Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen.

In woorden van de regering (in een brief uit 2007 over het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - SEV): "Dit sinds 1986 gevoerde waarborgingsbeleid houdt in dat er op de locaties waarop dit beleid betrekking heeft geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de bouw van kerncentrales onmogelijk maken of ernstig belemmeren. Het waarborgingsbeleid is dus uitsluitend gericht op het ruimtelijk reserveren van een beperkt aantal locaties voor de eventuele vestiging van een kerncentrale, indien daartoe ooit besloten zou worden."

Dat is beleid van de landelijke overheid en provincies en gemeentes hebben zich daar in te schikken. In 1977 waren dat 12 locaties, en sinds 2009, toen de Noordoostpolder en Moerdijk afvielen, nog steeds drie: Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I.

Dat dit consequenties heeft voor gemeentelijke en provinciale planologische mogelijkheden moge duidelijk zijn. Zo staat in het meest recente Bestemmingsplan Maasvlakte (december 2013) te lezen: "Op grond van artikelen 2.8.4 en 2.8.5 van de (aangevulde) AMvB geldt een waarborgingsbeleid voor een kernenergiecentrale. Daaraan wordt voldaan nu geen wijzigingen zijn opgenomen die nieuwe woningen of andere nieuwe kwetsbare objecten (als gedefinieerd in de AMvB) mogelijk maken ten opzichte van de huidige planologische situatie."

Het opnemen van het standpunt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet in de partijprogramma’s zou een eerste stap moeten zijn om druk uit te oefenen op de landelijke overheid om in de volgende SEV dit beleid te schrappen. En niet alleen omdat er nu in de verste verte geen nieuwe kerncentrales in zicht zijn.

Meer informatie uit de archieven van Laka kernenergienieuws uit 2013, 2012 en 2009 over het waarborgingsbeleid.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele II, Eemshaven, Maasvlakte, Provinciale Staten en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 april 2015: Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

  Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de […]


 • 11 maart 2021: Meerderheid Kamer: schrap Eemshaven als locatie voor kerncentrale

  Gisteravond (10 maart) werd in de Kamer een motie aangenomen om Eemshaven te schrappen uit het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening als mogelijke locatie voor een kerncentrale. Dat is opmerkelijk, de Eemshaven is 40 jaar planologisch vrijgehouden als mogelijke locatie, maar na het proefballonnetje van premier Rutte in het verkiezingsdebat weer hevig ter discussie. Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening  […]


 • 9 maart 2015: Verkiezingen en locaties nieuwe kerncentrales

  Het is verkiezingstijd. In Groningen wil de PvdA de Eemshaven van het lijstje mogelijke locaties nieuwe kerncentrales en in Zuid-Holland is de eerste vraag in de Stemwijzer: “De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken.” Behalve VVD en PVV zijn ongeveer alle (grote) partijen in Zuid-Holland het eens met […]


 • 13 maart 2009: EZ: kerncentrales kunnen bij Maasvlakte, Borssele of Eemshaven

  Minister Van der Hoeven heeft de Tweede Kamer deel 2 en 3 van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) toegezonden [brief]. Deel 1 is het ontwerp van de planologische kernbeslissing SEV III; deel 2 bevat de reacties op dat ontwerp; en deel 3 bevat de reactie van het kabinet op de ingezonden reacties. De SEV […]


 • 8 juli 2021: Marktconsultatie: kernenergie alleen met veel subsidie mogelijk

  Gisteren publiceerde de regering de Marktconsultatie kernenerige. Conclusie: marktpartijen hebben interesse om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar dan wel onder heel veel voorwaarden, subsidie dus, anders beginnen ze er niet aan. Het rapport bevestigt dat kernenergie te duur is en alleen met allerlei financieringsconstructies realiseerbaar is. De reactie van staatssecretaris Yeşilgöz dat “we […]


 • 15 november 2017: Geen kerncentrale in Delfzijl; maar Eemshaven kan nog altijd

  De gemeente Delfzijl heeft besloten dat in het nieuwe bestemmingplan van het Chemiepark Delfzijl de mogelijkheid van een kerncentrale weggestreept wordt. Die bestemmingsplannen dateren nog uit 1952 en 1965 en waren aan actualisatie toe. Veel gejuich in Groningen: 'komst kerncentrale onmogelijk gemaakt'. Maar ietwat voorbarig: het Chemiepark was al lang geen mogelijkheid meer. Maar slechts […]