NRG: verhoogd stralingsniveau, blootstelling medewerkers onduidelijk

Op 20 november 2017 meldt NRG in Petten aan de nucleaire toezichthouder ANVS dat op 8 november in een laboratorium van de Decontamination and Waste Treatment (DWT) onverwacht een licht verhoogd stralingsniveau is gemeten. Het verhoogde stralingsniveau bleek veroorzaakt door handelingen die plaatsvonden in de naburige afvalopslagfaciliteit, de Waste Storage Facility (WSF). De WSF, ook wel de pluggenloods genoemd, is de plek waar het historisch radioactief afval ligt, dat gescheiden en afgevoerd moet worden. Er wordt nog onderzocht of medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld.

Tijdens het meten van het stralingsniveau van een vat met radioactief afval in de Waste Storage Facility staat het sluitmechanisme van de afschermende container open. Dit veroorzaakt een verminderde afscherming van de straling en daarmee een hoger risico op blootstelling. In combinatie met een sterk stralende bron bleek de afscherming tijdens deze handeling ontoereikend. De handelingen met de bron zijn hierop direct gestopt. NRG onderzoekt of bij deze gebeurtenis mogelijk medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld. Aldus de melding op de website van de toezichthouder ANVS. Een van de problemen met het historisch afval is dat onbekend is wat in de afvalvaten zit. Uit de omschrijving is duidelijk dat het hier handelt om een niet-verwachte sterke straler. Onduidelijk uit de melding is hoever de DWT en de WSF van elkaar liggen.

NRG voert een onderzoek uit om vast te stellen hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en zal maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De ANVS houdt toezicht op het onderzoek en beoordeelt het resultaat en de voorgestelde maatregelen. Op dit moment is nog onvoldoende informatie beschikbaar om een INES–inschaling uit te voeren.

Late meldingen
Opmerkelijk is dat er bijna twee weken overheen gaat voordat het verhoogde stralingsniveau gemeld wordt aan de toezichthouder ANVS. En dan duurt het nog weer zeven weken voor ANVS het publiceert. Vreemd is ook dat dan in de ANVS mededeling staat: “NRG onderzoekt of bij deze gebeurtenis mogelijk medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld”. Dat zou toch echt twee maanden(!) na de mogelijke blootstelling wel bekend moeten zijn!

Dat late melden is een terugkerend fenomeen bij NRG en het kan nog een stuk gekker. Op 20 oktober 2017 meldde NRG aan de ANVS dat op 18 september, dus meer dan een maand eerder, er als gevolg van blikseminslag een onderbreking is geweest in de communicatie tussen lokale stralingsmeetapparatuur in de gebouwen en het centrale gebouwbeheerssysteem.