Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (87), Borssele III (23), Dodewaard II (1), Eemshaven (17), Maasvlakte (10)

Kernenergie nog steeds veel minder populair dan zon en wind

Uit het onderzoek ‘Klimaatverandering en energietransitie’ van het CBS blijkt dat kernenergie nog steeds het minst populair is van de CO₂-arme energiebronnen. Terwijl de steun voor wind 69% is en voor zon zelfs 78%, blijkt die voor nieuwe kerncentrales steken op 36%. Dat is wel iets meer dan uit voorgaande peilingen blijkt. Vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden voorstander zijn van kernenergie, dat bleek ook al eerder. Lees verder

De crisis is nu! Zondag klimaatdemonstratie

Samen met WISE en Stroom naar de Toekomst maakte Laka de Klimaatkrant. Zondag wordt de krant verspreid op de Klimaatdemonstratie en de komende week op allerlei plaatsen in het land. Wilt u zondag helpen, of wilt u een stapel kranten ontvangen om zelf te verspreiden, geef u dan zo snel mogelijk op via de website van WISE.
Wilt u de Klimaatkrant alvast online lezen: hier is de pdf.
Onder het motto ‘Kernenergie is geen klimaatbeleid’ is er zondag, in samenwerking met o.a. Zeeuwse groepen, ook een antikernenergieblok: verzamelen 12:30 voor park Plaza Victoria (tegenover Centraal Station/begin Damrak). In de Klimaatkrant ook een artikel over de vraag of kernenergie past binnen het begrip klimaatrechtvaardigheid. Begrijpelijkerwijs is de originele versie sterk ingekort voor de klimaatkrant, maar hier is de lange versie te lezen.

Kabinet: verder versnellen kernenergie leidt tot vertraging

Derk Jan Eppink, overstapper van het rechtse Ja'21 naar het iets minder rechtse BBB, kreeg van het kabinet de deksel op de neus. Eppink 'constateerde' op 12 oktober, dat de voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales, volgens hem, waren 'versneld maar nog te traag verlopen'. Hij riep het kabinet daarom op de kernenergieplannen verder te versnellen, en werd hierbij gesteund door alle rechtse 'bouwen bouwen bouwen'-roepers' uit de Kamer, minus Volt  (dat zich had vergist). Maandag reageerden ministers Jetten en Adriaansen op de motie. Gehaast doorlopen van de voorfase leidt tot gedoe, later en verder versnellen is op dit moment dan ook niet mogelijk. Lees verder

Borselse voorwaarden voor nieuwe kerncentrales

Afgelopen week heeft de Borselse Voorwaarden Groep de door hen geformuleerde voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales gepresenteerd. De Borselse Voorwaarden Groep zijn 100 bewoners van de gemeente Borssele, ondersteund door lokale experts, die in een serie bijeenkomsten de voorwaarden met betrekking tot landschap, leefbaarheid en veiligheid voor nieuwe grote energieprojecten (met als belangrijkste de kerncentrales) hebben bepaald. Deze zijn overhandigt aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren de onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij nieuwe energieprojecten. Lees verder

Klimaatalarm tegen nieuwe kerncentrales in Zeeland

Zo'n 30 activisten van Extinction Rebellion Zeeland hebben vanmiddag bij het gemeentehuis van Borsele geprotesteerd tegen de plannen voor de bouw van kerncentrales in Zeeland. Met de acties tijdens het testen van het luchtalarm op elke eerste maandag van maand, vraagt XR aandacht voor de versnellende klimaatcrisis. Kernenergie is volgens de activisten niet het juiste antwoord, naast de problemen met kernenergie is het ook nog eens de duurste en traagste optie, terwijl er geen tijd te verliezen is en het klimaatbudget onder druk staat. Lees verder

“Bouwterrein buiten de grenzen van Sloegebied geen optie”

