Gemeenten Friesland: ‘geen ondergrondse opslag kernafval’

Als de tweede kerncentrale Borssele er staat, mag het radioactieve afval niet opgeslagen worden in zoutkoepels in het Noorden. Onder meer de gemeenten Dongeradeel en het Bildt hebben hierover brieven gestuurd naar het ministerie van VROM, schrijft het Friesch Dagblad. Directe aanleiding is de startnotitie van Delta waarin niet staat wat er met het afval moet gebeuren. De provincie Fryslân stuurt geen brief: "Het ministerie weet heel goed wat ons standpunt is." Minister Cramer herhaalde deze zomer nog dat wel degelijk "aangestuurd wordt op terugneembare eindberging van radioactief afval in de diepe ondergrond."