Onduidelijkheid over lekdichtheid reactorgebouwen

De Belgische beweging tegen kernenergie heeft grote vraagtekens bij het testen van de reactorgebouwen van de kerncentrales. Het reactor gebouw is naast het splijtstofelement en het reactorvat een van de drie ‘hermetische barrières’ die er voor moeten zorgen dat er –in geval van een calamiteit- geen radioactiviteit buiten het gebouw komt. Het reactorgebouw moet daarom tot een bepaalde druk ‘dicht’ blijven. Maar in België blijkt nu dat die ‘dichtheid’ getest wordt met de helft van de in de vergunning vastgestelde druk waar het reactorgebouw aan moet voldoen. In Borssele lijkt de situatie hetzelfde. Hier het Belgische bericht met een korte aanvulling over kerncentrale Borssele.

Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle moet nagaan of de werking van de zeven Belgische reactoren de veiligheid van de burgers respecteert. De belangrijkste elementen om de veiligheid te waarborgen zijn de "drie hermetische barrières": het potlood dat de brandstof bevat, het reactorvat en ten slotte het reactorgebouw, zoals FANC-directeur Jan Bens het voor de Sub-commissie van Nucleaire Veiligheid in het Federaal Parlement op 2 december 2015C uitdrukte.
Dit gebouw is zo ontworpen dat het een ​​lek van radioactief materiaal uit het reactorvat kan opvangen en insluiten. Het moet hermetisch dicht blijven tot een inwendige druk die bij zo’n ongeval zal optreden. En de uitbater moet te allen tijde in staat zijn om deze hermetische dichtheid aan deze druk te rechtvaardigen.
Het is schokkend te vernemen van de huidige Minister van Veiligheid, Jan Jambon, dat deze gebouwen slechts op de helft van deze berekende druk getest worden. Hij schrijft dat de "testen momenteel worden uitgevoerd met een druk die op zijn minst meer bedraagt dan de helft van de verwachte druk na het meest penaliserende ontwerpbasisongeval voor dit criterium” in plaats van de volledige verwachte druk te gebruiken, zoals het gezond verstand vereist.

Hoe kan de weerstand van een reactorgebouw getest worden bij de helft van de druk die verwacht wordt bij een ongeval?
Het is juist het reactorgebouw van Three Mile Island dat grotendeels de radioactiviteit heeft binnengehouden toen het reactorvat het daar op 28 maart 1979 begaf. Nu wordt algemeen aangenomen dat de reactorvaten van Doel 3 (tot 40 haarscheurtjes/dm³) en Tihange 2 niet langer voldoen aan de veiligheidsnormen en steeds meer aftakelen. Daarom wordt hier veel meer waakzaamheid vereist op de hermetische dichtheid van de reactorgebouwen.

In Frankrijk is de luchtdruk die het ASN, de Franse nucleaire waakhond, voor deze test vereist de ontwerpdruk in zijn geheel, in de orde van grootte van 5 bar (blz 18 en 20). De test wordt om de tien jaar op elk gebouw herhaald. In de VS is de druk van de door de NRC vereiste tienjarige test ook de ontwerpdruk, eveneens 5 bar (samenvatting), en niet de helft ervan. De Belgische tests zijn daarom niet in overeenstemming met de Noord-Amerikaanse normen, in tegenstelling tot de verklaringen van minister Jambon. De hele planeet heeft de les van Three Mile Island geleerd, behalve ENGIE, het Belgische FANC en Jambon. Dit is des te ernstiger omdat de veroudering van de installaties de kwaliteit van het beton van het reactorgebouw nadelig beïnvloedt door het verlies van de voorspanning van de betonwapening en de betonkruip. En onze reactoren verouderen meer dan redelijk is.
We eisen de publicatie van de laatste blowdoortests van de 7 reactoren, de toegepaste druk, het vastgestelde lekkage en de datum van de laatste inspectie. In het specifieke geval van Doel 3, op dit moment weer stilgelegd, eisen we dat de test succesvol wordt uitgevoerd voor de herstart, gepland voor 15/4/2018, aan de ontwerpdruk en volgens de Franse normen. De resultaten van deze test moeten openbaar worden gemaakt. Het gaat om de veiligheid van miljoenen mensen die gevaar lopen door een stokoude scheurreactor in een SEVESO-gebied op 12 km van de Grote Markt van Antwerpen

