Urenco vermindert afhankelijkheid van kernenergie

Urenco, het conglomeraat dat uranium verrijkt voor gebruik in kerncentrales, vermindert haar afhankelijkheid van kernenergie steeds verder. De afdeling Stable Isotopes die stabiele isotopen verrijkt (zuivert) voor gebruik in industrie en medische sector, vergroot haar productie door het openen van een nieuwe cascade (een serie geschakelde centrifuges), te vergelijken met een nieuwe productielijn. Terwijl de contracten voor het verrijken van (het instabiele) uranium de afgelopen jaren dramatisch gedaald zijn, (orders voor 9 miljard, tegen 21 miljard 10 jaar geleden) stijgt het aandeel van het verrijken van stabiele isotopen. Urenco doet geen uitspraken over hoe groot het aandeel van Stable Isotopes ondertussen is binnen de bedrijfsresultaten. Almelo is de enige Urenco-locatie waar – in aparte installaties, waardoor geen radioactieve besmetting kan ontstaan – stabiele isotopen worden verrijkt.

In de in 2017 aangekondigde nieuwe bedrijfsstrategie “waarin de daling van de vraag naar verrijkt uranium een belangrijke rol speelt” gaat de afdeling Stabiele Isotopen een belangrijke rol spelen. In die afdeling worden centrifuges gebruikt om bepaalde niet-radioactieve (stabiele) isotopen te zuiveren. Die stabiele isotopen dienen, naast industriële toepassingen, vooral als grondstof voor de productie van kortlevende medische radio-isotopen die gebruikt worden in beeldvormende techniek in de medische diagnostiek en bij therapieën tegen kanker. Die kortlevende isotopen kunnen vervolgens geproduceerd worden in kernreactoren, maar ook, en steeds meer, in cyclotrons en andere deeltjesversnellers; zonder kernsplitsing, uranium en hoogradioactief afval. De grondstof die nodig is voor de aanmaak van medische isotopen zijn specifieke stabiele isotopen.

Veel elementen zijn in natuurlijke staat aanwezig als een mengsel van één of meerdere isotopen. Zo bevat natuurlijk molybdeen net als natuurlijk uranium verschillende isotopen. Eén bepaald isotoop daarvan dient als grondstof voor de productie van een bepaald soort medische isotoop. Om die zo zuiver mogelijk te verkrijgen moet het worden verrijkt. Dat verrijken kan op allerlei manieren zoals destillatie en diffusie, maar dus ook met ultracentrifuge.
Dat is wat in Almelo ook gebeurt, omdat ze technologie bezitten voor verrijking.

Urenco is in 1990 in Almelo met de verrijking van stabiele isotopen begonnen als een onderzoeks- en ontwikkelactiviteit. In de jaren daarna is de productportfolio gestaag gegroeid naar ruim 30 isotopen van 10 elementen voor allerlei medische en industriële toepassingen. Urenco Stable Isotopes opereert sinds midden jaren ‘90 als een autonome business unit binnen Urenco. De productie van dit soort isotopen vindt plaats in aparte installaties. Er kan dus geen radioactieve besmetting optreden; het is een geheel apart onderdeel.

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Urenco en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 september 2017: Nieuw gebouw Covra voor verarmd uranium

  Dat het nieuwe gebouw voor de opslag van verarmd uranium (VOG-2) bij de Covra is geopend, kan niemand ontgaan zijn. Het gebouw is uitsluitend voor het afval van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en zal over ongeveer 15-20 jaar al vol zijn. Hoewel Urenco nooit eigendom van het uranium is dat het verrijkt, is in verrijkingscontracten […]


 • 10 november 2016: Het imago van Urenco

  Minister van IenM Schultz laat via twitter weten dat ze vanmorgen (10-11) bij Urenco in Almelo was. Ze heeft “onder andere uitleg gekregen over medische isotopen”. Afgelopen dinsdag (8-11) was het Urenco-terrein nog het toneel van een grootscheepse militaire rampenoefening -‘Urenco als terroristisch doelwit’-[zie de tweet van Urenco] en een wat kleinschaliger (en vreedzamer) protest.


 • 26 oktober 2016: Lighthouse in handen van nucleaire industrie

  Uraniumverrijkingsbedrijf Urenco laat weten dat ze betrokken zijn bij het vormen van een consortium dat het ASML Lighthouse-procedé voor de productie van medische isotopen verder moet ontwikkelen. Eerder maakte NRG hun betrokkenheid bekend. Dat beide bedrijven in overleg zijn met ASML over het nieuw te vormen consortium dat de verdere ontwikkeling en commercialisering van het […]


 • 20 juli 2022: Fietsend door Duitsland: Dem Ausstieg entgegen

  Sinds anderhalve week wordt er door een groep antikernenergie-activisten door Duitsland gefietst: dem Ausstieg entgegen. Ze startten op 9 juli in het Belgische Tihange en willen, 1200 km verder, op 31 juli in Gorleben arriveren. Afgelopen weekend deed de fietstocht even Nederland aan: een uitstapje naar de Urenco uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. Tenslotte ook voor een […]


 • 11 juli 2022: Lokale natuurorganisaties: mogelijke komst Pallas onbegrijpelijk midden in natura-2000 gebied

  In een nieuw rapport van Pettemerduinen, Het Zijper Landschap en Duinbehoud, drie lokale natuur-organisaties, over de noodzakelijkheid van Pallas, wordt korte metten gemaakt met het belangrijkste argument voor de komst van de nieuwe kernreactor: leveringszekerheid van bepaalde medische isotopen. In het document wordt aangetoond dat dit niet klopt, de huidige en toekomstige isotopen worden met […]


 • 28 juni 2022: Kabinet worstelt met Pallas – Canadees alternatief dient zich aan

  En weer lukt het het Kabinet niet om een besluit te nemen over de Pallas-kernreactor. Nadat de gewraakte kernreactor in Petten al niet in in het regeerakkoord belandde, en ook het eerste kwartaal een beslissing uitbleef, wordt het nu ook erg kort dag voor een beslissing in het huidige kwartaal. En dan heeft de Kamer […]