Crisiscommunicatie bij stralingsincidenten

De kans dat er in Nederland een kernongeval plaatsvindt waarbij straling vrijkomt, is klein, maar als een ongeval plaatsvindt kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom vindt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georganiseerd in relatie tot de crisisbeheersingsprocessen vanuit het nationale perspectief. Communicatie is erop gericht om te informeren, duiding te geven en handelingsperspectief te bieden en is daarmee een belangrijk instrument om de crisis te managen.

Een maand geleden publiceerde het ministerie van IenM het Responsplan Stralingsincidenten en nu het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Dat document is vooral bedoeld voor de communicatieadviseurs van de rijksoverheid, de veiligheidsregio’s, gemeenten en vergunninghouders. In dit plan staan de uitgangspunten beschreven voor crisiscommunicatie, staat de rolverdeling op het gebied van crisiscommunicatie beschreven en worden stappen en communicatieprocessen omschreven die van kracht zijn tijdens een ernstig stralingsincident/ongeval. Het plan is geschreven uitgaande van de warme fase (crisiscommunicatie) en gaat uit van enige voorkennis van het beleidsterrein en communicatiemanagement. Het is de bedoeling de inhoud van dit plan eigen te maken in de ‘koude’ fase.

Het plan heeft betrekking op de communicatieaanpak bij grotere nucleaire- of  stralingsincidenten waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Dit plan is niet van toepassing op incidenten waarbij er bijvoorbeeld sprake is van verkeerd gebruik van apparatuur door een tandarts of dierenarts.

Net als het Responsplan is ook het Crisiscommunicatieplan een actualisering van het Communicatieplan Stralingsongevallen van het Ministerie van Economische Zaken, van 9 september 2011. Die herziening was nodig gezien een aantal ontwikkelingen, zoals de oprichting van de nucleaire toezichthouder ANVS, en het onderbrengen van het nucleair dossier van het Ministerie EZ naar het Ministerie van IenM.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Rampenplannen en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 5 juli 2018: OVV: Reactie ANVS en Van Veldhoven teleurstellend

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt de reacties van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de aanbevelingen uit haar rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ over de internationale samenwerking bij nucleaire incidenten, teleurstellend; weinig nieuwe inzichten en geen enkele gevoel voor urgentie. Dat blijkt uit de beoordeling […]


 • 19 april 2017: Wie moet wat waar gaan doen bij stralingsongeluk

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Responsplan Crisisplan Stralingsincidenten gepubliceerd. Het is een overzicht van scenario’s van mogelijke stralingsongevallen en de maatregelen die dan genomen moeten worden -en in sommige gevallen preventief- zoals het verspreiden van jodiumprofylaxe. Tevens gaat het responsplan in op de crisisorganisatie.


 • 2 augustus 2022: ANVS vergunt Russisch uraniumtransport

  De ANVS heeft een vergunning afgegeven voor de doorvoer van verrijkt uranium uit Rusland, via een Nederlandse haven, over de weg, naar een splijtstoffabriek in het Duitse Lingen. De precieze hoeveelheid uranium is weggelakt, maar het gaat om maximaal vijftien transporten met elk veertig containers uranium, tot juli 2025. De Duitse fabriek, eigendom van het […]


 • 2 augustus 2022: COVRA merkt radioactieve lozing pas na twee weken op

  Radioactief afval-verwerker COVRA heeft april vorig jaar een radioactief tritium lozing pas nadat de lozing al twee weken bezig was, opgemerkt. De kernafvalverwerker had afgeschreven nooduitgangbordjes met radioactief tritium in een stalen vat gestopt, dat volgestort met cement, en het vat te drogen gezet. Na twee weken bleek dat twee dagen na het cementeren uit […]


 • 6 juli 2022: Pallas vraagt Kernenergiewetvergunning aan

  Stichting Voorbereiding Pallasreactor is de procedure gestart met de procedure voor de Kernenergiewetvergunning met het indienen van de Milieueffectrapportage (mer). Die MER plus de aanvragen (er is ook een Waterwetvergunning noodzakelijk) zijn tot en met 16 augustus in te zien via de website van de ANVS. Reageren (inspreken) kan nog niet in deze fase. Dat […]


 • 25 maart 2022: KPMG: ANVS kan wèl handhaven op gebrekkige tarieven COVRA

  KPMG heeft voor staatssecretaris Heijnen van IenW (CDA) een onderzoek gedaan naar de tarieven van kernafvalbeheerder COVRA. DIt naar aanleiding van de constatering van de ANVS dat Nederlandse ziekenhuizen de rekening gepresenteerd krijgen voor het kernafval van Urenco en kerncentrale Borssele. Toezichthouder ANVS wilde COVRA in 2019 hierom een dwangsom opleggen, maar kwam daar op […]