Kabinetsteun: Lighthouse de titel Nationaal Icoon; Pallasreactor het geld

Opnieuw wordt in een brief aan de kamer gesteld dat Pallas het meest vergevorderde project in Europa is voor de productie van medische isotopen. Dit terwijl in Frankrijk en Duitsland projecten binnenkort gereed komen die samen 100% van de Europese markt kunnen produceren. Keijzer zegt dat haar ministerie “de potentiële doorbraaktechnologie” Lighthouse geholpen heeft bij het vinden van financiering, maar tevergeefs. De CEO van het bedrijf dat Lighthouse ontwikkelde, ASML, gaf een heel ander beeld: geen steun van EZ en actieve tegenwerking van de nucleaire lobby.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Keijzer, legt in een brief aan de Kamer nog weer eens uit dat de Nederlandse Staat het initiatief voor de nieuwe Pallasreactor financieel steunt, maar Lighthouse –een alternatief voor de reactor voor de productie van de belangrijkste isotoop- niet. Maar erg duidelijk wordt het nog steeds niet, ze stelt dat aan de titel van Nationaal Icoon nu eenmaal geen financieel bijdrage vastzit, maar dat Lighthouse die titel wel mooi mocht gebruiken in hun pogingen geld te krijgen. En dat het ministerie van EZ ze daarbij actief heeft geholpen. Uit een recent interview met ASML CEO Wennink in Bits & Chips, komt toch een heel ander beeld. Geen medewerking van Nederlandse autoriteiten en actieve tegenwerking van de nucleaire lobby.

Pallas meest vergevorderde project?
Opmerkelijk is dat ook de staatssecretaris opnieuw vast stelt dat een nieuwe reactor niet perse in Nederland hoeft te komen, maar dat Pallas wel het meest vergevorderde Europese project is. Hoe dat keer op keer gezegd kan worden van een project dat onzeker is en áls het er komt op z’n vroegst in 2025 medische isotopen kan gaan produceren is bijzonder. Want in Cadarache in Frankrijk is de Jules Horowitz reactor bijna klaar –ook voor productie van medische isotopen; maximaal 50% Europese markt- en in München wordt de FRM-II op dit moment aangepast voor de productie van Molybdeen en ook 50% van de Europese markt kan gaan produceren.

Keijzer herhaald ook dat er gekeken is naar mogelijkheden voor samenwerking tussen Pallas en Lighthouse. “Daarbij is geconcludeerd dat er weinig synergievoordelen optreden wanneer beide initiatieven worden gebundeld.” Maar er is juist vastgesteld dat het elkaars concurrenten zijn: de business case van Pallas drijft op Molybdeen productie, en als Lighthouse die schoner en goedkoper, maar vooral ook eerder produceert –zoals het er nu naar uitziet, heeft Pallas een groot probleem.

Maar voor de nucleaire lobby is Lighthouse daarmee het probleem en daarom, constateerde ASML CEO Wennink al, is die nucleaire lobby druk de ontwikkeling van Lighthouse actief tegen te houden.