Kort: Kamervragen & Kamerbrief

Kamervragen Lighthouse
In de afgelopen week zijn er door het CDA Kamervragen gesteld over de feit dat Lighthouse, de vinding van ASML om medische isotopen te produceren, naar België verhuist terwijl het een Nationaal Icoon is. De kamervragen gaan ook over wat de gevolgen zijn voor de geplande reactor Pallas.

Kamerbrief over verschillende onderwerpen
Ook heeft afgelopen week de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Van Veldhoven een brief naar de Kamer gestuurd met “verschillende nucleaire en stralingsbeschermingsonderwerpen”.

In een brief gaat het oa. over de afvoer van het historisch afval uit Petten. Die afvoer komt, volgens de staatssecretaris “goed op gang”. “Sinds mei 2018 is het afvoertempo toegenomen van gemiddeld 5 naar 30 vaten per maand. Dit tempo zal naar verwachting ook in de toekomst worden aangehouden, tot alle vaten afgevoerd zijn.” Nu niet meteen gaan rekenen (1500 vaten gedeeld door 30 per maand is nog 50 maanden) dat dan in ruim 4 jaar alles afgevoerd kan zijn, dat is te optimistisch. “Volgens deze planning wordt het laatste historisch radioactief afval uit Petten naar COVRA afgevoerd in het derde kwartaal van 2026.

Verder gaat de brief in op de veiligheid van kerncentrale Borssele: over de storing van 4 augustus en de gevolgen en de stresstest. “Zoals eerder aan uw Kamer gemeld heeft de stresstestanalyse van de kerncentrale Borssele aannemelijk gemaakt dat de kerncentrale over voldoende veiligheidsmarges beschikt ten opzichte van de technische en organisatorische eisen waaraan de kerncentrale op basis van de vergunning moet voldoen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de kerncentrale thans onvoldoende robuust is vanuit het oogpunt van veiligheid.”. Toch zijn er nog drie onderwerpen die nader onderzoek vergen dat in 2019 afgerond zal zijn, waaronder de studie naar de gevolgen van een vliegtuig crash op de koepel.