Geen expertise bij provincie over noodzaak Pallasreactor

De provincie Noord-Holland heeft geen expertise om vragen over de noodzaak van de nieuwe Pallas-reactor te beantwoorden. Daarom heeft ze de belanghebbende partijen gevraagd die vragen te beantwoorden. Verder mogen veel vragen niet beantwoord worden omdat de business case geheim is. Deze merkwaardige gang van zaken blijkt uit de beantwoording van vragen naar aanleiding van een kritisch Laka-rapport. Tenslotte stelt de provincie dat "de toekomst zal leren” of aannames in het Laka-rapport juist zijn. Het maakt duidelijk dat er bij provincie en bij het Rijk geen onafhankelijke kennis is over de eventuele noodzaak van de Pallas-reactor.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren de antwoorden gepubliceerd op de vragen die de SP gesteld had naar aanleiding van het Laka rapport 'Pallas; tussen krimpende vraag en groeiende capaciteit'. Nou ja, de Gedeputeerde Staten? Omdat de vragen “grotendeels zeer technisch van karakter zijn“ heeft GS voor de beantwoording “de expertise ingeroepen van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) en het ministerie van Economische Zaken.” Tsja, zo kunnen wij het ook: net de drie partijen die alle belang hebben bij het realiseren van Pallas. Daarnaast raken de vragen “aan de businesscase van Pallas die niet openbaar is waardoor er niet geciteerd kan worden uit analyses die gedaan zijn voor en door Pallas”. “Het is voor ons dan ook niet mogelijk om onze antwoorden te staven met cijfers.

De meest terugkerende kritiek op de aannames in het Laka rapport is de mededeling: “Pas in de toekomst kan worden vastgesteld of de (veronder)stellingen in deze vraag correct zijn gebleken.” Een andere keer wordt gesteld dat “we” (in dit geval Pallas, NRG en EZ) het niet eens zijn met de analyse van Laka, maar “[G]ezien de vertrouwelijkheid van de businesscase van Pallas kunnen wij hier niet publiekelijk ingaan op de cijfers die raken aan de businesscase van Pallas.” Voor het eerst wordt nu wel toegegeven dat “de wereldwijde vraag naar technetium [is] inderdaad afgenomen”, maar hoeveel is dan weer geheim.

Hoewel de SP steeds weer vraagt om “uw antwoord te staven met cijfers” ontbreken die vrijwel altijd in de antwoorden: dat zal dan we te maken hebben met de business case van Pallas die geheim is en dat ook moet blijven. Gevolg is wel dat niet beoordeeld kan worden of de antwoorden (nogmaals: van de drie partijen die direct belang hebben bij de bouw van de reactor) enig hout snijden.

De manier van antwoorden van deze vragen maakt nog weer eens duidelijk dat er geen kennis is op het ministerie van EZ, anders was er geen reden de Stichting Voorbereiding Pallasreactor en NRG in te huren voor de beantwoording. Dit onderstreept de eerdere onthulling van Laka over dat gebrek aan kennis van het ministerie terwijl de provincie Noord-Holland onderdruk wordt gezet om Pallas te (blijven) steunen. Dat bleek uit papieren verkregen na een Wob-verzoek waar het ministerie van Economische Zaken die passage weglakte maar het ministerie van Infrastructuur en Milieu dezelfde passage leesbaar liet.

In april 2013 publiceerde Laka een rapport over de business case (‘tussen droom en werkelijkheid’) met als onderliggende eis dat die business case openbaar moest worden. Dat is nu, vier jaar later, nog steeds niet gebeurd. Hierdoor blijft iedereen in het duister tasten, en blijkt noch bij de provincie Noord-Holland, noch bij het Rijk de expertise aanwezig om zelfstandig vragen over de Pallas te beantwoorden. Dit terwijl Rijk en Provincie samen wel 80 miljoen euro steken in (de voorbereiding van) Pallas. Een lening weliswaar, maar het vergroot enorm de druk om door te gaan met het project. De enige manier waarop namelijk heel misschien (een deel) van de lening terug komt, is als Pallas in bedrijf komt.

Dit bericht werd geplaatst in Noord-Holland, Pallas-kernreactor, SP en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 november 2020: Kamer eist gelijke kans voor SHINE in Groningen als voor Pallas reactor in Petten

  De Tweede Kamer heeft in een motie het Kabinet opgedragen gelijke kansen te bieden aan SHINE en aan Pallas. Groningen is een van de mogelijke vestigingsplaatsen voor SHINE, een bedrijf wat zonder kernreactor medische isotopen wil gaan produceren. Met de motie verzoekt de Kamer het kabinet er alles aan te doen om te zorgen dat […]


 • 18 september 2020: SHINE mogelijk naar Groningen

  De kogel is door de kerk; SHINE komt mogelijk naar Groningen. SHINE is een Amerikaans bedrijf wat een methode heeft ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Behalve voor het milieu is dit ook goed nieuws voor Groningen; de komst van SHINE gaat […]


 • 20 augustus 2020: Pallas: lening verder opgerekt; gesprekken met investeerders stilgelegd

  Op 30 juni liep de termijn af voor het terugbetalen van de € 40 miljoen die Noord-Holland aan de Pallasreactor heeft geleend. Letterlijk uren voor het aflopen van die termijn besloot Gedeputeerde Staten de terugbetalingstermijn 1,5 jaar uit te stellen. Heel bijzonder want twee weken eerder liet de verantwoordelijke gedeputeerde nog weten “dat de risico-inschatting […]


 • 1 juli 2020: Noord Holland verleent Pallas opnieuw uitstel van terugbetaling

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren op de valreep kernreactor Pallas uitstel tot 1 januari 2022 verleend voor het terugbetalen van de lening van 40 miljoen euro. Pallas moest de leningen van de provincie en van het Rijk, samen 80 miljoen, namelijk vóór vandaag, 1 juli 2020, terugbetalen. Dit is de tweede keer dat de […]


 • 11 maart 2020: Stiekem meer geld van Bruins voor de Pallasreactor

  Vorig jaar heeft het kabinet opnieuw een financiële injectie gegeven aan de Pallasreactor. Het bedrag (hoeveel is onduidelijk) was weggestopt in de post ‘Overig beleidsmatig’ in de begroting van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ‘overbruggingskrediet’ werd noodzakelijk omdat de reactor grote vertraging heeft opgelopen, private financiering uitblijft en het kabinet toch blijft vasthouden […]


 • 24 januari 2019: CEO ASML: belastingbetaler boet voor vasthouden aan Pallasreactor

  In niet mis te verstane bewoording spreekt de CEO van ASML zich uit tegen het beleid om vast te houden aan de Pallas-kernreactor. Volgens Peter Wennink dupeert de Nederlandse overheid de belastingbetaler door Lighthouse, de in 2016 tot Nationaal Icoon uitgeroepen uitvinding van ASML, links te laten liggen. Hij spreekt over een ‘onvoorstelbare lobby’ van de […]