D66: gebruik PZEM reserves voor klimaatmaatregelen

In het Duurzaamheidsplan van D66 met provinciale maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan staan per provincie maatregelen: in totaal voor 5,3 miljard euro. In Zeeland heeft D66 plannen om 500 miljoen uit de reserves voor PZEM in te zetten voor maatregelen. PZEM heeft die reserves –verkregen door goed lopende bedrijfsonderdelen te verkopen- nodig om de noodlijdende kerncentrale open te houden. Het is de vraag of de aandeelhouders van PZEM –provincie en gemeentes- de reserves ergens anders voor in kunnen zetten.

D66 heeft voor elke provincie een plan gemaakt om flink te investeren in duurzame energie. PZC meldt dat in het Duurzaamheidsplan voor Zeeland een investering staat van 520 miljoen euro in een klimaatfonds. Een bedrag van 500 miljoen euro zou dan komen uit de reserves van PZEM. De energiemaatschappij is in handen van provincie en gemeentes. Maar het is onduidelijk of die zomaar een half miljard uit de reserves mogen investeren. Op dit moment teert het bedrijf in op die reserves omdat de kerncentrale (en de gasgestookte Sloecentrale) flinke verliezen maakt. De aandeelhouders zijn al tijden in gesprek met de landelijke overheid; ze willen zich het liefst terugtrekken uit PZEM. Als publieke eigenaren vinden ze de risico's van deelname in een verliesgevend commercieel energiebedrijf te groot worden. Ze willen onderdelen verkopen en in samenspraak met het Rijk een oplossing zoeken voor de kerncentrale die tot eind 2033 in bedrijf zou moeten blijven. De reserves zijn in dat geval nodig voor de kerncentrale om zelfstandig verder te gaan. Met het plan van D66 is er dan geen geld meer voor de verzelfstandiging van de kerncentrale.

Het gaat bij die reserves overigens niet om het geld dat door EPZ gereserveerd moet worden voor de ontmanteling van de kerncentrale. Al zou het wel goed zijn om geld achter de hand te hebben als de ontmantelingskosten hoger uitvallen. Maar dat is een taak van EPZ, niet voor PZEM

In het D66 Duurzaamheidsplan staat dat er standaard zonnepanelen moeten komen op daken van nieuwbouwhuizen en nieuwe bedrijfspanden. Ook moeten nieuwe woningen C02-neutraal worden gebouwden moeten bedrijven een plan maken hoe zij overstappen op circulaire productie (dus zonder reststromen/afval).