Urenco vervoert verrijkt uranium in ongeschikte container

Urenco heeft verrijkt uranium vervoert naar Frankrijk in een container die niet aan de eisen voldeed. Dat bleek echter pas bij aankomst in Zuid-Frankrijk. De container kan daar niet verwerkt worden en moet nu terug naar Almelo. Dat concludeert Laka uit een vergunning “op grond van een speciale regeling” die door de nucleaire autoriteit is afgegeven aan Urenco voor het terughalen van de container. Waarom hier geen melding van is gemaakt en door ANVS gepubliceerd is, is nog niet bekend.

De nucleaire autoriteit ANVS heeft een vergunningop grond van een speciale regeling” verleend aan Urenco in Almelo. De vergunning is verleend voor één transport van verrijkt uraniumhexafluoride van het Zuid-Franse Romans-sur-Isère naar de Urenco vestiging in Almelo. Het blijkt echter te gaan om een cilinder (container) die eerder geleverd is door Urenco Almelo aan de Areva fabriek in Romans. “Bij aankomst is gebleken dat de cilinder niet in overeenstemming is met een van de eisen gesteld in de ISO NORM 7195.”  En het transporteren van “een cilinder met verrijkt UF6 die niet volledig overeenkomt met de ISO NORM 7195, voldoet niet aan paragraaf 6.4.6.1 van de ADR waarin dit expliciet geëist wordt.” De Areva fabriek kan deze container niet verwerken maar beschikt ook niet over “een installatie om het UF6 vanuit deze cilinder over te zetten (zogenoemd overflowen) naar een cilinder die wel volledig aan de eisen voldoet.” Dus moet de container terug naar Almelo en omdat men normaliter geen vergunning krijgt voor een cilinder die niet aan de eisen voldoet, moet er een “speciale regeling” voor dit transport komen.

Het is nog onduidelijk waarom hier geen eerdere melding van is gemaakt. Navraag bij de ANVS hierover heeft nog niets opgeleverd. Een van de kernwaarden van de ANVS is transparant zijn, zo staat te lezen in het Koersdocument daarom is op de website een overzicht van ‘ongewone gebeurtenissen’, maar over het door Urenco transporteren van verrijkt uranium in een ongeschikte container valt niets te lezen.

De vergunning is op 1 november afgegeven en geldig tot 31 december. Het gedogen van transporten met vergunningen "op grond van een speciale regeling" zijn bepaald geen uitzondering in Nederland. En dat is een slechte zaak.