the Laka catalogue

Overview on author min-sociale-zaken

datetitleauthorcategory
2012 Themarapportage ioniserende straling 2011Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid liability / insurance / legislation
2009-10 Verslag informatiebijeekomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e KCMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National ReportMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - general
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn almelo - du export to russia
2000-04Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/EuratomMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid liability / insurance / legislation
1999-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-09National Report of the Kingdom of the NetherlandsMin. Sociale Zaken general
1998-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-06 Beschikking inzake COVRA N.V. Kenmerk: E/EE/KK/98030391 (afgegeven 29-6-1998)Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1997-05 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRAMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1996-07 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-08 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-04Complexvergunning ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04Beschikking LSO/Opslagloods ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04Vergunning LFRMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - hfr
1994-10 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1992-07Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1992-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1991-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD accidents
1990-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1989Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1990-03Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieuMin. VROM, Min. Sociale Zaken radiation - standards
1989-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1988Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1989-05Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1988-04 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1987Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1987-08 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1986Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1986-06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1986-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1985Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1985-07Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - storage above ground - site selection
1985-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1984Min. Sociale Zaken accidents
1985Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1984-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1983Min. Sociale Zaken accidents
1983-07 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1982Min. Sociale Zaken accidents
1982-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1981Min. Sociale Zaken accidents
1981-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1980Min. Sociale Zaken accidents
1981-04Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1979-08Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekkingMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO public opinion - broad societal discussion
1976-09Alarmregelingen kernenergiecentrales (Borssele, Dodewaard)Min. V&M, Min. L&V, Min. Sociale Zaken emergency plans
1960-08Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaarMin. Sociale Zaken liability / insurance / legislation