Definitief besluit Pallas verder uitgesteld tot volgend voorjaar

Het kabinet heeft besloten 129 miljoen beschikbaar te stellen aan Pallas in afwachting van een definitief besluit over investering van 1,65 miljard dat volgend voorjaar wordt verwacht. Dat definitieve besluit hangt van een aantal voorwaarden af, o.a. of ze het volledige bedrag gedekt kunnen krijgen: een deel van de investeringskosten is nu verkregen door de bezuinigingsmaatregel op Vitamine D. Ook hangt het af van akkoord van Europa voor deze staatssteunmaatregel. Volgens de brief van minister Kuipers worden de totale kosten in het “basisscenario” (wat dat dan ook mag zijn) “geschat op € 1,84 miljard. De bandbreedte die NRG-PALLAS daarbij hanteert loopt van €1,66 miljard tot € 2,20 miljard.” Nog maar een jaar geleden was dat 1,4-1,9 miljard.

In de brief van minister Kuipers van vandaag, staat dat het kabinet “naar verwachting in het voorjaar van 2023 een definitief besluit [zal] nemen over de investering” in de Pallaskernreactor. Er moet nu wel € 129 miljoen komen om, “zonder onomkeerbare stappen, het investeringstraject te starten zodat de voorbereidingen voor de bouw voortgezet kunnen worden en het project op tijd en binnen budget opgeleverd wordt.” Maar in de brief van minister Kuipers staat geen tijdsplanning en ook geen budget. KPMG heeft naar de geheime business case gekeken en blijkbaar ook naar dat budget. “KPMG oordeelt dat het PALLAS-project een verwachte terugverdientijd heeft van circa 30 jaar. De kostenramingen zijn goed onderbouwd, maar kennen wel grote onzekerheden. Deze zijn inherent aan een dergelijk uniek nucleair bouwproject. Ook aan de opbrengstenkant zijn onzekerheden. Vanwege een snel ontwikkelend isotopen- en behandellandschap is het onzeker hoe de afzetmarkt er op het moment van ingebruikname van de reactor, precies uitziet.

29 september: informatiebijeenkomst in Schagen over Pallas
Stichting Duinbehoud, Laka, Pettemerduinen Kernreactor Vrij en Het Zijper Landschap organiseren voor hun achterban en belangstellenden een bijeenkomst op donderdag 29 september aanstaande in hotel Marktstad te Schagen. Doel van de avond is het informeren over de status van het Pallas project en de productie van medische isotopen.
We hebben het ministerie van VWS bereid gevonden om op deze avond het besluit toe te lichten. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de tweede kamer uitgenodigd, zij moeten in deze financieel zware tijden 2 miljard Euro vrijmaken. Daarnaast presenteren we een overzicht van de medische isotopen die belangrijk zijn en hoe deze in de nabije toekomst zullen worden geproduceerd. Komt Pallas te laat? Verder zal directeur Harrie Buurlage van SHINE vertellen over de voortgang van het project.
Vanaf zeven uur is de zaal open en om half acht start het programma. De toegang is gratis evenals de koffie, een vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond is echter welkom. Opgave voor de avond kan met een mail naar: pettemerduinen@gmail.com

Ook nu weer in de brief van de minister de nadruk op ‘gelijk speelveld’ in de markt: “Een gelijk speelveld voor andere innovatieve partijen, zoals SHINE en SMART, is daarom een belangrijke randvoorwaarde. Alle marktpartijen moeten kunnen concurreren met marktconforme prijzen.” De minister houdt vol dat dat op deze manier ook het geval is, want “[D]e toekomstige reactor heeft als uitgangspunt te gaan opereren op basis van marktconforme prijzen.”.

Maar ‘marktconforme’ prijzen is natuurlijk onzin in dit geval. De markt wilde er niet aan en de enige reden dat het Rijk het wel zou kunnen, is dat het de belastingbetaler dan laat opdraaien voor de risico’s. Risico’s die marktpartijen te groot vinden. Het overnemen van risico’s door de Staat, vaste praktijk in haast alle kernenergie-dossiers, is natuurlijk ook gewoon subsidie.

Na 20 jaar nog steeds geen besluit dus. Maar ondertussen lopen alle vergunningsaanvragen door, en moet de bouw ongeveer beginnen. Al die leningen zorgen er voor dat afscheid nemen van het hele project steeds moeilijker wordt; dan ben je je investering namelijk kwijt: een typische Sunk cost fallacy.

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Pallas-kernreactor, Regering en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 september 2022: Voorkomen beter dan genezen? Ministerie financiert kernreactor met bezuiniging vitamine D

  De duivel zit in het detail. Het blijkt dat minister Kuipers (D66) van plan is Pallas, de kernreactor in Petten, te financieren met het geld wat vrijkomt met het schrappen van Vitamine D-suppletie uit het basispakket. Zo'n 1,5 miljoen mensen per jaar - kinderen, ouderen, mensen met een donkere huid en vrouwen - krijgen door […]


 • 19 september 2022: Kabinet komt op Prinsjesdag met brief over Pallas-kernreactor

  Het Kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om dinsdag, Prinsjesdag, een update over de besluitvorming rondom de Pallas-kernreactor naar de Kamer te sturen. In 2003 is besloten dat de Hoge Flux Reactor vervangen zou moeten. De beoogde opvolger werd de Pallas-kernreactor, te bouwen in de kwetsbare Pettense duinen. Maar sinds die tijd is het medische isotopen-landschap […]


 • 11 juli 2022: Lokale natuurorganisaties: mogelijke komst Pallas onbegrijpelijk midden in natura-2000 gebied

  In een nieuw rapport van Pettemerduinen, Het Zijper Landschap en Duinbehoud, drie lokale natuur-organisaties, over de noodzakelijkheid van Pallas, wordt korte metten gemaakt met het belangrijkste argument voor de komst van de nieuwe kernreactor: leveringszekerheid van bepaalde medische isotopen. In het document wordt aangetoond dat dit niet klopt, de huidige en toekomstige isotopen worden met […]


 • 9 juni 2022: 20 jaar Pallas. Nieuw rapport analyseert veranderde omstandigheden

  Nog vóór de zomer zegt het Kabinet te willen beslissen of het zo’n € 2 miljard staatssteun gaat verlenen aan de geplande Pallas-kernreactor in Petten, de opvolger van de Hoge Flux Reactor, HFR. De eerste plannen voor Pallas zijn ondertussen bijna twintig jaar oud en is het tien jaar geleden dat het pro­ject al eens […]


 • 16 mei 2022: TU Delft: Claims SHINE over Lutetium realistisch

  Het Ministerie van VWS bereidt een advies voor over hoe diagnoses en behandelingen met medische radio-isotopen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor Nederlandse ziekenhuizen. Ter voorbereiding van dat advies heeft VWS de TU Delft gevraagd de claim dat "op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide Lutetium op basis van SHINE-technologie zal zijn” te […]


 • 30 maart 2022: VWS wil nu Oekraïne-oorlog als voorwendsel om kernreactor in Petten te betalen

  'Never waste a good crisis' zullen ze wel bij het ministerie van VWS denken: Nu definitief duidelijk is dat de rekening voor de in Petten gewenste Pallas-kernreactor toch niet kan worden doorgeschoven naar het Europese Coronaherstelfonds, is men op zoek naar een andere manier om de miljardeninvestering te verantwoorden. Eerder was een "sluitende businesscase" het […]