PZEM: “in 2021 weer winst; geen nieuwe kerncentrale zonder subsidie”

Als de overheid niet actief een nieuwe kerncentrale gaat subsidiëren ”dan gaat het nooit gebeuren”, aldus de directeur van PZEM, de eigenaar van Neerlands enige kerncentrale, Borssele. PZEM, dat fors verlies lijdt door die kerncentrale, is optimistisch over de toekomst: de elektriciteitsprijs stijgt en het bedrijf verwacht dat de verliezen binnenkort tot het verleden horen. Ander onderzoek ziet een verband tussen meer zon en wind en het dalen van de elektriciteitsprijs.

In de PZC vandaag een interview met de directeuren van PZEM, de eigenaar van kerncentrale Borssele. Niet verrassend vinden ze kernenergie natuurlijk een prima oplossing voor het klimaatprobleem. “Maar het gaat niet gebeuren als de overheid dat niet actief trekt.” Subsidiëren dus. "Nergens in de wereld worden kerncentrales gebouwd zonder dat de overheid daarin deelneemt.”

PZEM verloor in 2018 nog ongeveer €50 miljoen op kerncentrale Borssele (2017: 70 miljoen). PZEM is namelijk verplicht alle stroom tegen een vastgestelde prijs van de kerncentrale af te nemen, maar de marktprijs ligt nog steeds te laag om uit te kunnen. Toch vinden ze dat het de goede kant op gaat: “De kerncentrale draaide een jaar of drie, vier verlies. Nu is de centrale financieel weer boven water.” “Rond 2021 moeten we weer winst maken."

En over de flexibiliteit van de kerncentrale: “De markt zal ook nog beweeglijker worden. Dat is goed nieuws voor de Sloecentrale [gas, Laka], die snel kan worden ingezet om het hoofdstroomnet te stabiliseren, maar slechts nieuws voor de kerncentrale. Die kun je niet even afschakelen.

Een interessante ontwikkeling ten aanzien van de elektriciteitsprijs: Volgens Martien Visser, lector Energietransitie Hanzehogeschool, levert elke 1% extra zon & wind (circa 150 MW) een prijsdaling op van 0,5 €/MWh. Een extra 700 MW windpark op zee scheelt dan €1,25/Mwh. En heeft direct gevolgen voor de financiële positie van de kerncentrale en dus van PZEM.