Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand met de vergunning van Borssele; de VN heeft zelfs een deadline gesteld: Vóór oktober 2020 moet Nederland maatregelen treffen om alsnog aan het Verdrag van Aarhus te voldoen. En de regering moet de VN over een maand al laten weten hoe ze dat gaat doen. Wel of niet illegaal, hoe zit het nu?

Het blad Business Insider Duitsland stelt dat er in de Europese Unie achttien kerncentrales zijn, waaronder Borssele, waarover ten onrechte geen milieu-effectrapport is opgesteld. De ANVS reageerde hierop met de mededeling dat Borssele wel over een geldige kernenergiewet-vergunning beschikt en dus niet illegaal draait. Maar dat is niet het hele verhaal.

Afgelopen april liet staatssecretaris Van Veldhoven de Kamer weten dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele in strijd met het Verdrag van Aarhus is verleend. Met het Borssele Convenant was, zonder inspraak te houden, in 2006 al vastgelegd dat de Borssele twintig jaar langer open mocht blijven. Volgens het Verdrag van Aarhus, wat Nederland heeft ondertekend, mag dat zonder inspraak helemaal niet, zeker niet bij de levensduurverlenging van een kerncentrale.

De staatssecretaris stelde daarom aan de Kamer voor om de Kernenergiewet aan te passen, maar pas nadat er meer duidelijkheid is in een aantal lopende procedures over de levensduurverlenging van de kerncentrales in Borssele en in Doel (België). Eind juli kwam die duidelijkheid over Doel: het Europese Hof van Justitie besliste dat ook Doel 1 en 2 geen levensduurverlenging hadden mogen krijgen zonder inspraak. De Nederlandse procedure waar Van Veldhoven nog op wacht is het beroep bij de Raad van State van Greenpeace en Wise tegen de vergunning van kerncentrale Borssele.

Brief met eisen van VN
Dit is allemaal het voorspel voor een brief die Nederland dinsdag van de Verenigde Naties kreeg over de “Implementation of the Aarhus Convention Compliance Committee’s findings and recommendations”. In die brief vraagt het Aarhus-nalevingscommité om “all measures that the Netherlands proposes to take to implement the recommendation in paragraph 89”. En die maatregelen “will need to be taken and reported on by no later than 1 October 2020.

Als Nederland voor oktober 2020 niet de aanbeveling van het nalevingscommité heeft opgevolgd, wordt dat gerapporteerd aan alle VN-lidstaten in Europa. Daarmee zou Nederland een Europees modderfiguur slaan. Ons land staat dan qua milieueffectrapportages en kerncentrales namelijk definitief in één rijtje samen met Armenië en Oekraïne.

Het VN-nalevingscomité heeft Nederland gevraagd om voor 1 oktober a.s. alvast haar eerste voortgangsrapport met betrekking tot het invoeren van de aanbevelingen naar de VN te sturen.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Armenië, Borssele, Borssele Convenant, EU, Kerncentrale Doel, Kernenergiewet, Oekraïne, Verenigde Naties en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 12 oktober 2023: “Borssele ná 2033? Onduidelijk waarom, hoe en wat”

  De Commissie Mer heeft haar advies gepubliceerd naar aanleiding van de plannen voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Nu nog staat in de Kernenergiewet dat de kerncentrale Borssele uiterlijk op 31-12-2033 uit bedrijf moet. De technische ontwerplevensduur van de centrale eindigde in 2013. Onder voorwaarden is deze tot 2033 verlengd onder meer via het […]


 • 30 mei 2023: Procedure verlenging levensduur Borssele begint.

  Kerncentrale Borssele, vindt het kabinet, moet langer openblijven. Daarvoor moet wel de Kernenergiewet aangepast worden want daarin staat dat de kerncentrale uiterlijk eind 2033 gesloten moet worden. Morgen begint de procedure om de einddatum uit de Kernenergiewet te schrappen; dan kan iedereen tot en met 11 juli zienswijzen indienen over die aanpassing. De concept Notitie […]


 • 4 juli 2022: De lange en onzekere weg naar nieuwe kerncentrales

  En daar was die dan, vrijdagavond, de langverwachte brief van minister Jetten van Klimaat en Energie, over hoe het nu verder gaat met die nieuwe kerncentrales in Nederland, waar die gaan komen en wat er met die 5 miljard euro tot 2029 gaat gebeuren. Het lijkt een brief met vooral een oproep om ‘realistisch te […]