'Reikwijdte en Detailniveau over de levensduurverlenging Kerncentrale Borssele' nogal wat opmerkingen, dat is ook haar taak, maar het geeft toch ook aan hoe onduidelijk de plannen – en de consequenties van die plannen – nog zijn: “De Commissie merkt op dat de bedoeling van de wetswijziging en hoe die past in de bredere besluitvorming over de inzet van kernenergie in Nederland voor haar onduidelijk is.” Als voorbeeld hiervan noemt de Commissie “de rol van kernenergie in de (toekomstige) energiemix. Geef aan in welke volgorde, en in welk besluit, welke keuzes worden gemaakt over kernenergie, mede in verband met de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele”.
Ook vraagt de Commissie aandacht voor andere grote energieprojecten in de regio Borssele, zoals plannen voor energieopslag, hoogspanningsleidingen en twee nieuwe kerncentrales. Kerncentrale Borssele kan omgevingseffecten hebben op deze toekomstige (energie)projecten en andersom.

Vicieuze cirkel
De Commissie stelt onomwonden dat het (nu) “echter zelfs op hoofdlijnen niet mogelijk [is] te onderbouwen dat de kerncentrale veilig langer open kan blijven”. En dat is een probleem omdat exploitant EPZ pas wil investeren in “de benodigde langjarige technische onderzoeken, die een levensduurverlenging onderbouwen” ná de wetswijziging dat de kerncentrale langer open mag blijven. Maar die wetswijziging, zo stelt de Commissie, kan natuurlijk niet, als niet duidelijk is dat de kerncentrale langer veilig open kan blijven. “Daarmee kan volgens haar in de nieuwe wettekst geen onderbouwde uitspraak worden gedaan over een nieuwe termijn.” Het is ook nog onduidelijk hoelang de kerncentrale dan langer open moet blijven. De minister voor Klimaat en Energie stelt drie alternatieven voor: een verlenging met 10 jaar, 20 jaar of voor onbepaalde tijd.

EPZ gijzelt met dit niet willen investeren in onderzoeken naar de mogelijkheid van een veilige levensduurverlenging voordat wetgeving is aangepast, de politieke meerderheid in de kamer. Dat lijkt te lukken omdat er al een toezegging lijkt te liggen om die onderzoeken te financieren.

Dit bericht werd geplaatst in , en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 30 mei 2023: Procedure verlenging levensduur Borssele begint.

  Kerncentrale Borssele, vindt het kabinet, moet langer openblijven. Daarvoor moet wel de Kernenergiewet aangepast worden want daarin staat dat de kerncentrale uiterlijk eind 2033 gesloten moet worden. Morgen begint de procedure om de einddatum uit de Kernenergiewet te schrappen; dan kan iedereen tot en met 11 juli zienswijzen indienen over die aanpassing. De concept Notitie […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 12 juli 2019: Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

  Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 19 november 2018: Van Veldhoven: levensduurverlenging Borssele zonder inspraak geen probleem

  De overheid vindt dat ze bij het verlengen van de exploitatieduur van de kerncentrale Borssele tot 2033 aan alle verplichtingen voldaan heeft. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op Kamervragen van GroenLinks over de rechtsgeldigheid van deze verlenging. Het nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus oordeelde vorige maand, dat er een […]