Besparing, zon, wind en ander consumptiepatroon om klimaatramp te vermijden

Gisteren verscheen het rapport van het International Panel on Climate Change over mitigatie: tot 2030 is het, zo is duidelijk, ‘make or break’ voor het klimaat. De gemiddelde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen was de afgelopen tien jaar de hoogste in de geschiedenis van de mens. We liggen niet op schema om de opwarming te beperken tot minder dan 1,5°C. Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen moeten we onze uitstoot in 2030 met minstens de helft verminderen. In alle sectoren en regio's bestaan daar opties voor: het is ook, zo weten we eigenlijk al jaren, geen technologisch probleem, maar politiek. Het verreweg meest belangrijke instrument is daarbij energie-efficiency, de uitbouw van zon en wind en ander consumptiegedrag. De bijdrage van kernenergie om tot 2030 de CO₂-uitstoot te verminderen, is volgens het IPCC, in het beste geval, ongeveer even groot als het tegengaan van voedselverspilling, maar wel veel duurder.
Bredere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en levendige natuur, schoon water, gezonde ecosystemen, bossen en biodiversiteit voor iedereen - worden onmogelijk te bereiken zijn als we klimaatverandering niet aanpakken: klimaatrechtvaardigheid is noodzakelijk waarbij de grootste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het verslag van werkgroep III van het IPCC bevat een geactualiseerde wereldwijde beoordeling van de vorderingen en toezeggingen op het gebied van mitigatie van klimaatverandering, en onderzoekt de bronnen van wereldwijde emissies. In het verslag worden de ontwikkelingen op het gebied van emissiereductie en mitigatie toegelicht en wordt het effect van de nationale klimaatverbintenissen beoordeeld in het licht van de emissiedoelstellingen op lange termijn. Het rapport laat zien dat we met huidig klimaatbeleid afstevenen op 3,2 graden opwarming in 2100. Met zo'n stijging is de aarde op heel veel plekken niet meer leefbaar. Sub-Sahara Afrika onbewoonbaar, eilandstaten en kustgebieden overstroomd. We hebben 8 jaar om dit te voorkomen: tot 2030.

In alle sectoren en regio's bestaan daar opties voor: het is vooral een politieke keuze. De verreweg meest belangrijke instrumenten, zo zegt het IPCC, zijn daarbij energie-efficiency, de uitbouw van zon en wind en een ander consumptiegedrag. En het stoppen met kappen van bossen.

In tegenstelling tot de snelle recente kostenverlagingen en de invoering van technologieën, zoals wind- en zonne-energie en batterijen, die "veel sneller zijn verlopen dan door deskundigen werd verwacht en in eerdere mitigatiescenario's was opgenomen", wordt in het rapport gesteld dat dat niet geldt voor kernenergie en CCS. Kernenergie blijft, behalve traag, een dure optie, blijkt ook weer uit dit rapport: kostendalingen blijven uit en de verwachte groei zet niet door. Scenario’s in vorige IPCC rapporten gingen uit van grotere groei. Behalve traag en duur zijn er natuurlijk nog tal van andere problemen, waarbij reactoren als potentieel militair doelwit nu weer duidelijk is.

Het blijft belangrijk te nadrukken dat IPCC scenario’s geen beleidsaanbevelingen zijn, ze maken op basis van analyses van wetenschappelijke literatuur overzichten van keuzes die er zijn om een bepaald doel te halen, uitgaande van de huidige situatie natuurlijk. Daarom zijn er in het algemeen ook meer scenario’s mét kernenergie, dan zonder. Want er zijn op dit moment nu eenmaal 440 kerncentrales en de IPCC verwacht niet dat die allemaal zeer binnenkort gesloten worden. Welke scenario’s in samenvattingen genoemd worden is vervolgens een politiek onderhandelingsproces.

Time to act!

Dit bericht werd geplaatst in Broeikasgas & CO₂-uitstoot, Verenigde Naties en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 16 november 2020: Kernvisie’s olifant in de kamer: kernenergie is onnodig en te duur

  Het had een glorieuze middag moeten worden voor kernenergie: de webcast The Nuclear Elephant 2. Kernenergie is, zo vindt het organiserende Sherpa en de Fries voor stichting Kernvisie, "de olifant in de kamer". En dan bedoelt Kernvisie niet dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energie danig in weg zit, maar dat kernenergie een groot taboe […]


 • 20 juli 2022: Kerncentrales, klimaatcrisis en water

  Midden mei 2022 lagen dertig van de 56 Franse kerncentrales stil voor veiligheidsonderzoek, brandstofwisseling en revisie. Ook in mei moesten een aantal kerncentrales op minder vermogen draaien omdat het koelwater toen al te warm was. Nu het opnieuw extreem warm is – het nieuwe ‘normaal’- heeft het Franse elektriciteitsbedrijf EDF aangekondigd dat kerncentrales aan de […]


 • 12 april 2022: Notitie Turkenburg: Nederlandse energietransitie is Hercules-opgave

  Wim Turkenburg, hoogleraar en voormalig directeur van het Copernicus Instituut, heeft in reactie op het Coalitieakkoord een notitie gepubliceerd waarin hij in kaart brengt wat er allemaal nodig is om in 2050 tot een klimaatneutraal energie- en elektriciteitssysteem te komen. Volgens Turkenburg is de energietransitie een Hercules-opgave, en lijkt het alsof slechts weinigen dat beseffen. […]


 • 25 januari 2022: EC adviescommissie: gas en kern horen niet in taxonomie

  Zoals bekend heeft de Europese Commissie op oudejaarsavond in haar voorstel over de taxonomie opgenomen dat zowel kernenergie als gas groen zijn. Tegelijkertijd heeft de EC het belangrijke Platform voor Duurzame Financiering (PSF), gevraagd om advies. Dat is gisteren (24 januari) gepubliceerd en laat aan duidelijkheid niets te wensen over: gas en kernenergie (zowel bestaande […]


 • 12 januari 2022: CDA en VVD opeens ook voor gas in de taxonomie

  Het CDA is 180 graden gedraaid: nu is gas opeens wel groen en hoort het in de taxonomie. Ook de VVD hoor je daar niet meer over. Blijkbaar is dat de deal om ook kernenergie in de taxonomie te houden. Het is duidelijk dat het die partijen niet om klimaat gaat maar om kernenergie. Gas […]


 • 3 januari 2022: Nederlands kernafvalbeleid voldoet niet aan EC taxonomie

  Omdat gas en kernenergie er nu ook onder vallen is de Europese lijst voor duurzame activiteiten, de taxonomie, bepaald nietszeggend geworden. Macron’s lobby voor kernenergie slaat als een boemerang terug op de hele taxonomie. Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met gas en kernenergie in de taxonomie. Nederland heeft […]