Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

anvs-logoLaka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het nieuws was. Vorig jaar december werd door de nucleaire toezichthouder ANVS de twee door NRG ingediende “plannen van aanpak gericht op afvoer van radioactief afval onder voorwaarden en een beperking" goedgekeurd. Laka tekende bezwaar aan en verzocht “om de op het goedkeuringsbesluit betrekking hebbende stukken.“ Die stukken, enkele rapporten, kregen we weliswaar, maar bleken geheim. We mochten ze niet delen met derden, of er zelfs maar uit citeren.

Tegen die geheimhouding hebben we vervolgens natuurlijk bezwaar aangetekend, bijvoorbeeld omdat zelfs in die vertrouwelijke stukken nog heel wat gegevens weggelakt zijn en omdat er volgens ons inhoudelijk geen verschil is tussen de verstrekking van stukken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en op basis van artikel 7:4 van de Awb.
Én natuurlijk maakten we op heel wat punten inhoudelijk bezwaar tegen het Plan van Aanpak voor de verwijdering van het afval.

En nu kregen we een 'beslissing op bezwaar' van de ANVS. Hoewel we gewoon ontvankelijk zijn, worden al onze bezwaren afgewezen. Dat betekent ook dat de geheimhouding van de betreffende stukken wordt gehandhaafd. “Het delen van de verstrekte informatie met derden of anderszins verspreiden buiten het kader van deze procedure door plaatsing op de website van Stichting Laka is dan ook niet de bedoeling.

Waarom zo geheimzinnig? Wat staat er in wat u niet mag weten? Helaas, daar mogen we het dus niet over hebben. Dat blijven we vreemd vinden; we houden niet zo van geheimzinnigdoenerij: het gaat hier ook nog een keer om een flinke bak geld die door het Rijk in de afvoer van dat historisch radioactief afval gestopt wordt…

De beslissing van de ANVS mogen we u wel laten weten, die is niet geheim. Bij deze dus.
We bezinnen ons nog op verdere stappen.