Provincie N-Holland: geloof in Pallasreactor blijft

De gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben eindelijk de vragen van D66 over Pallas beantwoord die al eind mei waren gesteld. Het zijn dezelfde argumenten die heel vaak gehoord zijn (Pallas is nodig voor productie medische isotopen) maar eigenlijk bevestigen ze wat de minister al eerder zei: in 2020 kijken we wel verder. Wel laat de provincie –in een brief aan minister Wiebes- weten, dat ze hevig teleurgesteld zijn in –wat niet anders kan worden omschreven als- het lager prioriteren van Pallas door de bewindslieden.

In de beantwoording van de vragen van D66 die al eind mei waren gesteld, stelt de provincie dat er niets verandert is aan de plannen en het commitment voor Pallas en dat de belangen van het Rijk –leveringszekerheid van medische isotopen- en die van de provincie –Pallas als onderdeel van de Energy & Health Campus- nog precies hetzelfde zijn. Want: “de status van Lighthouse project nog te precair is om van invloed te zijn op de besluitvorming over de laatste tranche van de lening van Pallas.” Dat laatste deel van de lening is dan ook ondertussen toegekend, alhoewel ook weer vertraagd, Pallas had de beslissing voor de zomer gewild.

Maar daar gaat het niet echt om: Ook de provincie zegt dat in 2020 verder besloten zal worden want “Beoordeling van de impact van het Lighthouse project is naar verwachting niet eerder dan over twee jaar mogelijk.”  Maar stelt dan: “Hoewel een beoordeling van de impact van Lighthouse nog zeker twee jaar zal duren is de verwachting dat beide initiatieven elkaar kunnen aanvullen c.q. versterken.” Dat nu is wensdenken.

Pallas en Lighthouse zijn concurrenten
Het belangrijkste argument van de provincie is dat Pallas en Lighthouse naast elkaar kunnen bestaan: Pallas zal therapeutische isotopen maken die Lighthouse (nog) niet zal produceren. Maar uit onderzoeken (Strategy&: ze vullen elkaar niet aan, maar zijn concurrenten; de minister: business case hangt af van Mo-99) blijkt dat er geen businesscase is voor een reactor die alleen therapeutische isotopen produceert: Technetium (Molybdeen) is de kurk waar het business plan op drijft. En, concludeerde ook D66 in de vragen, het lijkt er op alsof Lighthouse eerder zal produceren dan Pallas.

Bovendien concludeert het onderzoek van Strategy& dat het perspectief van Lighthouse qua winstgevendheid als “hoog” gekwalificeerd moet worden en dat van Pallas als “gematigd positief”. En deze conclusies worden door het Rijk overgenomen.

Uit Bijlage 1 bij de beantwoording -een brief van de provincie aan minister Wiebes van EZK- blijkt toch wel een beetje de frustratie – “teleurgesteld” noemen ze het zelf- van de provincie over een hele lijst zaken: bijvoorbeeld het feit dat de minister niet persoonlijk bij het overleg met de provincie was –“ondanks ons aandringen”- en de aankondiging dat de minister ook het Lighthouse project wilde gaan steunen (waar overigens niets meer van vernomen is…).

De provincie krijgt lange tenen en dat wijst niet op heel veel vertrouwen in de goede afloop…

Dit bericht werd geplaatst in D66, Medische isotopen, Noord-Holland, Pallas en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 24 mei 2018: D66 ziet commitment overheid voor Pallasreactor afnemen

  D66 in de provincie Noord-Holland ziet de ‘commitment’ van de regering voor de nieuwe reactor Pallas af nemen en wil dat de provincie “ten allen tijde” de investeringen al gedaan in Pallas beschermt. Zowel Noord-Holland als het Rijk hebben 40 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkeling van de nieuwe reactor. Over het betalen van het […]


 • 30 april 2018: Pallasreactor: nog geen private financiering; beslissing in 2020

  Er zijn nog steeds geen private financiers voor de Pallasreactor, het laatste deel van de lening voor de reactor zal binnenkort uitbetaald moeten worden, maar een definitieve beslissing over het doorgaan van de nieuwe reactor is pas noodzakelijk in 2020. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op nieuwe onderzoeken van de Hoogambtelijke werkgroep Nucleair Landschap. Verder […]


 • 24 januari 2019: CEO ASML: belastingbetaler boet voor vasthouden aan Pallasreactor

  In niet mis te verstane bewoording spreekt de CEO van ASML zich uit tegen het beleid om vast te houden aan de Pallas-kernreactor. Volgens Peter Wennink dupeert de Nederlandse overheid de belastingbetaler door Lighthouse, de in 2016 tot Nationaal Icoon uitgeroepen uitvinding van ASML, links te laten liggen. Hij spreekt over een ‘onvoorstelbare lobby’ van de […]


 • 22 juni 2018: Provincie wil eerst overleg met minister over lening Pallas

  De onrust in Noord-Holland over het mogelijk doorgaan van de Pallas-reactor neemt toe. Gedeputeerde Staten wil eerst overleg met de minister voor ze besluit om het laatste deel van de lening voor de kernreactor uit te betalen. De provincie en het Rijk betalen samen €80 miljoen voor de voorbereiding van Pallas. Uit een gepubliceerde brief […]


 • 4 juni 2018: D66 N-Holland: genoegdoening Rijk noodzakelijk voor risico lening Pallas

  Er moet een ‘genoegdoening’ komen van het Rijk voor de risico’s die de provincie Noord-Holland loopt als het het laatste deel van de €40 miljoen leent aan de geplande Pallas-reactor. Dit lijkt de provinciale fractie van D66 te stellen in vervangende vragen over de voortgang en de risico’s van de nieuwe Pallas reactor. In eerdere […]


 • 14 oktober 2016: N-Holland: ASML procedé kan probleem voor Pallas worden

  Het ASML-Lighthouse procedé voor de productie van medische isotopen kan, volgens de provincie Noord-Holland, “op langere termijn eventueel een effect hebben op de business case van Pallas”. De verkoop van Mallinckrodt is “naar verwachting gunstig voor het Pallas project”. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Adnan Tekin, portefeuillehouder Economie en Bestuur van de PvdA […]