Categoriearchief: ANVS

Milieuorganisaties in Rusland, Duitsland en Nederland verwerpen leveringen vanuit Rusland naar Almelo

Vorige week gaf de ANVS toestemming voor het transport van zes zendingen verrijkt uranium vanuit Rusland naar Urenco in Almelo. Urenco wil het uranium in Almelo verrijken voor het Franse staatskernenergiebedrijf EDF. Twee jaar geleden, toen Rusland de Oekraïne binnenviel, verklaarde Urenco nog alle contracten met Rusland stop te zetten.
Een alliantie van milieuorganisaties uit Nederland, Rusland en Duitsland bekritiseert nu deze deal en de ontbrekende Europese sancties op de handel in nucleair materiaal met Rusland. Lees hier het Engelse persbericht. Lees verder

Despite “commitments”, Urenco Almelo continues to enrich Russian uranium

Yesterday, the ANVS, the Dutch nuclear supervisor, authorized the
transport of up to six shipments of fissile enriched uranium from Russia to Urenco in Almelo. This is remarkable because after the Russian invasion, almost two years ago, the uranium-enriching state-owned company in Almelo claimed to be "very concerned" about developments in Ukraine and therefore "stopped all contracts" with Russia.
Local newspaper Tubantia now reports that Urenco is enriching uranium from Russia for "a French nuclear power plant operator." It would, according to a Urenco spokesperson, be a breach of contract not to do so. Lees verder

Ondanks toezeggingen blijft Urenco Almelo Russisch uranium verrijken

English versionGisteren heeft de ANVS vergunning verleend voor de transport van maximaal zes zendingen verrijkt uranium vanuit Rusland naar Urenco in Almelo. Dat is zeer opmerkelijk omdat het uraniumverrijkende staatsbedrijf in Almelo na de Russische inval, haast twee jaar geleden, nog aangaf zich ‘grote zorgen’ te maken over de ontwikkelingen in Oekraïne en daarom "alle contracten" met Rusland te hebben stopgezet.
Tubantia bericht nu dat Urenco het uranium uit Rusland verrijkt voor een "een Franse exploitant van kerncentrales". Het zou, volgens een woordvoerder van Urenco, contractbreuk zijn om dit niet te doen. Lees verder

PZC: Organisatie tegen kernenergie: ‘Covra moet inzicht geven in tarieven voor vervoer en opslag afval’

Uit het PZC, een verslag van de rechtszitting bij de Raad van State: ’Anti-kernenergieorganisatie Laka eist dat Covra laat zien hoe de tarieven in elkaar zitten voor het ophalen en opslaan van radioactief afval. Volgens Laka komen klanten met langlopende contracten zoals Urenco in Almelo en de kernreactor in Petten er beter vanaf dan kleine afvalaanbieders zoals ziekenhuizen.'
Uitspraak over zes weken, en anders later.

Raad van State buigt zich maandag over kernafvaltarieven COVRA

Maandag buigt de Raad van State zich over Laka's handhavingsverzoek bij de ANVS over de tarieven van kernafvalverwerker COVRA. De COVRA neemt onder "finale kwijting" kernafval over van kerncentrale Borssele zonder een risicopremie in rekening te brengen. Terwijl niet bekend is hoeveel eindberging van dit kernafval uiteindelijk gaat kosten.
Dit is, volgens Laka, in strijd met het beginsel 'de vervuiler betaalt'.
De ANVS moet er op toezien dat de tarieven van COVRA "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief" zijn. In 2018 kwam de toezichthouder tot de conclusie dat ze dat niet kon vaststellen. Laka heeft de ANVS daarop verzocht te handhaven. De toezichthouder weigerde, omdat ze eerst meer duidelijkheid wil over de begrippen "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief". Laka verwacht dat de Raad van State zal vaststellen dat COVRA's finale kwijting hier niet aan voldoet en dat de toezichthouder zal moeten ingrijpen.

