Lek in nucleaire gedeelte oudste kernreactor Doel

Het lek in de Belgische kernreactor Doel-1 is ernstiger dan in eerste instantie werd gemeld door de Belgische toezichthouder FANC. De reactor werd vorige week maandag voor onderhoudswerkzaamheden aan het koelsysteem afgeschakeld. Vervolgens werd gemeld dat er een lek was in een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor. Nu blijkt dat er een lasnaad vlak bij het reactorvat lekt en er radioactief water weglekt uit het reactorvat. Bijzonder is dat de Nederlandse en Belgische autoriteiten begin april nog oefenden met, onder andere, de communicatie rondom een kernongeval. Die oefening lijkt niet echt vruchten te hebben afgeworpen.

Op maandag 23 april meldt exploitant Engie Electrabel aan de Belgische toezichthouder FANC dat Doel-1 ongepland is stilgelegd. De Belgische toezichthouder FANC licht meteen de Nederlandse toezichthouder ANVS in, en ook de commissaris van de koning in Zeeland, de gemeente Borsele en de Veiligheidsregio Zeeland. Zowel de VRZ als de ANVS twitteren dat Doel-1 ongepland is afgeschakeld voor onderhoud van het koelwatersysteem. De nucleaire veiligheid is niet in het geding, melden ze. FANC communiceert niet naar het publiek toe.

#ANVS is door @FANC_AFCN geïnformeerd over de ongeplande afschakeling van Doel 1 voor onderhoud aan het koelwatersysteem. De nucleaire veiligheid is niet in het geding. 28 april, vijf dagen later, doet het FANC eindelijk een mededeling via de eigen website: er is een “miniem lek (…) in het back-up koelwatercircuit bij de reactor.” Twee dagen later, 30 april, meldt de regionale Duitse krant Aachener Zeitung dat het water dat weglekt mogelijk radioactief besmet is. Gisteren, 2 mei geeft FANC eindelijk meer duidelijkheid over de aard en locatie van de lekkage. Maar voor buitenstaanders wordt uit die mededeling niet duidelijk dat het water dat weglekt, radioactief is. Wel dat het stralingsniveau de reparatie bemoeilijkt en de reactor tot oktober uit bedrijf zal zijn.

Langzamerhand wordt duidelijk dat de communicatie rond dit incident slecht is geweest. Dat is opmerkelijk want na het verschijnen van het OVV-rapport was er veel aandacht voor het verbeteren van die communicatie en 16 en 18 april er is zelfs mee geoefend: Shining Spring.

Dit rumoer rond het radioactieve lek in Doel-1 is in elk geval een schoolvoorbeeld van hoe het níet moet. Intussen is er veel consternatie. Er twee series Kamervragen (één en twee) door Wassenberg (PvdD).