Vijftig jaar Urenco is genoeg!

Op 29 februari 2020 staan we met een conferentie in Almelo stil bij 50 jaar Urenco. Dan is het namelijk precies vijftig jaar geleden dat in het stadhuis het Verdrag van Almelo werd ondertekend. Beginnend met het Verdrag speelt Urenco nog steeds een grote - maar onderbelichte - rol in de keten van kernenergie. Tijdens de conferentie zullen we het hebben over oude en actuele thema’s rondom uraniumverrijking, kernenergie en de proliferatie van kernwapentechnologie. Daarnaast maken we een inschatting van de toekomst van het Urenco-consortium.

Aanleiding van de conferentie is de ondertekening van het Verdrag van Almelo, in het stadhuis van Almelo op 4 maart 1970. Met dat verdrag werden Nederland, het Verenigd Koninkrijk en toenmalig West-Duitsland het eens over het gezamenlijk bedrijven van Urenco; 'een onderneming voor het verrijken van uranium door middel van ultracentrifuges'.
Op het moment van ondertekening was die internationale samenwerking al een feit: op 26 juni 1969 was in Almelo al de eerste paal geslagen voor een fabriek voor de productie van ultracentrifuges. Op 4 november van dat jaar wordt de Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) opgericht, waarvan de Nederlandse Staat voor 55% eigenaar was. Nu, 50 jaar later, is het bedrijfsleven er al lang uitgestapt en is UCN 100% eigendom van de Nederlandse Staat.

Conferentie in Almelo
Zaterdag 29 februari 2020 besteden we uitgebreid aandacht aan het Verdrag van Almelo, de geschiedenis ervan en de rol van Urenco. Ook passeren actuele thema’s rondom Urenco de revue, zoals: transporten van verarmd uranium naar Rusland, het plan om uranium met meer dan 5% te verrijken en het gebruik van tritium in het Amerikaanse kernwapenprogramma. Ook het ‘eigen’ reactor-ontwerp komt aan de orde; en de kernramp in Fukushima -waarvoor Urenco het uranium had verrijkt. Tenslotte natuurlijk de vele protesten de afgelopen vijftig jaar tegen uraniumverrijking in het algemeen en tegen Urenco in het bijzonder.

Er is genoeg te zeggen over dit bedrijf dat een grote rol inneemt in de kernenergieketen.

Conferentie: 50 jaar Urenco is genoeg!
Zaterdag 29 februari, 13:30 -17.00 uur, Theaterhotel, Almelo

Organisatie: Stichting Laka, Stichting VEDAN, Enschede voor Vrede; met steun van AKU Gronau en BBU.

De komende weken zullen we meer bijzonderheden over het programma publiceren op www.laka.org/Urenco50
Donaties om de conferentie mogelijk te maken zijn welkom: IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka Amsterdam, onder vermelding van "50 jaar Urenco".

Voor het bijwonen van de conferentie kun u zich opgeven via info@laka.org.