Ternaard: opslag radioactief afval? Nee bedankt!

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, één van de genoemde mogelijke locaties voor de eindberging van kernafval, vinden dat de zoutkoepel onder Ternaard niet geschikt is voor de opslag van kernafval of CO₂ en zullen zich daar ook actief tegen verzetten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college in een spoeddebat naar aanleiding van een publicatie op de site van de Waddenvereniging.

In de Friese dorp Ternaard in de gemeente Dongeradeel ontstond onrust omdat de zoutkoepel onder Ternaard mogelijk op een lijst van locaties voor de opslag van radioactief afval zou staan. Wethouder Van der Ploeg liet in een debat in de gemeenteraad weten dat het college van B&W van de Dongeradeel nog steeds vindt dat er naast principiële bezwaren “ook grote praktische bezwaren” zijn tegen Ternaard als opslaglocatie. “Zo zijn zoutkoepels niet stabiel en al helemaal niet als er omheen gas gewonnen wordt, zoals bij Ternaard het geval is. Daarmee zijn de zoutkoepels absoluut niet geschikt voor de opslag van CO₂ of radioactief afval”, aldus Van der Ploeg.

In antwoord op Kamervraag over Ternaard schrijven de Minister en Staatssecretaris van I&M dat Ternaard niet op de lijst van locaties waar kernafval zou kunnen worden opgeslagen staat, omdat er helemaal niet zo'n lijst ís. Wel zijn in het verleden “mogelijke geschikte locaties genoemd, waaronder Ternaard”. Maar “[E]en besluit over de type en locatie van de eindberging is voorlopig nog niet aan de orde.”

De onrust was ontstaan door het artikel “Ternaard: Gas eruit, kernafval erin” van Herman Damveld, waarin hij in gaat op de betrokkenheid van adviseur Jan Paul van Soest bij twee dossiers die met het Friese dorp Ternaard te maken hebben: het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard en de ondergrondse opslag van radioactief afval. In dat laatste dossier is Ternaard van oudsher één van de genoemde locaties. De Waddenvereniging publiceerde het artikel van Damveld maar haalde het na een paar dagen weer offline. In de gemeenteraad van Dongeradeel volgde een spoeddebat en er werden een aantal Kamervragen gesteld.

Het bevestigt maar weer eens dat zodra er een locatie ter sprake komt voor de opslag van radioactief afval, ook de bestuurlijke reactie ‘Nee bedankt!’ is