Productie MOX voor Borssele begonnen

Het Franse bedrijf Areva is begonnen met de productie van MOX-brandstof voor kerncentrale Borssele in haar MELOX-fabriek in Marcoule, Frankrijk.
MOX (Mixed Oxide) brandstof is een mix van uranium en plutonium. Slechts zes landen in de wereld hebben of hadden een MOX-programma (Nederland is het 7de) en het blijft vreemd dat een zo oude reactor toestemming heeft voor gebruik van MOX. Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder.
In juni 2011 kreeg KCB de vergunning hiervoor en op 13 februari 2013 veegt de Raad van State het beroep van Greenpeace tegen de vergunning van tafel: “mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op”.
Borssele is van plan om volgend jaar 8 assemblies (een bundel splijtstofstaven) en dan elk jaar 12 assemblies in de reactor te laden.