Ambtenaren EZ adviseren bouw kerncentrale in verkiezingsprogramma op te nemen

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken blijken de plannen voor het komende kabinet niet alleen voor de formatie te gebruiken. In het zgn. 'Formatie-fiche' staat beleid beschreven en maken de ambtenaren keuzes voor wat volgens hen het beste is. De onderwerpen moeten feitelijk en neutraal beschreven zijn. De stukken blijken ook aan de programmacommissies van enkele politieke partijen te zijn getoond (PvdA, CDA, VVD). Andere partijen, zoals SP, PVV en GroenLinks blijken hier niet van op de hoogte. De ambtenaren hebben een voorkeur om de centrale in Borssele te vervangen en na 2020 een nieuwe centrale af te hebben. Hierdoor zou de uitstoot van CO2 afnemen, zouden de kosten voor elektriciteit lager worden, zou ons land minder afhankelijk zijn van het buitenland. Volgens EZ levert zo'n kerncentrale duurzame stroom (er staat wel meer onzin in).