Debat niet, stemming over convenant wel uitgesteld

Het is duidelijk dat een Kamermeerderheid de kerncentrale in Borssele open wil houden tot 2033 en het convenant van het Rijk en EPZ daarover zal steunen. Toch gebeurt dat nog niet na een schimmig debat in de Kamer. Reden daarvoor is een laatste plotselinge wijziging in het convenant en de onduidelijkheid wat dat betekent. De Kamer besluit eerst haar advocaat er naar te laten kijken. Van Geel weigert nog steeds inzicht te geven in de cijfers over een eventuele schadevergoeding voor het sluiten van de reactor. De coalitie CDA, VVD en D'66, vormen samen met de fracties van de LPF en der SGP echter een meerderheid voor het langer openhouden. Buiten op het Plein, en 's morgens al bij het ministerie van VROM protesteren anti-kernenergie activisten tegen het in bedrijf houden van Borssele tot 2033. Zie daarvoor het actieoverzicht