the Laka catalogue

Overview on author covra

datetitleauthorcategory
2019-05 COVRA Jaarrapport 2018COVRA covra interim waste storage - general
2018-05 COVRA Jaarrapport 2017COVRA covra interim waste storage - general
2017-12 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie waste - geological disposal in salt/clay
2017-12 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie waste - geological disposal in salt/clay
2017-05 COVRA Jaarrapport 2016COVRA covra interim waste storage - general
2016-01* COVRA Jaarrapport 2015COVRA covra interim waste storage - general
2015-11 Statuten COVRACOVRA covra interim waste storage - general
2015-07 Het blauwe boekjeCovra covra interim waste storage - general
2015-01* COVRA Jaarrapport 2014COVRA covra interim waste storage - general
2015 Financiële situatie Waarbergfonds Eindberging (geWOBte documenten)COVRA, Min.Financiën waste - geological disposal in salt/clay
2014-09 Inventaris radioactief afval in NederlandCOVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers waste - directive 2011/70/euratom
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingenCOVRA, Min. EZ, GKN, ENEA dodewaard - general
2014-02 Veiligheidsrapport CovraCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2014-01* COVRA Jaarrapport 2013COVRA covra interim waste storage - general
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afvalCOVRA, Arcadis, NRG covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2013-11 Veiligheidsrapport CovraCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2013-01* COVRA Jaarrapport 2012COVRA covra interim waste storage - general
2012-02 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewetCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2012-01* COVRA Jaarrapport 2011COVRA covra interim waste storage - general
2011-06 OPERA MeerjarenplanCOVRA, E.Verhoef waste - geological disposal in salt/clay
2011-01* COVRA Jaarrapport 2010COVRA covra interim waste storage - general
2011William VerstraetenCOVRA, Delta, E.J.Rozendaal nuclear lobby - individuals
2010-01* COVRA Jaarverslag 2009COVRA covra interim waste storage - general
2009-01* Actief voor de toekomst! COVRA NV Jaarverslag 2008COVRA covra interim waste storage - general
2009 Actief voor de toekomst! Beleidsplan COVRA 2009-2014COVRA covra interim waste storage - general
2008-04 COVRA Jaarverslag 2007COVRA covra interim waste storage - general
2007-03 COVRA Jaarverslag 2006COVRA covra interim waste storage - general
2006-06 COVRA Jaarverslag 2005COVRA covra interim waste storage - general
2005-03 COVRA Jaarverslag 2004COVRA covra interim waste storage - general
2004-08Safety First. Covra.COVRA covra interim waste storage - general
2004-07 COVRA Jaarverslag 2003COVRA covra interim waste storage - general
2003-09Veilig = mooi. Safe = beautifulCOVRA covra interim waste storage - high level waste
2002Goed geregeld! De zorg om radioactief afval nu en in de toekomstCOVRA covra interim waste storage - general
2001-11Veiligheid voor allesCOVRA covra interim waste storage - general
1998-03COVRA Jaarverslag 1997COVRA covra interim waste storage - general
1998COVRA Jaarverslag 1997; Milieu en ArboCOVRA covra interim waste storage - general
1997-03Wat is COVRACOVRA covra interim waste storage - general
1996-03COVRA Jaarverslag 1995COVRA covra interim waste storage - general
1995-12COVRA Jaarverslag 1994COVRA covra interim waste storage - general
1995-12Aanvulling behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1995-12Evaluatierapport MER-1989COVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1995-08 Veiligheidsrapport COVRA COVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1995-08Milieu-effectrapport behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1995-08Bijlagen 1 t/m 5 bij de aanvraag van de Kew-vergunning van COVRACOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1994-12COVRA Jaarrekening 1993COVRA covra interim waste storage - general
1994-03Startnotitie Milieu-Effectrapportage MERCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1993-03COVRA Jaarverslag 1992COVRA covra interim waste storage - general
1992-04COVRA Jaarverslag 1991COVRA covra interim waste storage - general
1991-04COVRA Jaarverslag 1990COVRA covra interim waste storage - general
1989-05COVRA Jaarverslag 1988COVRA covra interim waste storage - general
1988-03COVRA Jaarverslag 1987COVRA covra interim waste storage - general
1988Wat is COVRACOVRA covra interim waste storage - general
1987-11Bovengrondse opslag van radioaktief afval in BorsseleCOVRA covra interim waste storage - general
1987-10Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1987-10Bijlagen locatie gebonden MERCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1987-10Samenvatting Locatie gebonden MERCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1987-04COVRA Jaarverslag 1986COVRA covra interim waste storage - general
1987-03Radwaste in the NetherlandsH.Codee, Vrijen, COVRA waste - general
1986-06COVRA Jaarverslag 1985COVRA covra interim waste storage - general
1986-06 Centrale faciliteit voor verwerking en opslag Laag- en middelradioac­tief afval en opslag van hoogradioactief afval en/of bestraalde splijt­stofelemen­ten - COVRA's keuzeCOVRA covra interim waste storage - general
1986Paper presented at Spectrum '86COVRA covra interim waste storage - general
1985-10 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1985-10Bijlagen lokatie onafhankelijke MERCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1985-03Verzoek om richtlijnen voor locatieonafhankelijke MERCOVRA covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1985-02COVRA Jaarverslag 1984COVRA covra interim waste storage - general
1983-12De Centrale Organisatie voor Radioaktief AfvalCOVRA covra interim waste storage - general
Nuclear Waste Management: NetherlandsCOVRA, OECD, NEA covra interim waste storage - general

*: Estimated date