Kort: Kamervragen & Kamerbrief

Kamervragen Lighthouse
In de afgelopen week zijn er door het CDA Kamervragen gesteld over de feit dat Lighthouse, de vinding van ASML om medische isotopen te produceren, naar België verhuist terwijl het een Nationaal Icoon is. De kamervragen gaan ook over wat de gevolgen zijn voor de geplande reactor Pallas.

Kamerbrief over verschillende onderwerpen
Ook heeft afgelopen week de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Van Veldhoven een brief naar de Kamer gestuurd met “verschillende nucleaire en stralingsbeschermingsonderwerpen”.

In een brief gaat het oa. over de afvoer van het historisch afval uit Petten. Die afvoer komt, volgens de staatssecretaris “goed op gang”. “Sinds mei 2018 is het afvoertempo toegenomen van gemiddeld 5 naar 30 vaten per maand. Dit tempo zal naar verwachting ook in de toekomst worden aangehouden, tot alle vaten afgevoerd zijn.” Nu niet meteen gaan rekenen (1500 vaten gedeeld door 30 per maand is nog 50 maanden) dat dan in ruim 4 jaar alles afgevoerd kan zijn, dat is te optimistisch. “Volgens deze planning wordt het laatste historisch radioactief afval uit Petten naar COVRA afgevoerd in het derde kwartaal van 2026.

Verder gaat de brief in op de veiligheid van kerncentrale Borssele: over de storing van 4 augustus en de gevolgen en de stresstest. “Zoals eerder aan uw Kamer gemeld heeft de stresstestanalyse van de kerncentrale Borssele aannemelijk gemaakt dat de kerncentrale over voldoende veiligheidsmarges beschikt ten opzichte van de technische en organisatorische eisen waaraan de kerncentrale op basis van de vergunning moet voldoen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de kerncentrale thans onvoldoende robuust is vanuit het oogpunt van veiligheid.”. Toch zijn er nog drie onderwerpen die nader onderzoek vergen dat in 2019 afgerond zal zijn, waaronder de studie naar de gevolgen van een vliegtuig crash op de koepel.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 4 juli 2017: Subsidie, subsidie en doorsukkelen of stoppen?

  Zoals bekend, staat de Nederlandse nucleaire sector er niet al te rooskleurig voor. Daarom heeft het Kabinet onderzocht welke nucleaire kennisinfrastructuur nog van belang is voor medische toepassingen en of men nog wat kan doen aan de kosten van het historisch kernafval in Petten. Het gisteren verschenen eindrapport van de 'hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap’ beschrijft […]


 • 14 september 2020: Radioactief afval NRG risico voor investeerders Pallas

  Zoals we al eerder meldden, liggen gesprekken met investeerders in de geplande Pallasreactor al een poos stil. Gehoopt wordt dat die in het najaar weer opgestart kunnen worden. Eén van de knelpunten, zo blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad, is het historisch radioactief afval in Petten. Ondanks de vele tientallen miljoenen die hier […]


 • 19 december 2018: Kamer: principe ‘vervuiler betaalt’ niet voor radioactief afval

  Van de Tweede Kamer mag er best publiek geld naar het opruimen van radioactief afval gaan. De Kamer heeft gisteren namelijk een motie verworpen waarin gevraagd werd er voor te zorgen dat de vervuiler de opruimkosten betaalt. De verantwoordelijke staatssecretaris, Van Veldhoven, had de motie -met merkwaardige argumenten- ook ontraden. Ze stelt onder meer dat […]


 • 30 april 2018: Pallasreactor: nog geen private financiering; beslissing in 2020

  Er zijn nog steeds geen private financiers voor de Pallasreactor, het laatste deel van de lening voor de reactor zal binnenkort uitbetaald moeten worden, maar een definitieve beslissing over het doorgaan van de nieuwe reactor is pas noodzakelijk in 2020. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op nieuwe onderzoeken van de Hoogambtelijke werkgroep Nucleair Landschap. Verder […]


 • 30 november 2020: EPZ en kernenergie: wij de lusten, jullie de lasten

  EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, wil dat de centrale langer openblijft en wil er nog wel twee bij. Voorwaarde is wel dat de overheid het financiële risico afdekt voor zowel het langer openblijven van de huidige kerncentrale als bij de bouw van nieuwe centrales. Investeerders en exploitanten moeten de zekerheid hebben dat het geld […]


 • 23 oktober 2020: VVD minister betaalt kernenergiereclame voor z’n eigen partij

  De Volkskrant meldt dat oud-directeur van kerncentrale Borssele Mario van der Borst één van de auteurs is van het vorige maand verschenen Enco rapport. Dat rapport schetst – vriendelijk gezegd – een voor kernenergie zeer positief beeld over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een andere auteur van het in opdracht van minister Wiebes […]