Tag archieven: Laka

Bericht met nieuws over Stichting Laka

Laka vraagt om handhaving ontbrekend veiligheidsonderzoek Dodewaard

Stichting Laka heeft maandag de ANVS verzocht om handhavend op te treden en de eigenaar van de voormalig kerncentrale Dodewaard op te dragen een verplicht periodiek veiligheidsonderzoek alsnog uit te voeren. Twee maanden gelden kwam aan het licht dat Dodewaard, sinds de sluiting in 1997, geen periodieke veiligheidsevaluatie meer had verricht. Zo'n onderzoek is bij kernreactoren iedere tien jaar wettelijk verplicht.
Laka verwacht in de nu uit te voeren veiligheidsevaluatie ook zal worden herzien of het uitstellen van de sloop van de kerncentrale tot 2045, anno 2024 nog wel stand kan houden. Lees verder

COVRA houdt accountancy-rapport over kostenschatting eindberging geheim


Onderzoek naar eindberging uit 2018 incompleet, COVRA denkt aan eindberging onder de zeebodem

Vorig jaar diende Laka een Woo-verzoek in over COVRA's kostenschatting voor een radioactief afval eindberging. Op grond van die Woo werden toen twee documenten openbaar gemaakt: een excelsheet en een kostenreview. Maar naar nu blijkt, houdt COVRA een rapport van een accountant over die kostenschatting geheim. Volgens de Woo had dat rapport ook openbaar moeten worden gemaakt. Ook blijkt dat COVRA, alhoewel ze daar wel €5 miljoen subsidie voor kreeg, nooit een onderzoek naar eindberging in klei heeft afgerond, en dat op de achtergrond wordt gedacht aan een eindberging onder de zeebodem.
Lees verder

Laka in beroep bij de Raad van State tegen opslag verarmd uranium bij COVRA

Laka heeft dinsdag beroep ingesteld tegen de weigering van de ANVS om handhavend op te treden tegen de opslag van meer dan 200.000 ton verarmd uranium bij de COVRA in Zeeland. Laka vindt dat de kernafvalverwerker verarmd uranium opslaat dat niet in Nederland is geproduceerd.
Op grond van internationale afspraken moet kernafval worden geborgen in het land waar het is geproduceerd. Het verarmd uranium, bij COVRA opgeslagen in de gebouwen VOG-1 en VOG-2, is geproduceerd in Frankrijk.

Laka wint beroep handhaving kernafvaltarieven COVRA

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Laka tegen de weigering van de ANVS om te handhaven op de intransparante tarieven van de COVRA. De Raad van State heeft het beroep van Laka gegrond verklaard en bevolen dat de ANVS opnieuw beslist op Laka's handhavingsverzoek uit 2020. Vorige week publiceerde de ANVS nog een toezichtskader voor COVRA's kernafval-tarieven maar had dat juist niet van toepassing verklaard op COVRA's langlopende kernafvalcontracten met, onder andere, kerncentrale Borssele. Door deze uitspraak moet de ANVS nu alsnog een standpunt innemen over de toelaatbaarheid van de contracten van Nucleair Nederland zonder risico-opslag. Lees verder

ANVS wil niet handhaven: “Verarmd uranium pas op drempel COVRA radioactief afval”

Laka had vorige zomer gevraagd om een verbod op de opslag van verarmd uranium bij COVRA in Zeeland, omdat Urenco, de Almelose uraniumverrijker, in haar vergunningen nooit de vele tonnen aan verarmd uranium, die in haar naam naar COVRA worden afgevoerd, als radioactief afval heeft benoemd. Goed beschouwd is het verarmd uranium wat bij COVRA is opgeslagen misschien ook wel gewoon Frans radioactief afval. En dat hoort in Frankrijk te worden opgeslagen, niet in Zeeland.
De ANVS is het hier niet mee eens, maar wel met de advocaat van Urenco, die op een hoorzitting, december vorig jaar, stelt dat "het ontstaan van het afval [...] pas [gebeurt] bij COVRA door het aanmerken als afval."
Een juridisch dingetje dus weer. Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn... Lees verder

