Provincie N-Holland: geloof in Pallasreactor blijft

De gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben eindelijk de vragen van D66 over Pallas beantwoord die al eind mei waren gesteld. Het zijn dezelfde argumenten die heel vaak gehoord zijn (Pallas is nodig voor productie medische isotopen) maar eigenlijk bevestigen ze wat de minister al eerder zei: in 2020 kijken we wel verder. Wel laat de provincie –in een brief aan minister Wiebes- weten, dat ze hevig teleurgesteld zijn in –wat niet anders kan worden omschreven als- het lager prioriteren van Pallas door de bewindslieden.

In de beantwoording van de vragen van D66 die al eind mei waren gesteld, stelt de provincie dat er niets verandert is aan de plannen en het commitment voor Pallas en dat de belangen van het Rijk –leveringszekerheid van medische isotopen- en die van de provincie –Pallas als onderdeel van de Energy & Health Campus- nog precies hetzelfde zijn. Want: “de status van Lighthouse project nog te precair is om van invloed te zijn op de besluitvorming over de laatste tranche van de lening van Pallas.” Dat laatste deel van de lening is dan ook ondertussen toegekend, alhoewel ook weer vertraagd, Pallas had de beslissing voor de zomer gewild.

Maar daar gaat het niet echt om: Ook de provincie zegt dat in 2020 verder besloten zal worden want “Beoordeling van de impact van het Lighthouse project is naar verwachting niet eerder dan over twee jaar mogelijk.”  Maar stelt dan: “Hoewel een beoordeling van de impact van Lighthouse nog zeker twee jaar zal duren is de verwachting dat beide initiatieven elkaar kunnen aanvullen c.q. versterken.” Dat nu is wensdenken.

Pallas en Lighthouse zijn concurrenten
Het belangrijkste argument van de provincie is dat Pallas en Lighthouse naast elkaar kunnen bestaan: Pallas zal therapeutische isotopen maken die Lighthouse (nog) niet zal produceren. Maar uit onderzoeken (Strategy&: ze vullen elkaar niet aan, maar zijn concurrenten; de minister: business case hangt af van Mo-99) blijkt dat er geen businesscase is voor een reactor die alleen therapeutische isotopen produceert: Technetium (Molybdeen) is de kurk waar het business plan op drijft. En, concludeerde ook D66 in de vragen, het lijkt er op alsof Lighthouse eerder zal produceren dan Pallas.

Bovendien concludeert het onderzoek van Strategy& dat het perspectief van Lighthouse qua winstgevendheid als “hoog” gekwalificeerd moet worden en dat van Pallas als “gematigd positief”. En deze conclusies worden door het Rijk overgenomen.

Uit Bijlage 1 bij de beantwoording -een brief van de provincie aan minister Wiebes van EZK- blijkt toch wel een beetje de frustratie – “teleurgesteld” noemen ze het zelf- van de provincie over een hele lijst zaken: bijvoorbeeld het feit dat de minister niet persoonlijk bij het overleg met de provincie was –“ondanks ons aandringen”- en de aankondiging dat de minister ook het Lighthouse project wilde gaan steunen (waar overigens niets meer van vernomen is…).

De provincie krijgt lange tenen en dat wijst niet op heel veel vertrouwen in de goede afloop…