Laka maakt bezwaar tegen vervoer splijtstof naar Frankrijk

epz_voortdurend_verbeterenLaka heeft bezwaar gemaakt tegen de overbrengingsvergunning verleend door de ANVS aan de eigenaar van de kerncentrale Borssele, EPZ. Die vergunning is noodzakelijk om verbruikte kernbrandstof van de kerncentrale naar Frankrijk te vervoeren. Het is onduidelijk wat er onder deze vergunning precies vervoerd mag worden.
Sinds 2014 draait kerncentrale Borssele deels op plutonium; het is onduidelijk of dat al afgevoerd mag worden onder deze vergunning. Volgens de ANVS staat dit in een bijlage bij de vergunning. Deze is echter niet gepubliceerd. Voor de eigenlijke transporten is ook een transportvergunning noodzakelijk. De overbrengingsvergunning loopt tot en met 2019.
Laka’s bezwaar gaat ook in op de vermeende bestemming van splijtstoffen die bij opwerking vrijkomen en Euratom-wetgeving over export van kernafval.