HFR buiten bedrijf na lek primaire koelsysteem

Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw van de HFR in Petten is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Weglekken van radioactief water uit het primaire koelsysteem is een terugkerend probleem bij de HFR.

Op 25 oktober heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming (ANVS) een melding ontvangen van NRG, de vergunninghouder van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. De Hoge Flux Reactor is uit voorzorg afgeschakeld en de lekkage is verholpen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Ook neemt NRG extra grondwatermonsters. “Er is geen noodzaak tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor omwonenden”, aldus de ANVS

Lekken van radioactief water is bij de HFR een terugkerend (en soms lijkt het een structureel) probleem. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap heeft in haar rapportages jarenlang om oplossingen voor dit probleem gevraagd. Het hele tritium-in-grondwater-probleem op (en bij) het NRG-terrein is het directe gevolg van langdurige lekkages van radioactief water uit de HFR.

NRG meldt nog dat de grondwatermonitoring in de directe nabijheid van de betreffende locatie geïntensiveerd word, en dat men nader onderzoek doet naar de oorzaak van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. “Zo nodig zullen er passende maatregelen worden genomen”.

Hier een uitgebreide geschiedenis van de HFR door Herman Damveld