N-Holland: ASML procedé kan probleem voor Pallas worden

pallasHet ASML-Lighthouse procedé voor de productie van medische isotopen kan, volgens de provincie Noord-Holland, “op langere termijn eventueel een effect hebben op de business case van Pallas”. De verkoop van Mallinckrodt is “naar verwachting gunstig voor het Pallas project”. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Adnan Tekin, portefeuillehouder Economie en Bestuur van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Precies dezelfde antwoorden kreeg Laka van de PR-afdeling van Pallas. De PvdA maakt zich zorgen over de business case van Pallas en de problemen om private investeerders voor het project aan te trekken. De Provincie heeft 40 miljoen geleend aan het project en heeft vorig jaar aanvullende voorwaarden gesteld.

Overtuigend klinken de antwoorden van de provincie niet. De redenen die aangedragen worden voor de conclusie dat verkoop van de ‘nuclear imaging‘ divisie van Mallinckrodt gunstig is voor Pallas zijn zelfs ‘merkwaardig’: “de toekomstige nieuwe eigenaar, die blijkbaar kapitaalkrachtig is, is een bekende speler in het veld en heeft een sterke focus op de markt van medische isotopen.” Tsja, dat gaat precies al 50 jaar op voor Mallinckrodt. Voor IBAM, dat sinds een paar maanden zelfstandig van IBA is, geldt dat veel minder.

Over het effect van Lighthouse op de business case van Pallas schrijft de provincie: “De grootte en richting van dat effect is sterk afhankelijk van de vraag of dit project na de ontwikkelingsfase levensvatbaar zal blijken te zijn, of er private financiers te vinden zijn voor de doorontwikkeling en realisatie van dit concept en of de marktintroductie succesvol zal verlopen. De technische ontwikkelingsfase zal naar verwachting enkele jaren duren.

Dat is nauwelijks een geruststelling want Pallas moet ’over enkele jaren’, in 2023, zo is nu de planning, in bedrijf komen. Maar dat lijkt, ook door de mededeling van minister Kamp (‘HFR nog drie jaar nodig voor productie medische isotopen’) en het rapport van RIVM (‘markt kan zich binnen 1 jaar na wegvallen HFR aanpassen’), steeds minder zeker. Voorlopig zijn vooral het in bedrijf komen van andere productiefaciliteiten –deels reactoren- en de snel groeiende productie door versnellers de grootste bedreiging voor de business case van Pallas.

Maandag 24 oktober gaat de provincie naar de minister van Economische Zaken (die ook 40 miljoen in het project heeft gestopt) om over Pallas te praten. In dat gesprek gaat de provincie, op aandringen van PvdA, ook aan Kamp vragen om actie te “ondernemen om omwonenden van de reactor beter te informeren” over de veiligheidssituatie van de reactor.