Plasterk: ABP gebruikt aandeelhouderschap om belang veiligheid Tihange te benadrukken

Minister Plasterk vindt dat ABP haar belang in de eigenaar van de kerncentrale Tihange en Doel gebruikt om “het belang van veiligheid bij de kerncentrales te blijven benadrukken bij het management van Engie”. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken in antwoorden op vragen over investeringen van de Pensioenfondsen in Tihange en Doel. Tegen de beslotenheid van een informatiebijeenkomst voor Limburgse bestuursleden wordt vanmiddag bij het Provinciehuis in Maastricht geprotesteerd.

Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) stelde de vragen op 22 juni naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag van 20 juni 2017 over “het feit dat verschillende Nederlandse pensioenfondsen beleggen in de uitbater van de krakkemikkige Belgische kerncentrales in Tihange en Doel”. De minister nam de tijd om ze te beantwoorden, maar veel komt er zoals verwacht niet uit.

De pensioenfondsen hebben een eigen beleggingsbeleid en werknemers willen in algemene zin “op verantwoorde en duurzame wijze rendement”. Werknemers in overheidsdienst een onderwijs dragen verplicht hun pensioenpremies af aan het ABP en kunnen “dus zelf geen directe keuze hebben in de aard en vorm van de beleggingen van dat fonds”. Maar, zegt de minister “Bij een paritair bestuursmodel, zoals bij het ABP, worden vertegenwoordigers van sociale partners door de betreffende organisaties voorgedragen en benoemd in het bestuur”. Daarnaast is er ook nog een “verantwoordingsorgaan”. Dat verantwoordingsorgaan is “bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleggingsbeleid en de bestuurskeuzes voor de toekomst”. Kortom, “ambtenaren kunnen via vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid.”.

Protest tegen besloten informatiebijeenkomst
Vanavond overigens is er een informatiebijeenkomst voor ‘bestuurlijk Limburg’. De nucleaire autoriteit ANVS komt uitleg geven over onder meer de distributie van jodiumpillen. Buiten voor het Provinciehuis wordt er geprotesteerd tegen het feit dat de bijeenkomst gesloten is. Van 17.30u - 18.30u wordt er met zoveel mogelijk mensen, spandoeken, borden, fluitjes, vlaggen en sirenes gedemonstreerd bij het Provinciehuis Limburg. Verzamelen om 17.15u bij het Q-park van het Bonnefantenmuseum in Maastricht.