Minister Kamp: Onderzoek in Borssele niet hetzelfde als in België

KCB-scheurtjes-vergrootglasMinister Kamp heeft de vragen van PvdA-Kamerleden Vos en De Vries over de scheurtjes in kerncentrale Doel beantwoord. Voor de belangrijkste vraag: 'Is het onderzoek in Borssele gedaan met apparatuur die even gevoelig was afgesteld als die in België?’ moet je door heel wat wollige taal heen. Het antwoord is echter gewoon ‘nee’. Alleen voorkomt Kamp om dat 'nee' onomwonden te melden. De vervolgvraag van de PvdA-Kamerleden ("Zo nee, kunt u dan uitsluiten dat er toch haarscheurtjes zijn in het reactorvat in Borssele?") laat minister Kamp onbeantwoord.
Het resultaat van het scheurtjesonderzoek in kerncentrale Borssele (rapport NRG-UT-P23278-13-27) is niet in het bezit van de toezichthouder KFD. Hierdoor weet de minister zelf niet of er scheurtjes in reactor van Borssele zitten.
Steeds komt Kamp terug op niet ter zake doende documenten en conclusies: Het door hem aangehaalde Lloyd's-rapport gaat niet over de resultaten van het scheurtjesonderzoek; en dat het onderzoek volgens Kamp 'volledig gekwalificeerd' is is mooi, maar zegt niets over het resultáát van dat onderzoek: Of er scheurtjes in de reactor van Borssele zitten, of niet.
Onderteken de petitie: Maak resultaat scheurtjesonderzoek openbaar!.

ACHTERGROND
De "internationaal erkende regels" waar de minister het in zijn antwoord op de Kamervragen over heeft zijn ENIQ (European Network for Inspection and Qualification) en ASME (American Society of Mechanical Engineers). ENIQ heeft betrekking op de methodologie van inspecties, niet op de resultaten ervan. ASME beschrijft onder andere de technische standaard waaraan inspecties van kernreactoren moeten voldoen.

ASME biedt geen standaard voor het soort scheurtjesonderzoek wat in Borssele is uitgevoerd. Het gaat in Borssele namelijk om (mogelijke) aantasting van het basismateriaal van de kernreactor. Normaal gesproken voldoet dat basismateriaal altijd aan ASME-norm, en is inspectie nooit aan de orde[1].

Omdat ASME dus geen standaard biedt voor het scheurtjesonderzoek wat bij Borssele aan de orde is, heeft EPZ, de exploitant van de kerncentrale, zelf een onderzoeksvoorstel gemaakt voor een scheurtjesonderzoek. Dat voorstel is op 6 januari 2013 naar de minister gestuurd. Na opmerkingen van de toezichthouder is een tweede versie van dat voorstel (het Plan van Aanpak) goedgekeurd door de minister. Dat plan vormt daarmee de basis voor het uitgevoerde scheurtjesonderzoek.

Dit plan van aanpak is na een WOB-verzoek van (onder andere) Laka, openbaar geworden. En anders dan je zou verwachten is dat Plan van Aanpak heel summier; er staat onder andere niet in wat de gevoeligheid is waarmee het reactorvat op scheurtjes gaat worden onderzocht.

In het plan van aanpak staat wel dat het vat wordt onderzocht "equivalent aan ASME SA508". ASME SA508 is een staal-kwalificering die al voor 1973, toen Borssele in gebruik werd genomen, heeft plaatsgevonden. Zo'n kwalificatie kan niet in een operationele kerncentrale plaats vinden.

[1] Voor inspectie van bv. de binnenste beschermingslaag van het reactorvat (de cladding), lasnaden van het reactorvat en de in- en uitlaat stompen is er wel een ASME-inspectiecode want dit zijn delen die aan veroudering onderhevig zijn.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 23 oktober 2020: VVD minister betaalt kernenergiereclame voor z’n eigen partij

  De Volkskrant meldt dat oud-directeur van kerncentrale Borssele Mario van der Borst één van de auteurs is van het vorige maand verschenen Enco rapport. Dat rapport schetst – vriendelijk gezegd – een voor kernenergie zeer positief beeld over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een andere auteur van het in opdracht van minister Wiebes […]


 • 22 oktober 2020: Kamervragen GroenLinks over tarieven COVRA en Urenco export naar Rusland

  GroenLinks vraagt aan het kabinet of het klopt dat ziekenhuizen betalen voor het kernafval van kerncentrale Borssele. Ook vragen GroenLinks Kamerleden hoeveel ziekenhuizen zullen besparen als ze hun radioactief afval zelf langer mogen opslaan en minder afval naar de COVRA zullen afvoeren. De vragen van Kröger en Renkema komen na berichten over prijsdiscriminatie bij de […]


 • 16 oktober 2020: Petitie WISE: Geen verlies voor Zeeland, sluit kerncentrale Borssele in 2023

  Kerncentrale Borssele draait al jaren met verlies. De eigenaars van de kerncentrale, waaronder de provincie Zeeland en dertien Zeeuwse gemeenten, nemen daarmee een risico met publiek geld. Zeeuwen zijn het slachtoffer en draaien uiteindelijk op voor het verlies. In 2019 werd het verlies geschat op zo’n € 40 miljoen. Volgens WISE legt elk Zeeuws gezin […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 24 september 2020: “Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

  Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige […]


 • 15 september 2020: EPZ: Borssele kan langer in bedrijf, maar moet wel geld bij

  Kerncentrale Borssele kan volgens exploitant technisch misschien wel langer openblijven dan 2033, dat moet verder onderzocht, maar dan moet er wel geld bij. Dat is ongeveer de boodschap die minister Wiebes krijgt op zijn vraag aan exploitant EPZ of een levensduurverlenging mogelijk is. Die vraag kwam naar aanleiding van een motie om de benodigde aanpassing […]