VN: duurzame elektriciteitsproductie om watertekort te voorkomen

Water-web4"Er is genoeg water beschikbaar om aan de groeiende noden van de wereld te voldoen, maar niet zonder de manier waarop water wordt gebruikt, beheerd en gedeeld dramatisch te veranderen", Dit is de hoofdboodschap van de editie 2015 van het jaarlijkse wereldwaterrapport (WWDR) gepubliceerd door de VN. Een groot gedeelte van zoetwater wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Zoals ook weer uit dit rapport blijkt is de productie van stroom door kolen, gas en uranium (kernenergie) zeer waterintensief. Ook al wordt dat in dit rapport niet verder uitgesplitst, uit vorige onderzoeken blijkt vooral kernenergie en kolen zeer veel water te gebruiken.

De auteurs bevelen dan ook aan om minder steenkool, kernenergie en gascentrale te bouwen. De steun aan zon en wind moet drastisch omhoog: “In terms of water impacts, wind and solar PV are clearly the most sustainable forms of power generation.” (blz 55). Daarbij wordt gesteld dat hoewel zon en wind flink gesubsidieerd worden, die subsidies in het niet vallen bij wat fossiel ontvangt. Als er niet verandert aan het waterbeleid, dan, zo waarschuwen de VN, is er in 2030 een wereldwijd watertekort van 40 procent.

Duurzaam watergebruik en -sanering zijn "onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering, landbouw, voedselveiligheid, gezondheid, energie, gelijkheid, gender en onderwijs", aldus Michel Jarraud, hoofd van het VN-wateragentschap en secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), geciteerd in de Belgische krant De Morgen.