Brief Minister Kamp over situatie NRG/HFR

Minister Kamp heeft een brief aan de Kamer gestuurd naar aanleiding van de berichten in de pers. Weinig bijzonders in de brief: het is vooral een opsomming van de publicaties over de storingen die er geweest zijn, om te laten zien dat er niets achtergehouden is en alles bekend was.

Het interessantste uit de brief staat zoals zo vaak helemaal achteraan bij het beantwoorden van de vragen en is het antwoord op de vraag:

[Vraag] Zijn alternatieven voor medische radio-isotopen serieus meegewogen? Zo ja, welke afwegingen zijn hierbij gemaakt?

[Antwoord minister] Er is extern advies ingewonnen over de business case van de reactor. Daarin is ook een analyse gemaakt van de toekomstige markt voor medische radioisotopen, de alternatieven voor het gebruik van medische radio-isotopen bij medische diagnostiek en behandeling en de vooruitzichten van NRG op voldoende verkoopopbrengsten uit de verkoop aan producenten van medische radio isotopen. De alternatieven zijn hierbij op een rij gezet en hun marktpotentieel – vergeleken met de HFR – verkend. Het beeld wat hier uit voortkwam, wees op een goede concurrentiepositie van NRG. Daarnaast heeft ECN/NRG nieuwe contracten afgesloten met de belangrijkste afnemers van de radio-isotopen uit de HFR. Deze nieuwe contracten zijn essentieel voor een gezonde commerciële bedrijfsvoering van de HFR. [einde citaat]

Hoewel in een ander antwoordt de minister toegeeft dat er verlies wordt geleden (en dat daar in de business case ook rekening mee wordt gehouden) lijkt hier niet langer te worden ontkent dat er alternatieven zijn voor de productie in de HFR (en dus ook de toekomstige Pallas) van medische isotopen: maar dat uit een marktverkenning blijkt dat de NRG een “goede concurrentiepositie heeft”. Niet zo vreemd als een groot gedeelte van de kosten van die productie tot nu toe betaald zijn (en worden) door het Rijk; zo is de reactor door het Rijk betaald en gaat er een jaarlijkse bijdrage van minimaal 11 miljoen naar NRG (nog afgezien van andere geldstromen). En er geen cent naar alternatieve productiemethodes gaat.

Dit bericht werd geplaatst in HFR, Medische isotopen, Pallas op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 januari 2021: Pallas pas in 2028; HFR tot 2030 in bedrijf; áls er geld komt

  Gisteravond, 14 januari, werd in de gemeenteraad van Schagen het ontwerp van de Pallasgebouwen gepresenteerd. Het leek een beetje of de boodschap van de minister, vorige maand (’geen geld’) aan het gezelschap was voorbij gegaan. En passant werd wel bevestigd wat velen al vermoedden: Pallas komt in ieder geval niet in 2025 in bedrijf. Áls […]


 • 18 januari 2019: NRG onderzoekt langer openhouden van de HFR

  NRG onderzoekt de mogelijkheid om de uit 1960 stammende Hoge Flux Reactor (HFR) 10 jaar langer in bedrijf te houden. De levensduur van de HFR was eerder vastgesteld tot 2015 maar met €82 miljoen aan investeringen mocht de kernreactor in 2014 tot 2025 in bedrijf blijven. Nu wordt daar wellicht nog eens 10 jaar aan […]


 • 10 januari 2019: Medische isotopen: Winst voor Novartis, kosten voor de maatschappij

  Novartis heeft de prijs van een in Rotterdam ontwikkeld kankermedicijn verzesvoudigd. De grondstof voor het medicijn, een isotoop van Lutetium, wordt in Petten geproduceerd in de met miljoensubsidies overeind gehouden Hoge Flux Reactor. Voor de geplande opvolger van die HFR, de Pallasreactor, kunnen tot op heden geen private financiers worden gevonden. Daarom hebben minister Bruins […]


 • 18 april 2017: Cijfers ECN: Pallas overbodig, HFR kan dicht

  Omdat er medio 2017 overcapaciteit is voor de productie van medische isotopen kan de Hoge Flux Reactor in Petten op korte termijn dicht. De Pallasreactor, de geplande vervanger van de HFR, lijkt daarmee overbodig. Het Ministerie van Economische kreeg hierover in mei 2016 cijfers onder ogen. Toch besloot minister Kamp ECN in oktober €40 miljoen […]


 • 10 oktober 2016: Minister: ‘HFR nog drie jaar noodzakelijk voor medische isotopen’

  In het debat woensdag waar ook de steun aan ECN en NRG ter sprake kwam liet minister Kamp doorsijpelen dat hij niet verwacht dat de extra 40 miljoen euro voor het afvoeren van het historisch afval van Petten naar de Covra voldoende is. Maar, zoals de minister zei, er was sprake van een noodsituatie en […]


 • 1 december 2015: Pallas: betaalde ook Rijk tweede deel lening niet?

  De vragen zijn beantwoord die Van Tongeren (GL) en Smaling (SP) begin november gesteld hadden over Pallas en de geheime beslissing van Noord-Holland om het tweede deel van de lening niet over te maken. Minister Kamp, die nog steeds verantwoordelijk is voor de geplande nieuwe reactor in Petten, doet dat op z’n bekende manier: veel […]