Voor de CDA-gedeputeerde van de Zeeuwse Provinciale Staten Jo-Annes de Bat en voor gemeente Borsele zijn de Sloegrenzen harde grenzen bij de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales. Niet alleen moeten de twee kerncentrales binnen de Sloegrenzen, maar ook het bouwterrein. Dat hebben De Bat en gemeente opnieuw bevestigd tegenover de PZC. Dat lijkt te betekenen dat bouwen van twee kerncentrales wel erg moeilijk wordt in Borssele: er is namelijk niet genoeg ruimte. Dat de Sloegrenzen voor de Borselse bevolking belangrijk zijn, bleek ook al in de jaren 80, toen de COVRA op het (toenmalig) PZEM-terrein bij de kerncentrale zou worden gebouwd. Toen de lokale bevolking zich dat realiseerde betekende dat de lont in het kruitvat en was het verzet groot. Resultaat was dat de COVRA 600 meter verderop aan de andere kant van de Zeedijk (maar dus wel buitendijks) ín het Sloegebied werd gebouwd. Lees verder

Te weinig ruimte voor nieuwe kerncentrales bij Borssele

Er is in het Sloegebied, volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking, lang niet genoeg ruimte om twee kerncentrales te bouwen. Tot die conclusie komt stedenbouwkundige Kees Thielen. In Hinkley Point, vergelijkbaar denkt hij, omdat het waarschijnlijk om hetzelfde type centrales gaat, is 175 hectare gebruikt. Dat is er in het Sloegebied bij lange na niet. Zeker niet voor de bouw. Als je het zonnepark afbreekt en een dijk verlegt, is er wel ruimte voor twee kerncentrales, maar nog steeds niet voor de bouw waarbij veel meer ruimte nodig is. Lees verder

Tweede Kamer vindt kernenergie niet controversieel

Nadat het kabinet demissionair is geworden, behandelt de Tweede Kamer voor de verkiezingen van 22 november alleen niet-controversieel verklaarde onderwerpen. Borsele tot de Kern had daarom opgeroepen om de bouw van nieuwe kerncentrales controversieel te verklaren, terwijl de burgemeester van Borsele juist had gevraagd om het plannen van kernenergie door te laten gaan.
Afgelopen dinsdag, 12 september, heeft de Tweede Kamer de lijst vastgesteld met onderwerpen die zij als controversieel beschouwt, en kernenergie staat daar niet bij. Dit betekent dat Rutte IV kan doorgaan met de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, de levensduurverlenging van Borssele, de 'redding' van Dodewaard en de update van het Nationaal Programma Radioactief Afval. Na de verkiezingen kan de nieuwe Tweede Kamer alsnog besluiten kernenergie controversieel te verklaren totdat er weer een missionair kabinet zit.

Zeeuwse organisaties: verklaar nieuwe kerncentrales controversieel

Zeeuwse organisaties pleiten er bij de Tweede Kamer voor om elke uitbreiding van kernenergie controversieel te verklaren. De voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgeschort en de begrotingsgelden moeten worden bevroren. Het ministerie van Financiën heeft de gereserveerde € 5 miljard voor kernenergie ook opgenomen in de Ombuigingslijst 2023, onder de constatering dat kernenergie niet van invloed is op het behalen van de klimaatdoelen, omdat er voldoende duurzame bronnen voorhanden zijn. Op 5 september is de commissievergadering waar controversieel verklaren wordt besproken. Vaak is een aanzienlijke minderheid genoeg om een onderwerp controversieel te verklaren. Lees verder

Ambtenaren: 5 miljard bezuinigen op kernenergie zonder gevolgen klimaatbeleid mogelijk

Het ministerie van Financiën heeft een ‘Ombuigingslijst’ gepubliceerd met daarin mogelijkheden om de uitgaven van de Staat te verlagen en de gevolgen van die maatregelen. De lijst gaat over alle beleidsterreinen, dus ook over energie- en klimaatbeleid en het Klimaatfonds. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat de mogelijkheid om de € 5 miljard voor kernenergie te schrappen ook als bezuinigingsmogelijkheid langskomt, maar wel wat de ambtenaren als de gevolgen daarvan zien. Volgens het beleidsdocument heeft het schrappen van die € 5 miljard namelijk “geen directe invloed op het behalen van klimaatdoelstellingen, omdat er alternatieve (duurzame) energiebronnen voorhanden zijn. Een toekomstige energiemix zonder kernenergie is mogelijk.Lees verder