NRG: jaar meer tijd (en 25 miljoen) om radioactief afval af te voeren

Het ministerie van EL&I heeft de definitieve beschikking aan NRG bekend gemaakt in verband met het "zo spoedig mogelijk" afvoeren naar de COVRA van het historisch radioactief afval van het ECN. Tot en met 8 november is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Op 16 oktober is er volgens de kennisgeving een informatieavond in het Gemeentehuis van Zijpe met vertegenwoordigers van EL&I en NRG. De definitieve beschikking is op een belangrijk aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan, vooral naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van NRG en ECN. Een van de aanpassingen is dat de termijn waarop het afval moet zijn afgevoerd met 1 jaar is verlengd tot en met 31 december 2017.

Lange geschiedenis: Al in 1996 werd duidelijk dat van een aantal vaten in de zogenoemde pluggenloods op de OLP in Petten de verpakking gecorrodeerd was en omstreeks die tijd is ook tijdens een publieksavond aan omwonenden beloofd dat het hoog-radioactief afval zo spoedig mogelijk naar COVRA zou worden afgevoerd. In 2003 kwam de HABOG (de speciale inrichting bij COVRA) voor het ontvangen van hoogradioactief afval gereed. Maar pas in 2012(!) gaat ECN/NRG op aandringen van de overheid een "Plan van aanpak" opstellen om het hoogradioactieve afval naar COVRA af te voeren. Dit is dus 16 jaar na 1996!

En nu heeft de overheid 25 miljoen ter beschikking gesteld (in verband met de financiële situatie bij ECN en NRG) om het afval op te ruimen. Waarom is ECN/ NRG niet direct na 1996 geld gaan reserveren voor het afvoeren van het hoogradioactieve afval? En waarom heeft de overheid/inclusief toezichthouder VROM/EL&I/KFD de situatie in Petten met betrekking tot het hoogradioactieve afval zo lang gedoogd?