NRG: jaar meer tijd (en 25 miljoen) om radioactief afval af te voeren

Het ministerie van EL&I heeft de definitieve beschikking aan NRG bekend gemaakt in verband met het "zo spoedig mogelijk" afvoeren naar de COVRA van het historisch radioactief afval van het ECN. Tot en met 8 november is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Op 16 oktober is er volgens de kennisgeving een informatieavond in het Gemeentehuis van Zijpe met vertegenwoordigers van EL&I en NRG. De definitieve beschikking is op een belangrijk aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan, vooral naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van NRG en ECN. Een van de aanpassingen is dat de termijn waarop het afval moet zijn afgevoerd met 1 jaar is verlengd tot en met 31 december 2017.

Lange geschiedenis: Al in 1996 werd duidelijk dat van een aantal vaten in de zogenoemde pluggenloods op de OLP in Petten de verpakking gecorrodeerd was en omstreeks die tijd is ook tijdens een publieksavond aan omwonenden beloofd dat het hoog-radioactief afval zo spoedig mogelijk naar COVRA zou worden afgevoerd. In 2003 kwam de HABOG (de speciale inrichting bij COVRA) voor het ontvangen van hoogradioactief afval gereed. Maar pas in 2012(!) gaat ECN/NRG op aandringen van de overheid een "Plan van aanpak" opstellen om het hoogradioactieve afval naar COVRA af te voeren. Dit is dus 16 jaar na 1996!

En nu heeft de overheid 25 miljoen ter beschikking gesteld (in verband met de financiële situatie bij ECN en NRG) om het afval op te ruimen. Waarom is ECN/ NRG niet direct na 1996 geld gaan reserveren voor het afvoeren van het hoogradioactieve afval? En waarom heeft de overheid/inclusief toezichthouder VROM/EL&I/KFD de situatie in Petten met betrekking tot het hoogradioactieve afval zo lang gedoogd?

Dit bericht werd geplaatst in Decentraal on-site, ECN en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 februari 2018: Nog eens €117 miljoen voor afvoer radioactief afval Petten

  Het Rijk stelt voor in 2018 €117 miljoen extra beschikbaar voor het afvoeren van het radioactief afval van het ECN/NRG terrein in Petten. Die €117 miljoen is noodzakelijk voor “het vinden van een duurzame oplossing waarbij het afval veilig door NRG kan worden afgevoerd en waarbij de leveringszekerheid van medische isotopen en de nucleaire veiligheid […]


 • 6 juni 2016: NRG: angstcultuur en afvoer kernafval werkt niet

  Er zijn wel degelijk problemen bij de afvoer van het radioactief afval dat in Petten ligt. En er is sprake van een ‘angstcultuur’ bij NRG: “Diverse medewerkers die hun mond open durfden te doen, zijn overgeplaatst naar uitzichtloze posities”. Dit heeft een klokkenluider in een brief gemeld aan de toezichthouder ANVS. De Volkskrant citeert uit […]


 • 6 juni 2016: Tijdlijn verwijdering historisch afval Petten

  Sinds de ingebruikname van de Lage- en Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, begin jaren '60, is er radioactief afval geproduceerd. Dit afval, uit Petten en uit de rest van Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF), ook wel de 'pluggenloods'. Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' […]


 • 19 mei 2016: Ex-directeur: NRG maakt ‘nieuw historisch afval’

  Het onderzoeksprogramma Argos komt zaterdag met een interview met ex-directeur Saris van ECN die aan de bel trekt over onder andere de veiligheidscultuur op NRG en een onveilige situatie met het historisch afval bij ECN/NRG. Belangrijkste claim van Saris is dat NRG (stiekem) nieuw afval toevoegt aan het zogeheten historisch afval, en daardoor de kosten […]


 • 23 december 2015: Afvoer kernafval Petten; uiterlijk 2022 en 170 miljoen

  De minister van IenM heeft een aantal plannen goedgekeurd van NRG over de afvoer van radioactief afval van het terrein in Petten naar de centrale opslag bij de Covra in Zeeland. “Tot en met 19 januari 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.” De plannen die nu zijn […]


 • 13 oktober 2015: Petten: Afvoer radioactief afval weer vijf jaar vertraagd

  We zeiden het bijna een jaar geleden al, de afvoer van het historisch radioactief afval op het ECN/NRG terrein in Petten duurt veel langer dan verwacht. Door NRG is dat tot nu toe steeds ontkent, zoals ook op een informatiebijeenkomst over het historisch afval op 18 december vorig jaar, toen er door ons naar gevraagd […]