SP: opbrengst Delta-verkoop naar ontmantelingsfonds kerncentrale

De verkoop van de naam Delta en het bedrijfsonderdeel dat energie en internet verkoopt is officieel goedgekeurd door de aandeelhouders. Ook netwerkbedrijf Enduris staat in de verkoop. Het vele geld dat bij het energiebedrijf Delta - en daarmee Zeeland - binnenstroomt door de gedwongen verkoop van winstgevende onderdelen kan beter opzij worden gezet voor het afbreken van de kerncentrale, dan dat het verdampt in de resterende, verliesgevende activiteiten. De SP stelde in de Provinciale Staten voor een onderzoek daarnaar uit te voeren. Het voorstel kreeg weinig bijval.

Nu de aandeelhouders (13 Zeeuwse gemeentes en de provincie) definitief akkoord hebben gegeven voor de verkoop van de onderdelen, komen er vele honderden miljoenen binnen. De aandeelhouders worden door de SP opgeroepen om te onderzoeken of een deel daarvan in het ontmantelingsfonds van de kerncentrale gestort kan worden. Maar in de Zeeuwse Staten kreeg de  SP alleen steun van GL, PvZ en ZL.

Delta leidt zo veel verlies -  onder meer door de kerncentrale- dat het bedrijf zich ziet gedwongen vrijwel alle winstgevende activiteiten te verkopen, te beginnen met de Retail-afdeling (die onder andere stroom en gas verkoopt aan consumenten) aan een Zweeds investeringsbedrijf. Dat levert 488 miljoen euro op. De SP wil onderzocht zien of daar 420 miljoen van opzij kan worden gezet voor de ontmanteling van de kerncentrale.

Maar VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht wil van geen onderzoek weten, onder meer omdat ze er op gokt dat het Rijk misschien met geld over de brug komt om de kerncentrale over zestien jaar verantwoord te kunnen sluiten.  De huidige VVD/PvdA-regering weigert dit. Volgens de gedeputeerde is sowieso al meteen 200 miljoen nodig om de verliesgevende stroomproductie door Delta (kerncentrale en gascentrale) overeind, en in Zeeuwse handen te houden, zodat - althans voorlopig - nog banen behouden blijven.