Strijd tegen kernenergie verder gedigitaliseerd

Dertig jaar geleden, in april 1987, publiceerde Laka de brochure "1977-1986: 10 jaar verzet tegen kernenergie". Hierin waren een 150-tal acties onder het stof vandaan gehaald en beschreven. Intussen is het aantal beschreven acties uitgebreid tot ruim 500 die voorzien van talloze foto's, pamfletten en persberichten vanaf vandaag te vinden zijn op de site Stop kernenergie. Door het online komen van deze site is nog meer materiaal over, maar vooral ook ván de antikernenergie-beweging digitaal beschikbaar.

Om een beter beeld te geven van de tijd, de actie en de omstandigheden zijn in totaal meer dan 500 pamfletten, persberichten, artikelen, posters en foto's gedigitaliseerd en als bijlagen bij de betreffende acties opgenomen. Deze site, samen met de grote collectie door Laka gedigitaliseerde tijdschriften uit de antikernenergiebeweging en tientallen gedigitaliseerde boeken maakt dat er nu een enorme hoeveelheid informatie over maar vooral ook ván de antikernenergie-beweging online te vinden is. Samen met de grote verzameling affiches en andere culturele uitingsvormen (buttons, liedjes, etc) geeft deze collectie een goed overzicht van de rijke culturele erfenis van deze brede en succesvolle beweging. Ter lering en vermaak