Tag archieven: Watergebruik

Kerncentrales krijgen steeds meer problemen met gevolgen klimaatverandering

Volgens de World Meteorological Organization (WMO) zijn kerncentrales deel van de energie-infrastructuur dat een “aanzienlijk” risico loopt door de gevolgen van de klimaatverandering. Behalve het probleem dat thermische reactoren en ook kerncentrales grote hoeveelheden water gebruiken, zijn ze ook vaak gebouwd op locaties waar nu al ‘waterstress” is. Volgens de WMO geldt dat nu voor 15% van de bestaande kerncentrales en zal dat percentage de komende twintig jaar toenemen tot een kwart van alle kerncentrales. Lees verder

Kerncentrales, klimaatcrisis en water

Midden mei 2022 lagen dertig van de 56 Franse kerncentrales stil voor veiligheidsonderzoek, brandstofwisseling en revisie. Ook in mei moesten een aantal kerncentrales op minder vermogen draaien omdat het koelwater toen al te warm was. Nu het opnieuw extreem warm is – het nieuwe ‘normaal’- heeft het Franse elektriciteitsbedrijf EDF aangekondigd dat kerncentrales aan de Rhône hun vermogen moeten reduceren. Dat geldt sinds gistermiddag ook voor twee reactoren in Doel in België. Water is voor kerncentrales een steeds groter probleem, niet alleen de temperatuur van het koelwater, maar ook de enorme hoeveelheden die kerncentrales gebruiken. En dat in tijden van steeds snellere opwarming en toenemende (zoet) water schaarste. Lees verder

ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over het gebruik het Noordhollandsch Kanaal als koelwater, en over het ontbreken van een milieu-effectrapportage. Uit de nu door de ANVS vastgestelde vergunning blijkt dat de bedenkingen de ANVS niet hebben bewogen om de definitieve vergunning aan te passen.
Omdat dit de tweede keer is dat de levensduur van een kernreactor wordt verlengd zonder dat de milieu-effecten hiervoor in kaart zijn gebracht, overweegt Laka bij de Raad van State in beroep te gaan. Lees verder

Waterbedrijven vinden ondergrondse berging radioactief afval onacceptabel

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vindt ondergrondse opslag van kern­afval in zoutkoepels of (klei)lagen die direct of indirect in contact staan met watervoerende lagen die wor­den gebruikt voor de drinkwatervoorziening onacceptabel. Dat blijkt uit een eind april gepubliceerd ‘position paper’. Een andere aanbeveling is om diepere kleilagen in het onderzoek naar mogelijke eindberging te betrekken. Lees verder

Beschikbaarheid van water en de emissieloze energietoekomst

Water-web4We zijn geen grote fans van het IEA, het Internationaal Energie Agentschap. Structurele onderschatting van de mogelijkheden van duurzame energiebronnen en het blijven vasthouden aan (onmogelijke groeiscenario's voor) kernenergie zijn een paar van de redenen daarvoor. Maar één conclusie uit hun nieuwe World Energy Outlook 2016 willen we je toch niet onthouden. Zoals bekend, we hebben er vaker overgeschreven (in 2015 en in 2014) heeft watergebruik veel te maken met elektriciteitsproductie. Lees verder

Waterbedrijven en ondergrondse opslag van kernafval

vewin_logoVEWIN, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, hebben een standpunt gepubliceerd met betrekking tot de ondergrondse opslag van kernafval. De ondergrond is cruciaal voor de drinkwatervoorziening. Circa 60% van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. “Eventuele eindberging van kernafval ondergronds in zoutkoepels of kleilagen vormt een ernstig risico voor de bronnen voor de drinkwatervoorziening”, zo stelt VEWIN. “Deze risico’s zijn nog volstrekt onvoldoende in beeld. Vewin steunt daarom de inzet om nu geen keuze te maken voor eindberging en om de bovengrondse opslag nog lange tijd te continueren.Lees verder

Onrust blijft in Noord-Brabant over Belgische plannen opslag kernafval

KernafvalWeer onrust in Noord-Brabant over de plannen van België om kernafval in kleilagen net over de grens op te slaan. Vooral het drinkwaterbedrijf Brabant Water steekt haar ongerustheid niet onder stoelen of banken. Vooral het feit dat er over tien jaar een locatie gekozen moet gaan worden, verontrust. Tien jaar lijkt dan wel lang, maar is veel te weinig tijd, denkt Brabant Water. Ze zijn bang dat beslissingen overhaast genomen gaan worden met te weinig tijd om naar alternatieven te kijken. Lees verder

Ondergrondse opslag kernafval niet veilig

Ondergrondse opslag van radioactief afval kan drinkwater eeuwenlang ondrinkbaar maken. Dat staat in een wetenschappelijk onderzoek 'Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste' van Greenpeace. In Brabant is opschudding ontstaan over Belgische plannen om in de grensstreek op tweehonderd meter diepte kernafval op te slaan. Drinkwatermaatschappij Brabant Water en de provincie zijn bezorgd over de gevolgen voor het drinkwater in Brabant. Volgens Greenpeace is er geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat ondergrondse opslag veilig is. Greenpeace vindt dat er geen nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden zolang er geen veilige oplossing is gevonden voor radioactief afval. Minister Huizinga (VROM) zegt in antwoord op Kamervragen dat we ons niet druk hoeven te maken, er is immers nog geen principe besluit om het afval daar op te slaan. Maar ja, dan is het te laat, want een eenmaal genomen besluit....

Meer onderzoek uranium op stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant laten naar aanleiding van een door TNO uitgevoerd onderzoek bij twee stortplaatsen in Oosterhout en Gilze (zie: nieuws, 23 januari 2007) een vervolgonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek zal zich richten op de aanwezigheid van uranium bij voormalige stortplaatsen en de condities waarbij uranium voorkomt in het grondwater. De te onderzoeken stortplaatsen liggen in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Gilze en Rijen, Oosterhout, Boekel, Cranendonck en Cuijk.

Uranium in grondwater: herkomst is van belang

Ooit gehoord dat wanneer in vervuilde bodems zware metalen worden aangetroffen dat deze situatie wordt vergeleken met de bodems waarin de ertsen voorkomen waaruit de betreffende zware metalen zijn gewonnen? Waarschijnlijk niet. Immers, iedereen weet dat men de milieu- of gezondheidseffecten van mineralen of ertsen niet kan vergelijken met de metalen die hieruit zijn vrijgemaakt via chemische procedés. Toch wordt deze bizarre vergelijking als normaal verondersteld zodra er uranium in het spel is.
Zo ook bij de verhoogde concentraties die onlangs zijn gevonden in het grondwater in de omgeving van voormalige stortplaatsen in de Brabantse plaatsen Oosterhout en Gilze Rijen. Op basis van de huidige gegevens is het niet makkelijk om eenduidige uitspraken te doen over de mogelijke effecten van de aangetroffen verhoogde concentraties uranium in het grondwater. Lees verder