Kamp: veiligheid KCB en leveringszekerheid niet in geding

deltalogoMinister Kamp heeft ruimschoots ‘voor de zomer’ laten weten wat hij van plan is met het noodlijdende Delta en de kerncentrale: niets. Hij snapt wel dat Delta het moeilijk heeft met de lage energieprijzen, maar aangezien de veiligheid van de kerncentrale en de leveringszekerheid niet in het geding is, ziet hij geen taak voor het Rijk. “Ondanks de financiële positie van DELTA zijn de publieke belangen (nucleaire veiligheid en leveringszekerheid) op de korte termijn niet in het geding.” Ook de financiële positie van kerncentrale Borssele is niet in het geding, zegt Kamp: tenminste “zolang DELTA en Essent/RWE aan hun verplichtingen blijven voldoen": En dat is alle geproduceerde stroom opkopen naar rato van hun aandeel –dus Delta 70% en Essent/RWE 30%- tegen kostprijs.

Ook de toezichthouder ANVS ”concludeert dat de veiligheid van en rondom de kerncentrale thans geborgd is.” EPZ is volgens de Kernenergiewet verplicht om in 2016 een herzien ontmantelingsplan in te dienen. “Het goedgekeurde ontmantelingsplan vormt de basis voor de vijfjaarlijkse aanvraag financiële zekerheid, die beoordeeld wordt door de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën.

En dus schrijft Kamp: “Op basis van de eerdergenoemde gesprekken, de door betrokken partijen overlegde cijfers en mogelijke inspanningen van de aandeelhouders kan het kabinet nu niet concluderen dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de exploitatie van de kerncentrale Borssele te borgen.

De Commissie Balkenende, die onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden om de ‘economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken’, heeft begin juni het kabinet juist geadviseerd dat het Rijk wèl de kerncentrale overneemt.

Beetje onderbelicht is een op het zelfde moment gepubliceerde brief van de minister van I&M als reactie op verschillende moties in de Kamer over nationalisatie en “het overnemen van het juridisch en economisch eigendom” van de kerncentrale Borssele. Schultz van Haegen concludeert daarin “de KCB niet voldoet aan de criteria uit het kabinetsbeleid voor het aangaan van een nieuwe participatie. De publieke belangen zijn voldoende geborgd en het is derhalve niet nodig om risicodragend te investeren in de onderneming.” Natuurlijk is het belangrijk om de publieke belangen te borgen, maar het “kabinet ziet het aandeelhouderschap niet als het eerst aangewezen instrument om publieke belangen te borgen.

De reactie van Delta is zoals verwacht mocht worden: dit gaat banen kosten, en: we doen nog een poging om Kamp om te praten.
De PvdA-kamerfractie reageert (via twitter) fel: Kamp onderschat de problemen en moet verantwoordelijkheid nemen: de kerncentrale is tenslotte een nationale aangelegenheid.
In het licht van het gerucht dat juist PvdA-minister Dijsselbloem zich in het kabinet keerde tegen steun aan Delta, maakt dat dit misbaar van PvdA toch vooral bedoelt is voor de Zeeuwse bühne….

Er zou officieel toch nog een achterdeur zijn voor steun van het Rijk: namelijk als de veiligheid van de kerncentrale in het geding is, want dan moet het publieke belang geborgd. Maar als de veiligheid van de kerncentrale in het geding is, is er natuurlijk maar één mogelijkheid: sluiten.

'Nucleaire erfenis nekt Zeeland' kopt de regionale krant PZC bij het hoofdredactioneel commentaar vandaag.

't Kan verkeren: minder dan vijf jaar geleden was Delta op weg om een tweede kerncentrale te realiseren.