ANVS rommelt met datum goedkeuring kernafvalplan Petten

Donderdag 31 oktober verviel de goedkeuring van het plan van aanpak voor de afvoer van NRG's radioactief afval uit Petten. Vier dagen later, op maandag 4 november, keurde toezichthouder ANVS alsnog NRG's nieuwe kernafvalplan goed. In de tussenliggende periode, van 1 tot 4 november, zou NRG, in strijd met haar Kernenergiewetvergunning, zo geen goedgekeurd plan hebben gehad. De ANVS paste hier een mouw aan door haar goedkeuring van het kernafvalplan van maandag 4 november te dateren op vrijdag 1 november 2019.

In 2012 werd NRG via haar vergunning verplicht om uiterlijk 31 december 2017 al het historisch radioactief afval, wat al decennia in de Pettense duinen ligt, naar de Covra in Zeeland af te voeren. Om goed toezicht op de kernafval-afvoer te kunnen houden, moet NRG hiervoor bij de toezichthouder een plan van aanpak Radioactive Waste Management Program RWMP (het PvA) indienen. De toezichthouder, tegenwoordig de ANVS, diende dat PvA vervolgens goed  te keuren.

Begin 2018 is de Kernenergiewetvergunning van NRG aangepast. Omdat de einddatum voor de afvoer van NRG's kernafval naar Zeeland steeds maar verder opschoof, werd die datum uit de vergunning gehaald. In plaats daarvan werd verplicht dat NRG haar radioactief afval “dient te worden afgevoerd conform de werkwijzen en tijdlijnen beschreven in dit goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP.

In 2017 heeft de ANVS het voorlaatste plan van NRG goedgekeurd. Toen was de einddatum van het meest sombere afvoer-scenario al opgeschoven naar 2027. Omdat de toezichthouder de financiële onderbouwing van NRG maar beperkt houdbaar achtte, werd het ingediende PvA goedgekeurd tot 1 november 2019, en moest NRG vóór 1 juli 2019 weer een nieuw PvA indienen.

In de veronderstelling dat het vast al was goedgekeurd en het het PvA niet zomaar gepubliceerd wordt met de goedkeuring mee diende Laka 21 oktober een Wob-verzoek in voor het nieuwe PvA. Donderdag 31 oktober belde de ANVS Laka met de vraag of ons verzoek ook betrekking had op het nog goed te keuren plan van aanpak, omdat het nieuwe PvA - op de dag van het verlopen van het oude - nog niet was goedgekeurd(!). Die maandag publiceerde de ANVS alsnog de goedkeuring op haar website. Een maand later, 5 december, besloot de ANVS op Laka's Wob-verzoek en werd ook het goedgekeurde PvA vrijgegeven.

Onder de vrijgegeven stukken ook een e-mail van de ANVS aan NRG van maandag 4 november, 21:18, waarin de ANVS meldt dat de goedkeuring die dag naar NRG is verstuurd. En ook in de formele kennisgeving staat dat het PvA op maandag 4 november is goedgekeurd. Daarom is het op zijn minst opvallend dat de datumstempel op de goedkeuring zelf van vrijdag 1 november is.

Op zich is het wel voorstelbaar dat de ANVS er voor koos om met een kleine antedatering de formele goedkeuring recht te breien. NRG diende de laatste versie van het plan pas op 22 oktober in, en de ANVS kan niet toveren. Met het op 1 november vervallen van de goedkeuring van het PvA zou, na de vergunningswijziging van  2018, NRG in een soort vergunningsloze situatie brengen. Dat is natuurlijk onwenselijk. Maar het illustreert tegelijk de spagaat waarin de ANVS zich heeft gemanoeuvreerd: Als NRG voor wat betreft de afvoer van haar radioactief afval niet door de hoepels van de ANVS springt, door onder andere op tijd een adequaat PvA in te dienen, dan heeft de toezichthouder weinig instrumenten om NRG hierop aan te pakken. En zodra het PvA verloopt, ligt het dossier van NRGs historisch radioactief afval op het bordje van Van Veldhoven, de Minister van Wonen en Milieu en de directe baas van de ANVS.

Dan maar even mooi weer spelen, zullen ze hebben gedacht, vast niemand die het ziet.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Decentraal on-site, NRG en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 21 november 2018: Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS […]


 • 9 mei 2017: Strategy&: Historisch radioactief afval is van NRG

  Eén van de belangrijkste redenen dat NRG van haar historisch radioactief afval af wil, is dat het afval-dossier investeerders voor een door NRG gewenste nieuwe kernreactor afschrikt. Tegelijkertijd is er geen juridisch houdbare grond voor de claim van NRG dat de verantwoordelijkheid van het kernafval in Petten niet bij ECN/NRG maar bij de overheid berust. […]


 • 9 juni 2016: Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

  Laka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het […]


 • 26 oktober 2022: ANVS twijfelt aan veiligheidscultuur bij kernafvalopslag COVRA

  Onlangs kregen we een zeldzaam inkijkje in de communicatie tussen kernafvalbeheerder COVRA en toezichthouder ANVS. Daaruit blijkt dat de COVRA meer dan de helft van de veiligheidsrelevante interne procedures vijf jaar niet had nagelopen. Maar misschien nog wel ernstiger, dat COVRA, om een wettelijk veiligheidsonderzoek maar positief te kunnen framen, weinig kritische zelfreflectie toonde over die […]


 • 19 juli 2021: “COVRA in de duinen”: Rijk wil Pallas bij formatie regelen

  Uit stukken vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka, blijkt dat het Rijk afgelopen herfst de 'financiële zaken voor NRG-Pallas' in de voorjaarsnota of bij de formatie had willen 'regelen'. Voor NRG's historisch radioactief afval is dat, in de voorjaarsnota, gelukt. Met de formatie wil het alleen nog niet zo vlotten. Mogelijke investeerders in de Pallas […]