ANVS gelast onderzoek naar verkeerd gesloten Uranium-container

De ANVS gelast een onderzoek naar de niet goed gesloten uraniumcontainer die 21 december van Almelo naar het Franse Romans-sur-Isère is vervoerd. "Deze afwijking mag volgens de regelgeving niet voorkomen. Als er bijvoorbeeld een ongeluk of brand plaatsvindt tijdens het transport, dan werkt de transportverpakking minder goed in het beschermen van de cilinder. Daarmee voldoet het niet aan de hoge veiligheidseisen die gelden voor dit soort transporten."

COVRA sorteert voor op ondergrondse opslag kernafval in Friesland, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant

Kleilagen eindbergingMet de kostenraming van €2,05 miljard sorteert COVRA voor op ondergrondse eindberging van kernafval in klei, dus mogelijk in een strook grofweg van Friesland, Flevoland, Gelderland tot Noord Brabant. Dit blijkt uit informatie die COVRA onder de Woo vrij moest geven na een verzoek van Laka hiertoe.
Het plan van de overheid is om kernafval over een eeuw ondergronds op te slaan in een klei- óf in een zoutlaag. COVRA is verplicht om de kosten voor die eindberging nu al in rekening te brengen bij de producenten van radioactief afval. Uit de door Laka opgevraagde stukken blijkt dat COVRA voor die rekening sinds 2018 de kostenraming voor eindberging in klei gebruikt. Daarmee sorteert de kernafvalverwerker, zonder enig overleg, voor op een besluit hierover van de overheid. Lees verder

Vat met radioactief besmet kool ontploft bij Urenco

Net voor het begin van de kerstvakantie heeft de ANVS drie meldingen van  incidenten aan haar online overzichten toegevoegd. Het gaat om incidenten bij NRG in Petten, kerncentrale Borssele en Urenco in Almelo. Vanwege een ontploffing werd bij Urenco op 7 december de brandweer opgeroepen. De betrokken bedrijven onderzoeken de incidenten en moeten hier ook nader over rapporteren aan de toezichthouder. Lees verder

Den Helder flirt met een BWRX-kernreactor aan de Waddenzee

In Den Helder is men enthousiast. Nouja, dat moeten we nog wel zien, maar in elk geval D66-wethouder Van Diepen: een kleine kernreactor: een veel gehypte SMR. "Er zijn onderhandelingen" maar van Diepen wil niet zeggen met welk bedrijf of om welk type SMR - er zijn immers wel zestig. Maar wij willen wel raden dat het gaat om een BWRX-300. Een "kleine kernreactor": Bijna zes keer zo groot als het in 1997 gesloten Dodewaard - en waarvoor de belastingbetaler nu opdraait voor de sloop. De directeur van het bedrijf die zoiets voor Den Helder wil regelen is niet gespeend van grootspraak (het lijkt wel een functievereiste als je iets wilt in de nucleaire sector): de 'pre-licencing'-gesprekken met de Nederlandse nucleaire autoriteit, die hij claimt te houden, heeft verzonnen. Lees verder

ANVS geeft na bezwaar Laka meer informatie over veroudering kerncentrale Borssele vrij

Vanwege de eerste levensduurverlenging van kerncentrale Borssele moest  exploitant EPZ de veroudering van de kernreactor in kaart brengen. Daarvoor werd in 2013 een nieuw onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat verplicht en moest vermoeiing van veiligheidsrelevante onderdelen worden gemonitord. Laka heeft in januari bij de ANVS een Woo-verzoek ingediend naar deze onderzoeken, waarvan in juli heel veel informatie was zwartgelakt. Deze week heeft de ANVS alsnog, na een bezwaar van Laka, meer informatie vrijgegeven. Daaruit blijkt nu onder meer dat de reactor-PUMA ('Pumpenausfall') in augustus 2018 onvoorziene belastingen van veiligheidsrelevante structuren en componenten veroorzaakte. Uit het in 2018 afgeronde onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat bleek verder dat verbrossing van het austenitisch staal van het kernreactorvat door intense neutronenenstraling gestaag doorgaat, maar, als er verder niks geks gebeurt, het reactorvat tot 2034 wel aan de norm voor verbrossing zal voldoen. Lees verder