NRG: verhoogd stralingsniveau, blootstelling medewerkers onduidelijk

Op 20 november 2017 meldt NRG in Petten aan de nucleaire toezichthouder ANVS dat op 8 november in een laboratorium van de Decontamination and Waste Treatment (DWT) onverwacht een licht verhoogd stralingsniveau is gemeten. Het verhoogde stralingsniveau bleek veroorzaakt door handelingen die plaatsvonden in de naburige afvalopslagfaciliteit, de Waste Storage Facility (WSF). De WSF, ook wel de pluggenloods genoemd, is de plek waar het historisch radioactief afval ligt, dat gescheiden en afgevoerd moet worden. Er wordt nog onderzocht of medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld.

Tijdens het meten van het stralingsniveau van een vat met radioactief afval in de Waste Storage Facility staat het sluitmechanisme van de afschermende container open. Dit veroorzaakt een verminderde afscherming van de straling en daarmee een hoger risico op blootstelling. In combinatie met een sterk stralende bron bleek de afscherming tijdens deze handeling ontoereikend. De handelingen met de bron zijn hierop direct gestopt. NRG onderzoekt of bij deze gebeurtenis mogelijk medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld. Aldus de melding op de website van de toezichthouder ANVS. Een van de problemen met het historisch afval is dat onbekend is wat in de afvalvaten zit. Uit de omschrijving is duidelijk dat het hier handelt om een niet-verwachte sterke straler. Onduidelijk uit de melding is hoever de DWT en de WSF van elkaar liggen.

NRG voert een onderzoek uit om vast te stellen hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en zal maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De ANVS houdt toezicht op het onderzoek en beoordeelt het resultaat en de voorgestelde maatregelen. Op dit moment is nog onvoldoende informatie beschikbaar om een INES–inschaling uit te voeren.

Late meldingen
Opmerkelijk is dat er bijna twee weken overheen gaat voordat het verhoogde stralingsniveau gemeld wordt aan de toezichthouder ANVS. En dan duurt het nog weer zeven weken voor ANVS het publiceert. Vreemd is ook dat dan in de ANVS mededeling staat: “NRG onderzoekt of bij deze gebeurtenis mogelijk medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld”. Dat zou toch echt twee maanden(!) na de mogelijke blootstelling wel bekend moeten zijn!

Dat late melden is een terugkerend fenomeen bij NRG en het kan nog een stuk gekker. Op 20 oktober 2017 meldde NRG aan de ANVS dat op 18 september, dus meer dan een maand eerder, er als gevolg van blikseminslag een onderbreking is geweest in de communicatie tussen lokale stralingsmeetapparatuur in de gebouwen en het centrale gebouwbeheerssysteem.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, NRG, Ongelukken en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 20 april 2018: NRG vindt onverwacht verloren splijtstof terug

  NRG heeft in november 2012 een vat met radioactieve splijtstoffen uit de Hoge Flux Reactor verkeerd geregistreerd als niet-splijtstofhoudend afval. Als gevolg hiervan is de proliferatiegevoelige inhoud van het vat in augustus 2017 naar de Waste Storage Facility (WSF) afgevoerd. Daardoor ontstond tot overmaat van ramp ook nog een fout in NRG's splijtstofboekhouding. In augustus […]


 • 30 december 2019: ANVS rommelt met datum goedkeuring kernafvalplan Petten

  Donderdag 31 oktober verviel de goedkeuring van het plan van aanpak voor de afvoer van NRG's radioactief afval uit Petten. Vier dagen later, op maandag 4 november, keurde toezichthouder ANVS alsnog NRG's nieuwe kernafvalplan goed. In de tussenliggende periode, van 1 tot 4 november, zou NRG, in strijd met haar Kernenergiewetvergunning, zo geen goedgekeurd plan […]


 • 5 november 2019: Afvoer radioactief afval NRG Petten weer duurder en vertraagd

  Toezichthouder ANVS heeft gisteren, maandag 4 november, opnieuw een plan van aanpak van NRG goedgekeurd. Het plan regelt de afvoer van historisch radioactief afval uit Petten. Uit de gepubliceerde goedkeuring blijkt dat de afvoer opnieuw duurder en vertraagd is, tot na 2027. De ANVS gaat er vanwege de €117 miljoen van het Rijk van uit […]


 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]


 • 5 december 2018: NRG meldt incident na 12 dagen; ANVS wacht 2 maanden met publiceren

  12 september schoof een sluisdeur in de Hot Cell Laboratories (HCL) bij NRG in Petten onbedoeld open. Twaalf dagen later meldt NRG dit aan de nucleaire toezichthouder ANVS. De ANVS heeft vervolgens meer dan twee maanden nodig heeft om het incident op haar website en via Twitter te publiceren. Merkwaardig. Ter vergelijking: afgelopen vrijdag vrijdag, […]


 • 21 november 2018: Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS […]