Categoriearchief: Pallas-kernreactor

De Pallas kernreactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

Nog heel wat problemen voor Pallasreactor

Pia Dijkstra (d66), demissionair minister van Medische Zorg, publiceerde de eerste ‘basisrapportage nieuwbouwprogramma’, over de voorgang van de Pallasreactor en het tot stand komen van een nieuwe  staatsbedrijf voor de exploitatie ervan. In totaal is er nu  €405 miljoen aan rentedragende leningen aan de kernreactor uitgegeven, en er is nog ruim anderhalf miljard gereserveerd. Hierbij zijn niet de honderden miljoenen meegerekend voor het langer in bedrijf houden van de oude HFR, nu het steeds langer duurt voordat Pallas in bedrijf zou kunnen komen. Die inbedrijfname is nu gepland in 2031. Als tenminste de Europese Commissie de massieve staatssteun goedkeurt. Tot slot zijn offertes voor de bouw van het veel geroemde Nuclear Health Centre, waar Pallas een onderdeel van zou worden, zo hoog, dat er besloten is nu geen contracten te tekenen. Hoe het daarmee verder moet is nog onduidelijk. Lees verder

Update van Pettemerduinen

De vereniging Pettemerduinen hebben, samen met Stichting Duinbehoud en Het Zijper Landschap, bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de Pallas-reactor. Na de afwijzing van de bezwaren door de gemeente Schagen hebben de milieuorganisaties beroep aangetekend bij de Raad van State. Zij wachten nu al 1,5 jaar op de behandeling. De RvS heeft aangegeven het beroep gelijktijdig met dat van Laka te behandelen. Bij het Woo-kort geding dat onlangs door Pallas werd aangespannen werd duidelijk dat de ANVS en Pallas niet verwachten dat het beroep in 2024 nog behandeld wordt.
Ondertussen wordt volop in de duinen gebouwd aan de kernreactor en is er een zware aanslag op de natuur door grond- en duinafgravingen, slaan van damwanden, klaarmaken bouwput en funderingspalen, graven en boren koelwaterleidingen, gevolgd door de bouwactiviteiten.
De milieuorganisaties hebben een advocaat in de arm genomen in afwachting van de beroepszaak. Lees verder

Pallas wint kort geding: ANVS moet publicatie veiligheidsanalyses uitstellen

De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag uitspraak gedaan in het kort geding wat Pallas en bouwer ICHOS hadden aangespannen tegen het Woo-besluit van de ANVS om de Preliminary Safety Assessment Report (PSAR) van de kernreactor deels openbaar te maken: De kortgedingrechter stelt openbaarmaking uit tot 6 weken na de beslissing op bezwaar. De ANVS stond niet afwijzend tegen het verzoek van Pallas en ICHOS om openbaarmaking op te schorten, zodat ze nog een keer zorgvuldig de bezwaren van ICHOS en Pallas kon toetsen. Die bezwaren spitsen zich vooral toe op "bedrijfsgeheim" en "proliferatie-gevoelig". Lees verder

Shine zet in op kleinere isotopenfabriek in Veendam na staatssteun voor Pallas

Shine wil zich in Veendam eerst gaan richten op de productie van Lutetium-177 en pas daarna op Molybdeen-99. Dat meldt het bedrijf aan het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van het bericht dat het de vergunningprocedure heeft stilgelegd. Shine zou eerder éérst een productielijn bouwen voor molybdeen, waarmee medisch diagnostisch onderzoek wordt verricht, en pas daarna de fabriek uitbreiden naar lutetium-177, waarmee bepaalde vormen van kanker kunnen worden behandeld. Deze volgorde wordt nu omgedraaid. De bouw in Veendam zal volgens Shine wel ‘binnen afzienbare tijd’ beginnen. Lees verder

Kernreactor Pallas spant kort geding aan om stukken geheim te houden

Niet geheel onverwacht kregen we gister bericht van de ANVS, dat "een belanghebbende bij het besluit van 26 februari 2024, waarbij op uw Woo-verzoek is besloten, een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de rechtbank Amsterdam en een pro forma bezwaar heeft ingediend."
Het Woo-verzoek is ondertussen al weer een jaar oud, dus deze vertraging kan er ook wel bij. Lees verder

Journalistiek Woo-verzoek PALLAS laat lang op zich wachten

Noordkop centraal, 7 maart: De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat weten een informatieverzoek over de financiering van de PALLAS-kernreactor in Petten niet tijdig af te handelen.
De onderzoeksredactie van Noordkop Centraal heeft op 3 mei 2023 aan de twee ministeries gevraagd documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. De Woo schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Inmiddels zijn 309 dagen verstreken en nog steeds heeft het ministerie van EZK de documenten niet verstuurd. Het ministerie van VWS deelde de documenten op 4 maart 2024, 264 dagen te laat. Lees verder

Bouw reactor in Argentinië door bouwer Pallas verder vertraagd

Eindelijk weer eens wat nieuws over de multipurpose reactor die INVAP, het Argentijnse staatsbedrijf en tweemaal (in 2009 en 2018) winnaar van de aanbesteding van de Pallasreactor in Petten, in Argentinië zelf bouwt. Informatie over de voortgang van het project namelijk is schaars nadat het in 2010 met veel bombast was gepresenteerd. Het begin van het proces tot de bouw van de RA-10 – een 30 MW reactor voor onderzoek en radio-isotopenproductie – was in 2010; in 2014 kwam de definitieve toestemming. De bouw begon in 2016 en had in 2019/2020 afgerond moeten zijn met het in bedrijf nemen van de reactor in 2020. Toen heel lang niets, maar nu is er een update. De RA-10 is nu voor 80% compleet en volgens manager van het project Herman Blaumann, is het de bedoeling om het reactorbassin in december te vullen, waarna in juli 2025 pre-operationele tests zullen beginnen voordat de reactor in 2026 operationeel moet worden. De bouw duurde dus niet vier jaar zoals gepland, maar tien jaar: een vertraging van 6 jaar. Benieuwd wat dat in Petten gaat worden? Wij ook.

ANVS besluit informatie over veiligheid Pallas vrij te geven

Vanmiddag heeft de ANVS besloten om (delen van) de Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) van de Pettense Pallas-reactor openbaar te maken. Laka had hier in maart vorig jaar om gevraagd nadat in februari de kernenergiewetvergunning werd verleend. Het PSAR bevat de veiligheidstechnische onderbouwing van Pallas.
Laka, en twee andere partijen hebben bij de Raad van State beroep in gesteld tegen de vergunning van Pallas. Er is nog geen zittingsdatum bekend.
Lees verder

Vertragingen en kostenoverschrijdingen bij bouwer Pallas-kernreactor

De voorbereidingen van de bouw in Petten voor de nieuwe Pallasreactor zijn begonnen. Bouwer is het Argentijnse staatsbedrijf Invap, gekozen door de goede ervaring bij de bouw van de OPAL-reactor in Australië. In 2013 tekende Invap een contract voor de bouw in Argentinië en Brazilië van twee kleine multi-purpose reactoren; voor productie medische isotopen en voor kernenergie-onderzoek. Net zoals de bedoeling is in Petten. Er is weinig over bekend, maar net gepubliceerde flarden nieuws, geven geen reden om heel optimistisch te zijn over bouwen binnen tijd en budget. Lees verder