Wijziging vergunning afvoer kernafval nu al voorgekookt

De afgelopen weken kon je er veel over lezen: het historisch afval op het terrein van ECN/NRG in Petten. Hoeveel er lag in de ondergrondse pluggen, dat vaten aan het doorroesten waren en dat het moeite kost om het naar de COVRA te brengen. Wettelijk is dat verplicht en in de vergunning, afgegeven in 2012 staat dat alles voor eind 2017 weg moet zijn uit wat eufemistisch de Waste Storage Facility in Petten heet. In een brief aan de Kamer had minister Kamp al aangegeven dat NRG ws later dit jaar om een verlenging van die termijn zou vragen.
Maar nu, wat lezen we in de inleiding en ook op pag. 86 van het zojuist verschenen rapport van Nederland voor de Fifth Review Conference (mei 2015) van de Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management.
Dit dus: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” Pardon? Er is een vergunning met als eis dat alles voor 2017 weg moet zijn. Die is, zoals we al vaker meldden, al een keer verlengd, want hoewel ECN/NRG al decennia weet dat het afval naar de COVRA moet, hebben ze het continu voor zich uit geschoven. Ze wisten er geen raad mee.
Dus er is nu blijkbaar al binnenkamers besloten dat de vergunning die loopt tot 2017 verlengd wordt tot 2020?

In het rapport staat ook, zelfs op diezelfde bladzijde 86, dat ECN, de eigenaar van het afval, alle kosten zelf moet betalen. Niets wordt er gezegd over de pakweg 60 miljoen euro steun die het Rijk al aan ECN-NRG betaald heeft voor het opruimen van het afval.

Merkwaardig selectieve rapportage.

De Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, is een internationaal verdrag waar Nederland vanaf het begin betrokken is; het verdrag trad in werking op 18 juni 2001. In mei volgend jaar is de vijfde bijeenkomst. Elk land is verplicht een (uitgebreid) overzicht te geven van hoeveelheden afval en maatregelen en beleid om aan het verdrag te voldoen.

Het rapport is interessante leesvoer: Zo staat er op blz. 25 onder kopje 3.3. Military or defence programmes: “The Netherlands has decided that waste originating from military or defense programmes will not be addressed in this report, unless this waste has been transferred permanently to and managed within civilian programmes.”

En wat betekent dat? Is er dan wel dat soort afval, maar hebben we gewoon besloten het daar niet over te hebben?

Dit bericht werd geplaatst in ECN, NRG, Radioactief afval en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 februari 2018: Nog eens €117 miljoen voor afvoer radioactief afval Petten

  Het Rijk stelt voor in 2018 €117 miljoen extra beschikbaar voor het afvoeren van het radioactief afval van het ECN/NRG terrein in Petten. Die €117 miljoen is noodzakelijk voor “het vinden van een duurzame oplossing waarbij het afval veilig door NRG kan worden afgevoerd en waarbij de leveringszekerheid van medische isotopen en de nucleaire veiligheid […]


 • 19 december 2017: EZ: Honderden miljoenen extra voor kernenergiesector

  Uit stukken uit het archief van de kabinetsformatie blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat er rekening mee houdt dat de kernenergiesector honderden miljoenen extra overheidsgeld nodig heeft. Er moet onder andere nog veel geld naar NRG in het Noord-Hollandse Petten. Zo heeft Petten naar verwachting €100 miljoen extra nodig voor de afvoer […]


 • 23 december 2015: Afvoer kernafval Petten; uiterlijk 2022 en 170 miljoen

  De minister van IenM heeft een aantal plannen goedgekeurd van NRG over de afvoer van radioactief afval van het terrein in Petten naar de centrale opslag bij de Covra in Zeeland. “Tot en met 19 januari 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.” De plannen die nu zijn […]


 • 13 oktober 2015: Petten: Afvoer radioactief afval weer vijf jaar vertraagd

  We zeiden het bijna een jaar geleden al, de afvoer van het historisch radioactief afval op het ECN/NRG terrein in Petten duurt veel langer dan verwacht. Door NRG is dat tot nu toe steeds ontkent, zoals ook op een informatiebijeenkomst over het historisch afval op 18 december vorig jaar, toen er door ons naar gevraagd […]


 • 10 december 2014: Petten en het historisch afval. Een vervolgverhaal

  Volgende week donderdag (18 december) is er in Petten een informatie bijeenkomst van NRG om te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het afvoeren van het zogeheten historisch afval. Er is een vergunning waar in gesteld wordt dat het afval in 2017 afgevoerd moet zijn. Dat is al een keer uitgesteld omdat […]


 • 4 december 2004: Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

  De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht […]