Kamp: veiligheid KCB en leveringszekerheid niet in geding

deltalogoMinister Kamp heeft ruimschoots ‘voor de zomer’ laten weten wat hij van plan is met het noodlijdende Delta en de kerncentrale: niets. Hij snapt wel dat Delta het moeilijk heeft met de lage energieprijzen, maar aangezien de veiligheid van de kerncentrale en de leveringszekerheid niet in het geding is, ziet hij geen taak voor het Rijk. “Ondanks de financiële positie van DELTA zijn de publieke belangen (nucleaire veiligheid en leveringszekerheid) op de korte termijn niet in het geding.” Ook de financiële positie van kerncentrale Borssele is niet in het geding, zegt Kamp: tenminste “zolang DELTA en Essent/RWE aan hun verplichtingen blijven voldoen": En dat is alle geproduceerde stroom opkopen naar rato van hun aandeel –dus Delta 70% en Essent/RWE 30%- tegen kostprijs.

Ook de toezichthouder ANVS ”concludeert dat de veiligheid van en rondom de kerncentrale thans geborgd is.” EPZ is volgens de Kernenergiewet verplicht om in 2016 een herzien ontmantelingsplan in te dienen. “Het goedgekeurde ontmantelingsplan vormt de basis voor de vijfjaarlijkse aanvraag financiële zekerheid, die beoordeeld wordt door de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën.

En dus schrijft Kamp: “Op basis van de eerdergenoemde gesprekken, de door betrokken partijen overlegde cijfers en mogelijke inspanningen van de aandeelhouders kan het kabinet nu niet concluderen dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de exploitatie van de kerncentrale Borssele te borgen.

De Commissie Balkenende, die onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden om de ‘economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken’, heeft begin juni het kabinet juist geadviseerd dat het Rijk wèl de kerncentrale overneemt.

Beetje onderbelicht is een op het zelfde moment gepubliceerde brief van de minister van I&M als reactie op verschillende moties in de Kamer over nationalisatie en “het overnemen van het juridisch en economisch eigendom” van de kerncentrale Borssele. Schultz van Haegen concludeert daarin “de KCB niet voldoet aan de criteria uit het kabinetsbeleid voor het aangaan van een nieuwe participatie. De publieke belangen zijn voldoende geborgd en het is derhalve niet nodig om risicodragend te investeren in de onderneming.” Natuurlijk is het belangrijk om de publieke belangen te borgen, maar het “kabinet ziet het aandeelhouderschap niet als het eerst aangewezen instrument om publieke belangen te borgen.

De reactie van Delta is zoals verwacht mocht worden: dit gaat banen kosten, en: we doen nog een poging om Kamp om te praten.
De PvdA-kamerfractie reageert (via twitter) fel: Kamp onderschat de problemen en moet verantwoordelijkheid nemen: de kerncentrale is tenslotte een nationale aangelegenheid.
In het licht van het gerucht dat juist PvdA-minister Dijsselbloem zich in het kabinet keerde tegen steun aan Delta, maakt dat dit misbaar van PvdA toch vooral bedoelt is voor de Zeeuwse bühne….

Er zou officieel toch nog een achterdeur zijn voor steun van het Rijk: namelijk als de veiligheid van de kerncentrale in het geding is, want dan moet het publieke belang geborgd. Maar als de veiligheid van de kerncentrale in het geding is, is er natuurlijk maar één mogelijkheid: sluiten.

'Nucleaire erfenis nekt Zeeland' kopt de regionale krant PZC bij het hoofdredactioneel commentaar vandaag.

't Kan verkeren: minder dan vijf jaar geleden was Delta op weg om een tweede kerncentrale te realiseren.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, PvdA, Regering en parlement op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 24 februari 2005: Interpellatiedebat over Van Geel’s pleidooi over Borssele

  Op aandringen van GroenLinks, de PvdA en de SP is er een spoeddebat over Van Geel's uitlatingen over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. Het debat levert weinig op. De cijfers die Van Geel's pleidooi moeten onderbouwen (sluiting in 2013 kost minimaal 300 miljoen en mogelijk meer dan 1 miljard) zijn er […]


 • 1 maart 2017: Driekwart van kiezers wil Borssele sluiten

  Slechts een kwart van alle kiezers wil de kerncentrale in Borssele openhouden. Zelfs van de pro-kernenergie partijen CDA (36,9%), VVD (48,9%) en PVV (40%) wil een minderheid de kerncentrale open houden. De meerderheid van de achterban gaat daarmee in tegen de officiële partijlijn, ook al staat er bij alle drie niets in de verkiezingsprogramma’s daarover. […]


 • 17 november 2016: Gesprekken Rijk en provincie over kerncentrale muurvast

  Zeeuws gedeputeerde Carla Schönknecht heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) geschreven over de onderhandelingen over Delta en de kerncentrale. Ze vindt het jammer dat er geen overleg meer gaande is tussen aandeelhouders -waarvan Zeeland de grootste is- en het Rijk over een oplossing voor de verliesgevende kerncentrale. Na 5 oktober is er geen contact meer […]


 • 31 augustus 2016: Kabinet bekijkt financiële situatie Borssele: ook gevolgen sluiting onderzocht

  Het kabinet gaat toch kijken naar de financieel situatie van kerncentrale Borssele. Dat, zo meldt de regionale krant PZC, is het resultaat van een gesprek van PvdA-leden met minister Dijsselbloem (financiën). Uit een brief van de minister van Economische Zaken, Kamp, aan de Eerste Kamer valt iets dergelijks op te maken. Het kabinet heeft een […]


 • 6 juni 2016: Kabinet onderzoekt toekomst nucleaire infrastructuur

  Het kabinet laat op dit moment “de reikwijdte en inhoud van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland alsook haar belang voor de industrie en andere sectoren zorgvuldig in kaart brengen door een onafhankelijk onderzoeksbureau.” Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA over de mogelijkheden van het opzetten van een industrie in Nederland voor het […]


 • 18 november 2015: Vragen over kerncentrale Borssele

  Door Jan Vos en Albert de Vries (beiden PvdA) zijn dinsdag (17 november) vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over de splitsing van Delta en de positie van de kerncentrale Borssele. De vragen zijn vooral om duidelijkheid te krijgen over de gesprekken met de aandeelhouders, over het tijdschema en of de kerncentrale in […]