Ternaard: opslag radioactief afval? Nee bedankt!

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, één van de genoemde mogelijke locaties voor de eindberging van kernafval, vinden dat de zoutkoepel onder Ternaard niet geschikt is voor de opslag van kernafval of CO₂ en zullen zich daar ook actief tegen verzetten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college in een spoeddebat naar aanleiding van een publicatie op de site van de Waddenvereniging.

In de Friese dorp Ternaard in de gemeente Dongeradeel ontstond onrust omdat de zoutkoepel onder Ternaard mogelijk op een lijst van locaties voor de opslag van radioactief afval zou staan. Wethouder Van der Ploeg liet in een debat in de gemeenteraad weten dat het college van B&W van de Dongeradeel nog steeds vindt dat er naast principiële bezwaren “ook grote praktische bezwaren” zijn tegen Ternaard als opslaglocatie. “Zo zijn zoutkoepels niet stabiel en al helemaal niet als er omheen gas gewonnen wordt, zoals bij Ternaard het geval is. Daarmee zijn de zoutkoepels absoluut niet geschikt voor de opslag van CO₂ of radioactief afval”, aldus Van der Ploeg.

In antwoord op Kamervraag over Ternaard schrijven de Minister en Staatssecretaris van I&M dat Ternaard niet op de lijst van locaties waar kernafval zou kunnen worden opgeslagen staat, omdat er helemaal niet zo'n lijst ís. Wel zijn in het verleden “mogelijke geschikte locaties genoemd, waaronder Ternaard”. Maar “[E]en besluit over de type en locatie van de eindberging is voorlopig nog niet aan de orde.”

De onrust was ontstaan door het artikel “Ternaard: Gas eruit, kernafval erin” van Herman Damveld, waarin hij in gaat op de betrokkenheid van adviseur Jan Paul van Soest bij twee dossiers die met het Friese dorp Ternaard te maken hebben: het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard en de ondergrondse opslag van radioactief afval. In dat laatste dossier is Ternaard van oudsher één van de genoemde locaties. De Waddenvereniging publiceerde het artikel van Damveld maar haalde het na een paar dagen weer offline. In de gemeenteraad van Dongeradeel volgde een spoeddebat en er werden een aantal Kamervragen gesteld.

Het bevestigt maar weer eens dat zodra er een locatie ter sprake komt voor de opslag van radioactief afval, ook de bestuurlijke reactie ‘Nee bedankt!’ is

Dit bericht werd geplaatst in Eindberging, Friesland, Gemeenteraad, Locatiekeuze, Zoutkoepels en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 7 april 2021: Welke gemeente wil er graag een kerncentrale?

  KPMG vraagt provincies of ze belangstelling hebben voor een kerncentrale in hun regio. De uitvraag is het gevolg van de motie van voormalig Kamerlid Dijkhoff (VVD) die de regering vroeg te onderzoeken of marktpartijen geïnteresseerd zijn in het bouwen van een kerncentrale in Nederland. KPMG heeft de opdracht voor dit onderzoek gewonnen. Omdat zo'n kerncentrale […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 21 februari 2020: ‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

  Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg […]


 • 31 mei 2019: 40 jaar geleden: demonstratie Gasselte; opslag zoutkoepels nog steeds actueel

  Zondag 2 juni is het 40 jaar geleden dat in het Drentse Gasselte massaal werd geprotesteerd tegen de opslag van kernafval in ondergrondse zoutkoepels. De opslagplannen werden toen uitgesteld, maar nooit afgesteld. Wil van Bleisem heeft samen met Herman Damveld onlangs een film gemaakt over Gasselte in 1979 en de nog steeds actuele discussie over […]


 • 15 mei 2018: “Maatschappelijk traject onontbeerlijk voor eindberging kernafval”

  "Naast onderzoek naar de technische eisen en mogelijkheden van geologische berging in Nederland, is een maatschappelijk traject onontbeerlijk om te komen tot een door de samenleving gedragen keuze voor eindberging." Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven in reactie op een aantal rapporten over allerlei aspecten van eindopslag van kernafval. Maar de conclusie is ook dat het […]


 • 21 februari 2018: FNP: beleid tegen kernafval in Friese ondergrond moet blijven

  In Friesland is enige onrust ontstaan naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant van vorige week waarin gesteld werd dat kernafval veilig in de ondergrond kan worden opgeslagen en dat Friesland nog steeds een belangrijke kandidaat daarvoor is. In dat artikel wordt het OPERA-eindrapport beschreven, maar ook een rapport in het kader van […]