En Borssele?
De manier waarop in de kerncentrale Borssele het zogenaamde 'lekdichtheidsonderzoek' gebeurd lijkt vergelijkbaar met Doel. In het Veiligheidsrapport staat (op blz 126):

Dit zogenaamde integrale lekdichtheidsonderzoek wordt uitgevoerd als de centrale uit bedrijf is. De resultaten worden vergeleken met die van de eerste beproeving. Als beoordelingscriterium geldt dat de lekgrootte bij de ontwerpdruk van 4,8 bar niet groter is dan 0,25% (gewicht). Het integrale lekdichtheidsonderzoek wordt om technische redenen uitgevoerd bij een lagere druk van 2 bar waarbij dan de maximaal toelaatbare lekgrootte overeenkomstig is gereduceerd.

Dit bericht werd geplaatst in België, Borssele, Kerncentrale Doel, Kerncentrale Tihange en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 21 maart 2022: België: Twee kernreactoren langer open… Of toch niet?

  Het Belgische kabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt over de kernuitstap: de twee minst oude kernreactoren zullen 10 jaar langer open blijven. Ook zal er versneld geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Tot voor kort leek het er nog op dat alle Belgische kerncentrales eind 2025 zouden sluiten, maar volgens premier De Croo heeft de oorlog […]


 • 2 juli 2021: Electrabel plant begin sloop kerncentrales Doel en Tihange in 2025

  De discussie over het openhouden van de kernreactoren Doel-4 en Tihange-3 is voor exploitant Engie, het voormalige Electrabel, een gepasseerd station. Als het aan de uitbater van de Belgische kerncentrales ligt, worden Doel en Tihange in 2025 gesloten om direct daarna de ontmanteling te beginnen. CEO Thierry Saegeman: ‘Ik moet toegeven dat wij ons de […]


 • 12 maart 2020: Bedrijfsduurverlenging kerncentrales Doel zonder inspraak onrechtmatig

  Vorige week donderdag, 5 maart, deed het Belgische Grondwettelijk Hof uitspraak in de zaak die een tweetal milieu-organisaties had aangespannen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, omdat bij die beslissing geen milieueffect-rapportage en inspraak is geweest. Het Hof gaf hen gelijk en stelt dat de kerncentrales nu ‘onrechtmatig opereren’, en moeten […]


 • 3 september 2018: Belgisch pensioenfonds Star Fund stopt met investeren in kernenergie

  Star Fund voldoet binnenkort als eerste groot Belgisch pensioenspaarfonds voor 100 procent aan de criteria van ethisch beleggen. Beleggingen in wapenproducenten, gokbedrijven, 'adult entertainment' en bont waren al uitgesloten. Aan dat lijstje wordt nu tabak en kernenergie toegevoegd. Een concreet gevolg is dat Star Fund niet meer investeert in aandelen en gewone bedrijfsobligaties van de […]


 • 18 juni 2018: Warmte en vocht zorgt voor slechter beton kerncentrales Doel 3 en Tihange 3

  Tijdens de geplande stillegging van de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 3 werd betondegradatie vastgesteld in de bunkergebouwen van beide reactoren. Deze gebouwen huisvesten de reserve noodsystemen. In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van de gebouwen tegen externe gebeurtenissen, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen. De Belgische toezichthouder FANC laat […]


 • 22 oktober 2017: Stuur Tihange met pensioen: actietour tegen onveilige Belgische kerncentrales

  De kerncentrales bij Doel en Tihange zijn verouderd en kennen veel gebreken. Deze Belgische kerncentrales draaien onder andere op Nederlands pensioengeld. In totaal investeren Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard in het bedrijf wat deze centrales uitbaat: Engie. De SP organiseert op 30 oktober een protesttocht langs de 3 Nederlandse pensioenfondsen in Heerlen, Zeist en Den […]