ANVS: Schade in kerncentrale Borssele door uitstel onderhoud

Uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de ANVS blijkt dat kerncentrale Borssele tien jaar lang onderhoud voor zich uitschoof, waardoor in 2018 het primaire koelsysteem van de kerncentrale beschadigd raakte en de kerncentrale anderhalve maand buiten gebruik was. Afgelopen vrijdag is kerncentrale Borssele stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwissel. De komende drie weken wordt een kwart van de brandstof, zo'n 15 ton hoogradioactief verbruikte splijtstof, gewisseld. Tijdens deze geplande jaarlijkse outage wordt ook onderhoud verricht maar, omdat er door de Corona-maatregelen veel minder tijdelijke werknemers ingevlogen kunnen worden, heeft de exploitant, in overleg met de ANVS, opnieuw besloten onderhoud uit te stellen.
We begrijpen eindelijk EPZ's interpretatie van de slagzin 'we werken veilig of we werken niet'.

In augustus 2018 viel kerncentrale Borssele automatisch uit na een storing in het reactorbeveiligingssysteem. Door de storing ontstond schade aan het primaire koelsysteem van de kernreactor. De kerncentrale moest vervolgens anderhalve maand uit bedrijf voor reparaties.

We werken veilig of we werken niet
Uit het vorige week verschenen jaarverslag van de ANVS blijkt dat in december de ANVS tot de conclusie is gekomen dat “[D]e schade aan de hoofdkoelmiddelpomp [...] het resultaat [was] van een ontwerpfout in de reactorbeveiliging” En: de ontwerpfout was al tien jaar bekend, maar “was beoordeeld als van gering belang voor de veiligheid. Daarom kreeg dit langdurig een lagere prioriteit.” De toezichthouder is daar niet over te spreken en heeft het incident alsnog ingeschaald op de internationale INES-schaal voor kernongevallen: “Dit in de wetenschap dat de mogelijke consequenties van de ontwerpfout voor de bedrijfsvoering van de installatie groot zouden kunnen zijn.”. De ANVS heeft dit in december 2019 toegevoegd aan de ongevalsbeschrijving van 4 augustus 2018:

Hiermee wordt enerzijds aangegeven dat deze gebeurtenis weliswaar een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie betreft en anderzijds dat deze gebeurtenis voorkomen had kunnen worden als de ontwerpfout eerder was verholpen. Voorkomen van ongewenste gebeurtenissen staat aan de basis van nucleaire veiligheid.

De vraag is welk onderhoud EPZ dit jaar laat liggen. Daar zijn tot op heden geen publieke mededelingen over gedaan. Men verwacht dat op vrijdag 19 juni de splijtstofwisselperiode eindigt.

UPDATE: Omdat een aantal mensen hebben aangegeven moeilijk de berichtgeving op de website van de ANVS terug te kunnen vinden, hier de hele incident-omschrijving, zoals die vandaag op de site van de toezichthouder, onder 4 augustus 2018, staat:

4 augustus 2018 Automatische afschakeling door storing in het reactorbeveiligingssysteem; INES-niveau 1

4 augustus 2018 Automatische afschakeling door storing in het reactorbeveiligingssysteem; INES-niveau 1


Vrijdag 19 juni organiseert WISE een estafette-corona-demonstratie bij de kerncentrale.