Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen.

In woorden van de regering (in een brief uit 2007 over het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - SEV): "Dit sinds 1986 gevoerde waarborgingsbeleid houdt in dat er op de locaties waarop dit beleid betrekking heeft geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de bouw van kerncentrales onmogelijk maken of ernstig belemmeren. Het waarborgingsbeleid is dus uitsluitend gericht op het ruimtelijk reserveren van een beperkt aantal locaties voor de eventuele vestiging van een kerncentrale, indien daartoe ooit besloten zou worden."

Dat is beleid van de landelijke overheid en provincies en gemeentes hebben zich daar in te schikken. In 1977 waren dat 12 locaties, en sinds 2009, toen de Noordoostpolder en Moerdijk afvielen, nog steeds drie: Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I.

Dat dit consequenties heeft voor gemeentelijke en provinciale planologische mogelijkheden moge duidelijk zijn. Zo staat in het meest recente Bestemmingsplan Maasvlakte (december 2013) te lezen: "Op grond van artikelen 2.8.4 en 2.8.5 van de (aangevulde) AMvB geldt een waarborgingsbeleid voor een kernenergiecentrale. Daaraan wordt voldaan nu geen wijzigingen zijn opgenomen die nieuwe woningen of andere nieuwe kwetsbare objecten (als gedefinieerd in de AMvB) mogelijk maken ten opzichte van de huidige planologische situatie."

Het opnemen van het standpunt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet in de partijprogramma’s zou een eerste stap moeten zijn om druk uit te oefenen op de landelijke overheid om in de volgende SEV dit beleid te schrappen. En niet alleen omdat er nu in de verste verte geen nieuwe kerncentrales in zicht zijn.

Meer informatie uit de archieven van Laka kernenergienieuws uit 2013, 2012 en 2009 over het waarborgingsbeleid.