ECN moet af van NRG, anders dreigt faillissement

Het gaat slecht met vrijwel alle nucleaire bedrijven, in binnen en buitenland. In Zeeland moet de kerncentrale gered worden, in Frankrijk Areva, in Japan Toshiba en in Noord-Holland moet ECN haar dochterbedrijf NRG lozen omdat anders faillissement dreigt. In een blog van ECN-directeur Paul Korting zegt hij dat mooi verbloemd: “Onze huidige verwevenheid met dochter NRG is voor de toekomst niet langer wenselijk. We werken aan een definitieve splitsing van onze organisaties.” NRG is in 1998 opgericht door ECN (dat tot 1976 Reactor Centrum Nederland heette) en KEMA, maar in 2006 stoot KEMA haar aandeel af en wordt NRG een 100% dochter van ECN. Daar is ECN al langer ongelukkig mee, zo was er in het jaarverslag over 2013 al veel aandacht voor de organisatiestructuur, maar nu is de situatie blijkbaar urgent. Het afvoeren van het historisch afval is een enorme bottleneck en zijn er meermaals flinke bijdrage van het Rijk nodig geweest om NRG en ECN overeind te houden. Maar de indruk heerst dat die beker nog lang niet leeg is.

NRG: ook verlies over 2014
In het recent gepubliceerde Jaarverslag over 2014 van NRG blijkt dat ze in 2014 een verlies hebben geleden van bijna 10 miljoen euro. In 2013 was er al een verlies van een kleine 8 miljoen en als we de resultaten vanaf 2000 bekijken is er in totaal vrijwel geen winst gemaakt. Dit ondanks een jaarlijkse bijdrage van het Rijk van ongeveer 10 miljoen euro.

Ook de nieuwe geplande Pallas-reactor is financieel losgekoppeld van NRG (ook om ECN niet in gevaar te brengen) en ondergebracht in een stichting. De investering (en dus ook de risico’s) zijn veel te groot voor ECN en NRG.