Hell No! We won’t glow! Muziek uit de antikernenergie-beweging

Laka bezit een grote collectie muziek uit de anti-kernenergie beweging en werkt ook graag mee aan onderzoek daarnaar. Aan de hand hiervan verscheen vorige week Hell No, we won’t glow!, een uitgebreid artikel over muziek uit de "AKB" in het nieuwste nummer van Signal - A Journal of International Political Graphics and Culture. Sean P. Kilcoyne en Laka's Dirk Bannink bespreken daarin meer dan vijftig voor de gelegenheid afgestofte releases uit de antikernenergie-beweging van de VS, Europa, Azië en Australië.
Lees verder

PZC: Organisatie tegen kernenergie: ‘Covra moet inzicht geven in tarieven voor vervoer en opslag afval’

Uit het PZC, een verslag van de rechtszitting bij de Raad van State: ’Anti-kernenergieorganisatie Laka eist dat Covra laat zien hoe de tarieven in elkaar zitten voor het ophalen en opslaan van radioactief afval. Volgens Laka komen klanten met langlopende contracten zoals Urenco in Almelo en de kernreactor in Petten er beter vanaf dan kleine afvalaanbieders zoals ziekenhuizen.'
Uitspraak over zes weken, en anders later.

Raad van State buigt zich maandag over kernafvaltarieven COVRA

Maandag buigt de Raad van State zich over Laka's handhavingsverzoek bij de ANVS over de tarieven van kernafvalverwerker COVRA. De COVRA neemt onder "finale kwijting" kernafval over van kerncentrale Borssele zonder een risicopremie in rekening te brengen. Terwijl niet bekend is hoeveel eindberging van dit kernafval uiteindelijk gaat kosten.
Dit is, volgens Laka, in strijd met het beginsel 'de vervuiler betaalt'.
De ANVS moet er op toezien dat de tarieven van COVRA "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief" zijn. In 2018 kwam de toezichthouder tot de conclusie dat ze dat niet kon vaststellen. Laka heeft de ANVS daarop verzocht te handhaven. De toezichthouder weigerde, omdat ze eerst meer duidelijkheid wil over de begrippen "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief". Laka verwacht dat de Raad van State zal vaststellen dat COVRA's finale kwijting hier niet aan voldoet en dat de toezichthouder zal moeten ingrijpen.

COVRA sorteert voor op ondergrondse opslag kernafval in Friesland, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant

Kleilagen eindbergingMet de kostenraming van €2,05 miljard sorteert COVRA voor op ondergrondse eindberging van kernafval in klei, dus mogelijk in een strook grofweg van Friesland, Flevoland, Gelderland tot Noord Brabant. Dit blijkt uit informatie die COVRA onder de Woo vrij moest geven na een verzoek van Laka hiertoe.
Het plan van de overheid is om kernafval over een eeuw ondergronds op te slaan in een klei- óf in een zoutlaag. COVRA is verplicht om de kosten voor die eindberging nu al in rekening te brengen bij de producenten van radioactief afval. Uit de door Laka opgevraagde stukken blijkt dat COVRA voor die rekening sinds 2018 de kostenraming voor eindberging in klei gebruikt. Daarmee sorteert de kernafvalverwerker, zonder enig overleg, voor op een besluit hierover van de overheid. Lees verder

Vanochtend: Rechtszaak van Laka tegen kernenergiesubsidie van VVD en Volt

Vanochtend was in Amsterdam de rechtszaak van Laka tegen het besluit van het Ministerie van Economische zaken en klimaat om vijf miljoen subsidie toe te kennen aan de nucleaire industrie, op grond van een wetsvoorstel van de VVD en @voltnederland.
Uitspraak over 6 weken.